Múlt-kor.hu

Milyen volt a mindennapi élet a középkorban?

Milyen volt a mindennapi élet a középkorban?

2021. március 29. 11:29 Múlt-kor

Hogyan teltek a hétköznapok a középkorban? Tényleg rövid, behatárolt és egyhangú volt az élet a legtöbb ember számára? Esetleg brutális, örökölt gondokkal teli, egyszerű, vagy éppen ellenkezőleg: misztikus? Annyi bizonyos, hogy idővel egyre különbözőbbek lettek az életformák, s csak a hit és az uralom univerzális keretei maradtak meg. Ilyen volt a középkor alulnézetből.

Mihez képest középen?

A középkor mint fogalom már igen korán, 1200 körül használatban volt. Joachim von Fiore (c. 1135–1202) szerint a teremtés három szakaszban zajlott le, amelyeket az itáliai teológus az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről nevezett el.

Von Fiore úgy gondolta, hogy a világ még a „media aetas”-ban, azaz Isten fiának a középső periódusában van. Utána azonban – az első Antikrisztus legyőzése után – a harmadik korszak megvilágosult harmóniája következik, s csak ezután fog bekövetkezni Krisztus eljövetele és a végítélet.

A középkor ideája csak bő kétszáz évvel később bukkant fel újra, ám kevésbé hízelgő kontextusban: a humanisták a 15. században megvetően „középső kornak” nevezték azt az időszakot, amely a példaértékű antik időket az újkortól elválasztotta.

A középkor első ízben 1469-ben jelent meg a latin nyelvben (media tempestas, azaz „középső évszak”), s a korai időben igen változatos kifejezések forogtak közszájon, úgymint medium aevum vagy media saecula.

Bár a reneszánsz idején Leonardo Bruni és Flavio Biondo már használták az ókor – középkor – újkor (modern kor) tagolást, a középkor kifejezés csak az után terjedt el, hogy Christoph Cellarius hallei történész 1688-ban megjelentette Historia Universalis című háromkötetes munkáját, amelyben a Nagy Konstantin császár (megh. 337-ben) és Konstantinápoly törökök általi elfoglalása (1453) közti évszázadokat „középkornak” nevezte.

A középkornak ma az egyetemesen elfogadott kezdő dátuma 476 (a Nyugatrómai Birodalom bukása), míg a végét sokan Kolumbusz első újvilági útjával (1492), esetleg Konstantinápoly török elfoglalásával (1453), mások a reformáció kezdetével (1517), de az angolok például a Tudor-házat hatalomra segítő bosworthi csata idejével (1485) azonosítják.

Támogasd a Múlt-kor szerkesztőségét!

Miért támogassam a Múlt-kort?

Milyen volt a mindennapi élet a középkorban?

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2021. tavasz különszám: 18 festmény, amit imádunk

Ízelítő a Magazinból

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra