Múlt-kor.hu

Múlt-kor bolt: Itt vásárolhatsz termékeinkből 》

A muszlimák születése

2007. december 2. 13:26

A gyermek világra jövetele nagy örömet jelentett a muszlim család számára.

<

Szomorúságot okoztak a leánygyermekek

Az eljövendő eseményre való várakozás boldog időszakában a férj és a feleség egész sor kötelezettségnek kellett eleget tegyen a születendő gyermek érdekében. Amikor elérkezett a szülés ideje, a fiatalasszony visszavonult erre a célra berendezett szobába a család nőtagjainak társaságában.

A szülés folyamán a bábaasszony segítette a jövendő anyát. A nagyanya a gonosz szellemek elűzése, s távol tartása érdekében fel-alá sétálgatott a szobában miközben kezében egy marék sót szorongatott. A muszlim családokban a feleség és a férj boldogságát nagyban befolyásolta az újszülött neme. A muszlim feleség akkor nyerte el a legkedvezőbb helyet a családban, ha fiúgyermeket szült. A fiúk születését ugyanis mindig sokkal nagyobb örvendezéssel fogadták, mint a lányokét. Ha a szülés körül segédkező asszonyok nem törtek ki hangos üdvrivalgásokban Allahot dicsőítve, az anya azonnal tudta, hogy a kis jövevény leány.

A fiúgyerek érkezése az egész közösség számára igazi örömünnepnek minősült, sőt az előkelőbb családokban gyakorta fényűző lakomát rendeztek, majd a `nagy nap` utáni 7. napon két tevét is áldoztak a kisfiú tiszteletére. Leányok esetében egyet áldoztak vagy előfordult, hogy ez az egyetlen is elmaradt. A fentebb említettek alapján leszögezhető, hogy az arablakta területeken a nők és a férfiak megkülönböztetése, az utóbbiak előnyösebb helyzetben részesítése, és nagyobb becsben tartása már a megszületés pillanatában számottevő volt.

Az arab államokban még a mai napig jellemző a leánygyermekek meggyilkolása, annak ellenére, hogy a Korán és a híres vallásalapító próféta is határozottan elítéli, sőt megveti ezen szégyenletes cselekedetet. Ezt tanúsítja többek között az alábbi Koránból vett rövid részlet: `... és amikor az élve eltemetett kislányt megkérdezik miféle bűnért öletett meg? (...) s a Pokol tüze föllángol, s a Paradicsom pedig közel kerül - megtudja (minden) lélek, hogy mit hozott magával.` (81:8-9, 12-14)

Egy másik szúra szerint: `És ha valamelyiküknek leánygyermek születését hozzák hírül, orcája elsötétedik és haragvás tölti el, elrejtekezik az emberek elől a rossz miatt, amit hírül hoztak néki: `Vajon megtartsa e őt szégyenre, vagy rejtse el őt a homokba? Bizony rosszul ítélkezik!` (16:58-59) Mohamed próféta túlvilági boldogságot ígér annak, ki megtartja, tiszteli és kedvességgel neveli fel leányát. Erre jó példa az 1957. hadísz, melyben Mohamed ezen szavakat hangoztatta: `Bárkit akinek lánya van, és nem öli azt meg, nem is bántalmazza és nem részesíti előnyben a fiút, Allah beereszti a Paradicsomba.`

Az előbb leírtakkal ellentétben persze találkozhatunk olyan esettel is, hogy egyes szülők jobban szerették kislányaikat, mint fiaikat. Ám ez a fajta túlzott ragaszkodás nem tekinthető általánosnak a muszlim társadalomban. Inkább a fentiek jellemzőbbek. S ha ezeket vesszük figyelembe a leánygyermek napvilágra jövetele után a szomorúság, fiú esetében a teljes vidámság költözött a házba.

Támogasd a Múlt-kor szerkesztőségét!

Miért támogassam a Múlt-kort?

A muszlimák születése

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2024. nyár: Hírhedt emberrablások

Ízelítő a Magazinból

További friss hírek

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra