Múlt-kor.hu

Múlt-kor bolt: Itt vásárolhatsz termékeinkből 》

A muszlimák kapcsolata az iszlám jogrendszerrel

2007. december 2. 17:38

<

A nők háttérbe szorítása

Az iszlám tehát az öröklési jog kérdésében igyekszik a nőket teljesen háttérbe szorítani. Ez azonban az igazságszolgáltatás, büntetőjog és más egyéb jogi esetekben is megmutatkozik,mint ahogyan ez az alábbi részletekben is megfigyelhető:

A házasságtörés

Ha házasságtörésről van szó, négy férfi tanúnak teljes egyetértésben azt kell állítania, hogy látták a házasságtörőket. Ezután részletesen el kell mondaniuk, hogy a két vádlott hol és mikor töltötte együtt az éjszakát, nemi szerveik érintkeztek-e, ha igen hogyan, és hogy megtörtént-e a behatolás. Allah szerint senki sem tagadhatja meg a tanúságtételt, ha arra hívják: `És a tanúk pedig ne utasítsák vissza, amikor [tanúvallomásra] hívatnak.` (2:282) S a tanúságot eltitkolni sem szabad Allah szerint: `Ne leplezzétek el a tanúságot. S aki elleplezi azt, annak szíve vétkes.` (2:283) Ez azt jelenti, hogy aki vétkezett, az megérdemli a büntetést. Az iszlám jogrendszer a házasságtörőkkel szemben a megkövezést alkalmazza.

A hitehagyás

Ebben a kérdésben különböző szabályok vonatkoznak a nőkre és a férfiakra. Az a muszlim férfi, aki letér a helyes útról, vagyis megtagadja vallását halállal bűnhődik. A nők azonban nem végezhetők ki, csak börtönbe zárhatóak, amíg meg nem gondolják magukat.

A paráználkodás

A saría elismeri, ráadásul az élet természetes velejárójának tekinti a szexuális örömszerzést. Ám ennek megvalósítása csak a házasság keretein belül történhet meg, így minden szexuális kicsapongást szigorúan büntet. Mivel az iszlám szerint a család szent és sérthetetlen nem megengedett egyik fél részéről sem a paráznaság, mert ez alapjában teszi tönkre a család intézményét. Allah megveti a hűtlenséget, mint ahogyan e sorok bizonyítják: `És maradjatok távol a paráználkodástól, az bizony utálatos [bűnös] dolog, és milyen rossz út!` (17:32) Az iszlám, hogy a hívő férfiakat és nőket távol tartsa e bűnös dologtól, kötelezővé tette a fejkendő használatát, megtiltotta a bámulást férfi és nő között, továbbá nem engedélyezi, hogy a férfi olyan nővel legyen együtt, aki esetlegesen potenciális feleség lehet a számára.

Aki első házassága előtt szexuális kapcsolatot folytat, 100 korbácsütéssel bűnhődik, mint ahogyan ez a Koránban is le van fektetve: `A [házasság] előtt paráználkodó férfira és nőre, mindkettőjükre száz korbácsütést mérjetek! És ne fogjon el benneteket könyörület velük szemben Allah döntésekor, ha igazán hisztek Allahban és az utolsó napban. És kettejük büntetésénél legyen jelen a hívők egy csoportja. A parázna férfi csak parázna vagy istentársító nőt vehet el, s a parázna nő is csak parázna vagy istentársító férfival házasodhat. Tilos ez a hívők számára.` (24:2-3)

A fajtalankodás

Az iszlám jog az egyik legsúlyosabb bűnnek tartja az azonos neműek közti szexuális kapcsolatot. A fajtalankodásért halálbüntetés jár. Ha valakit azonban homoszexuális kapcsolatra kényszerítenek, természetesen nem büntethető. Allah és Mohamed teljes mértékben elítéli a férfiak közti szexuális viszonyt, mint ahogy ezt a Koránban és a szunnában is megfigyelhetjük. A Korán 29. szúrájának 28. és 29. szakasza ír erről: `És [elküldtük] Lótot, [emlékezz arra], amikor azt mondta népének: Bizony olyan förtelmességet cselekedetek, amit előttetek egyetlen teremtmény sem cselekedett. Hát a férfiakkal háltok [közösültök], útonállok vagytok, és tanácskozásaitokon olyasmit vettek föl ami elvetendő?` (29:28-29) `Gyötrelmet küldünk le ennek a városnak a lakóira az égből, mert bűnösök voltak.` (29:34)

Mohamed azt mondta: `Akit azon kaptok, hogy azt teszi, amit Lót népe tett, öljétek meg a cselekvőjét, és akivel teszi azt." A fenti Korán idézet szerint csak a férfiak közötti szexuális kapcsolat büntethető halállal, a nők közötti testi kapcsolatot nem torolták meg.

A hazugság és a hamis tanúzás

Mivel a tanúvallomás nagy szereppel bír az iszlám igazságszolgáltatás bármely területén, ebből következik, hogy az iszlám jog szigorúan bünteti a hamis tanúzást. Allah igazmondásra szólítja a hívőket: "Kerüljétek a bálványok tisztátalanságát és a hamis beszédet. Legyetek igazak a hitben Allahhoz, akik nem tanúsítanak ővele [semmit és senkit]." (22:30-31) Ha valaki akadályozza a bírákat az ítélkezésben, hazugságával vagy hamis vallomásával nyolcvan korbácsütést szabnak ki rá.

Az erényes nők megrágalmazása

A cím egyet jelent azzal, hogy a nő parázna vagy házasságtörő. Ez esetben hamis vádról van szó. Allah óva inti a férfiakat a hívő nők megrágalmazásától: "Akik megrágalmazzák az erényes asszonyokat, kik távol állnak attól, hogy olyasmire gondoljanak, ami az erkölcsi tisztaságukat érintené és igazhivő asszonyok, bizony azok meg vannak átkozva az e világon és a túlvilágon, és hatalmas szenvedés [büntetés] vár rájuk." (24:23) "S azokra, akik tiszta erényes asszonyokat vádolnak meg, majd pedig nem tudnak négy tanút előhívni, mérjetek nyolcvan korbácsütést, s tőlük soha többé ne fogadjatok el tanúságtételt, ők bűnösök." (24:4)

Támogasd a Múlt-kor szerkesztőségét!

Miért támogassam a Múlt-kort?

A muszlimák kapcsolata az iszlám jogrendszerrel

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2024. nyár: Hírhedt emberrablások

Ízelítő a Magazinból

További friss hírek

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra