Múlt-kor.hu

Múlt-kor bolt: Itt vásárolhatsz termékeinkből 》

Mi történt a szülinapomon?

Keresési feltételek:
Hónap: május  •  Nap: 22
17 találat
[1]

1289. május 22.

IV. (Kun) László kegyelmet hirdet mindazoknak, akik az ellene lázadóktól elpártolnak

[2]

1367. május 22.

Himfi Péter bolgár bán katonai segítséget kér

I. Lajos király 1365-ben szállta meg a Duna mellett található Vidin (Bodony) környékét, ahol egy bánság keretein belül próbálták a magyar fennhatóságot kialakítani. Vidin urát, Ivan Stracimir bolgár cárt a király elfogatta és Magyarországra szállítatta. A katonai foglalás után megkezdték térítőmunkájukat a ferencesek. A terület új elöljárója, Himfi Péter Erzsébethez írt levelében érdekes politikai fejleményekről számolt be. V. János bizánci császár és Sándor bolgár cár között megállapodás jött létre a magyarok ellen, amelyhez Lajk havasalföldi vajda is csatlakozott. Célul tűzték ki, hogy visszaszerzik a magyarok által elfoglalt területeket. A várható támadás kivédésére Himfi a magyar udvartól kért segítséget. A vidini bánságot végül utánpótlási nehézségek miatt fel kellett adni. A katonai kivonulás után a lakosok számos minoritát meggyilkoltak.

[3]

1382. május 22.

Durazzói (Kis) Károly nápolyi király megfojtatja I. Johanna nápolyi királynőt

[4]

1388. május 22.

Zsigmond király 565 263 aranyforintért elzálogosítja a brandenburgi őrgrófságot unokatestvérének, Jodok morva őrgrófnak

[5]

1412. május 22.

Zsigmond király nagyszabású ünnepségeket rendez Budán a lengyel király tiszteletére

Zsigmond hosszú uralkodása alatt számos esetben gyűlt össze fényes sokadalom Buda falai között. A vendégek száma, tekintélye három alkalommal különösen jelentősnek bizonyult. 1396-ban itt gyülekezett a törökök ellen induló nemzetközi lovagsereg, élén a burgundi trónörökössel és Franciaország leghíresebb lovagjaival, hogy fényes budai ünnepségek után Nikápoly vára alá vonuljon. 1412-ben a német királlyá választott Zsigmond udvarának vendége volt Ulászló lengyel király több ezer főnyi kíséretével, az osztrák hercegek, a német rendek képviselői, valamennyi balkáni hűbéres, több ország és város követe. 1424-ben két koronás uralkodó is Zsigmond vendégszeretetét élvezte. Június-július folyamán nyolc hetet töltött a budai udvarban VIII. János bizánci társcsászár, hogy segítséget kérjen a törökök ellen. Ugyanekkor érkezett Budára VII. Erik dán (egyben svéd és norvég) király, aki egy területi vitában Zsigmond döntőbíráskodását kérte, majd továbbutazott a Szentföldre. Fejedelmi vendégei számára Zsigmond különös látványossággal szolgált. Az egyik bárót, Salgai Miklóst, engedetlensége miatt földönfutóvá tette, és várát földig romboltatta. Így kívánta fitogtatni hatalmát.

[6]

1498. május 22.

Firenzében halálra ítélik Savonarolát

[7]

1813. május 22.

Megszületik Richard Wagner, német zeneszerző

[8]

1856. május 22.

Tretyakov megvásárolja gyűjteménye első képét

Pavel Mihajlovics Tretyakov gazdag moszkvai kereskedő 1856. május 22-én vásárolta meg gyűjteményének első darabját - N. Silder orosz festő Kísértés című képét -, s ezzel megvetette az orosz képzőművészeté legjelentősebb múzeumának alapját. 1892-ben Tretyakov Moszkva városának adományozta gyűjteményét, amelyet 1918 nyarán államosítottak. Később vásárlások és adományok révén tovább bővült, s jelenleg a Képtár birtokában kb.55 000 műtárgy van. A felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény anyaga az egész orosz-szovjet történelmen keresztül vezet.

[9]

1856. május 22.

Meghal Augustin Therry francia történetíró

Blois-ban látta meg a napvilágot 1795. május 10-én. Saint-Simon titkára volt, s több könyvet is írtak együtt. Később mégis szakított vele, s ellentétben a korabeli történészekkel - akik nem sokra becsülték - forráskritikával kezdett foglalkozni, így e segédtudomány úttörőjének számít. Történeti munkái nagyon értékesek, s szemlélete nagy hatást gyakorolt az európai történetírásra. Ismert műve az Anglia normannok általi meghódításának története és az Elmélkedések Franciaország történetéről. Nézete szerint a modern francia irodalomnak nem klasszikusnak, hanem nemzetinek kell lennie, nem a hajdani nagyokat kell utánozni, hanem `a ma gondolatának és lelkének élő képét kell festenie`. Írásai Magyarországra is eljutottak, Arany János tanulmányt is írt róla. A francia fővárosban halt meg.

[10]

1859. május 22.

Megszületik Sir Arthur Conan Doyle angol novellaíró

Doyle leghíresebb `gyermeke` Sherlock Holmes, a detektív.

[11]

1867. május 22.

Kossuth Lajos megírja Kasszandra-levelét Deák Ferenchez

Kossuth ebben a levélben tiltakozik a Kiegyezés ellen

[12]

1879. május 22.

Hivatalossá teszik a magyar nyelv oktatását minden népiskolában és tanítóképző intézetben

[13]

1884. május 22.

Ferenc József szentesíti az állandó országház építési tervének jóváhagyásáról és építés végrehajtásáról szóló törvénycikket

[14]

1926. május 22.

Meghal Vázsonyi Vilmos polgári liberális politikus

Sümegen született 1868. március 22-én. A budapesti egyetemen tanult jogot, majd ügyvéd lett. 1894-ben megalapította a Demokratikus Kört, s még ugyanebben az évben bekerült Budapest törvényhatóságába. 1901-ben demokrata párti programmal országgyűlési képviselővé választották. 1904-ben, a vasutas sztrájk idején ő vezette a sztrájkolók és a kormány közötti tárgyalásokat, majd a perbefogott vasutasok védőügyvédje volt. 1917. június 15. augusztus 18-ig az Eszterházy, majd 1918. január 25-től május 8-ig a második Wekerle-kormányban töltötte be az igazságügy- miniszteri tisztséget. Noha liberális politikusnak számított, meggyőződéses legitimista volt. Az 1918-as, ún. őszirózsás forradalom napján emigrált és csak a Tanácsköztársaság leverése után tért haza Magyarországra. Gál Jenővel együtt újjászervezte pártját Nemzeti Demokrata Polgári Párt éven. Tevékenyen részt vett az 1924-ben alakuló a baloldali ellenzék egy részét összefogó Demokrata Blokk létrehozásában és működésében. 1926-ban gyógykezelésre az ausztriai Baden-be utazott, ahol hirtelen meghalt.

[15]

1972. május 22.

Richard Nixon, amerikai elnök Moszkvába érkezik

A Leonyid Brezsnyevvel való találkozás fő témája a fegyverkezési verseny limitálása.

[16]

1988. május 22.

Felmentik Kádárt a párt főtitkári tisztéből

Az MSZMP országos pártértekezlete felmentette Kádár Jánost a párt főtitkári tisztéből, és a párt elnökévé választotta. Ez a váltás jelezte: Kádár maga is beismerte, hogy nem tud lépést tartani a felgyorsuló eseményekkel, a szükséges reformokkal. A nevéhez kötődő `vonalhű szocializmus`, `reális szocializmus` a gorbacsovi reformok és magyarországi párton belüli reform- és ellenzéki erők megerősödése után korszerűtlenné vált. Az országos pártértekezlet kimondta, hogy az MSZMP 1985. évi XIII. kongresszusának `helyzetértékelése` és az ott megfogalmazott `gazdaságpolitikai és életszínvonal-fejlesztési célok nem bizonyultak megalapozottnak`.

[17]

1993. május 22.

40 percre lezárják a Los Angeles-i repülőtér kifutópályáját

A légi dugót az okozza, hogy Christophe, egy neves Beverly Hills-i fodrász 200 dollárért lenyírja Bill Clinton amerikai elnök haját az Air Force One-on. Az eset „Hairgate” néven híresült el.

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2024. nyár: Hírhedt emberrablások

Ízelítő a Magazinból

További friss hírek

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra