Múlt-kor.hu

Múlt-kor bolt: Itt vásárolhatsz termékeinkből 》

Keresés

Keresési feltételek:
Címke: vallástörténet
498 találat
[1]

A katolicizmus szelíd szavú védelmezője, Szalézi Szent Ferenc

[2023.01.24. 17:50] Hírek

Szalézi Szent Ferenc, akinek liturgikus emléknapját január 24-én ünnepeljük, nemcsak szóban, hanem nyomtatott formában is terjesztette prédikációit. A vallásháborúk korszakában a szelíd szeretetben hitt, a puskapor „szaga és íze” a pokol tüzére emlékeztette a genfi püspököt.

[2]

Az isteni szerelmekhez és harcokhoz kötötték a világ létrejöttét az ókori civilizációk

[2023.01.22. 16:06] Hírek

A világ keletkezéséről alkotott elképzelések, azaz a kozmogónia már az ősi keleti műveltségekben is jelen volt. Bár az egyes ókori népeknél a legkülönbözőbb kozmogóniák alakultak ki, néhány főbb motívum szinte mindegyikben megtalálható, s igen jelentős forrásoknak tekinthetők.

[3]

Barát, segítőtárs, élelem: kutyák az ókori Görögországban

[2023.01.15. 16:05] Hírek

Az ókori Görögországban a kutyák és emberek viszonya összetett volt: házikedvencként, haszonállatként, az isteneknek felajánlott áldozatként, sőt néha még eleségként is tekintettek az állatokra.

[4]

Jézus Krisztus három megjelenését ünnepli a kereszténység vízkeresztkor

[2023.01.06. 11:20] Hírek

A nyugati kereszténységben január 6. vízkereszt, avagy a háromkirályok, másképpen a napkeleti bölcsek napja, a katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe. Az ünnepi népszokások közé tartozott többek között a csillagozás vagy háromkirályjárás hagyománya is.

[5]

Hanyatlásba döntötte Egyiptomot a Napot egyedüli istenné tevő fáraó

[2023.01.06. 08:50] Hírek

Mikor a herceg fiatalon elhunyt bátyja, a trónörökös halálát követően hatalomra került, Egyiptom már világhatalom volt. A más országok által irigyelt és csodált Egyiptom szerencséje és jóléte az istenek királyának, Ámonnak volt köszönhető. Csakhogy az új uralkodó ezt egészen máshogyan gondolta.

[6]

Hét híres Mária-jelenés szerte a világban

[2022.12.26. 09:05] Hírek

A történelem folyamán az egyház álláspontja szerint Szűz Mária többször is megjelent a híveknek, hogy az emberiség számára fontos üzeneteket adjon át, és imádkozásra szólítson fel – főként sorsdöntő időkben.

[7]

A hajadonok, a pálinkafőzők, a zálogházak és Kecskemét védelmezője, Szent Miklós

[2022.12.06. 19:05] Hírek

A katolikus egyház december 6-án emlékezik meg Szent Miklós püspökről, aki nagylelkű és bőkezű felebaráti szeretetével a karácsony előhírnöke. Ez a nap egyben a gyermekek által annyira várt Mikulás-ünnep is.

[8]

A karácsony örömünnepére készít fel minket az adventi várakozás

[2022.11.27. 11:50] Hírek

Ma ünnepeljük advent első vasárnapját. Ez a vízkereszt utáni első vasárnapig tartó karácsonyi ünnepkör és az egyházi év kezdete. A Szent András ünnepéhez (november 30.) legközelebb eső vasárnaptól Jézus Krisztus születésnapjáig, december 25-ig tartó advent a keresztény kultúrkörben az előkészület ideje a karácsonyra.

[9]

Észrevétlenül lopódzva szedték áldozataikat a hírhedt asszaszinok

[2022.11.14. 18:01] Hírek

Talán nem meglepő, hogy a valóság az asszaszinok kapcsán sokkal árnyaltabb, mint azt a legtöbb helyen olvashatjuk. Némi túlzással asszaszinok ma is léteznek, persze nem úgy, ahogy azt magunk elé képzeljük, tehát ne egy rejtőzködő, gyilkos szektára gondoljunk.

[10]

A római szent, aki Szombathelyen született

[2022.11.08. 16:05] Hírek

Szent Márton pannóniai születésű tours-i püspök, a katonák, a koldusok és számos mesterség védőszentje, a középkor egyik legnépszerűbb szentje 397. november 8-án hunyt el.

[11]

A katolicizmussal és a reformációval is szembefordult Szervét Mihály

[2022.10.27. 11:50] Hírek

469 éve, 1553. október 27-én égették meg Szervét Mihály (Miguel Serveto) spanyol orvost és vallásreformátort – mint javíthatatlan eretneket – Genfben. Szervét hiába alapozta védekezését a Bibliára, makacssága és sértő modora kevés rokonszenvet keltett.

[12]

Az alkotmányos renddel szemben is népe javát igyekezett szolgálni a „kalapos király”

[2022.10.25. 13:20] Hírek

241 éve, 1781. október 25-én adta ki II. József magyar király és német-római császár nagyhatású egyházpolitikai intézkedését, a türelmi rendeletet. A dokumentum 18 pontban biztosította a protestáns (evangélikus, református) és a görögkeleti (ortodox) vallásúaknak a magán vallásgyakorlatot.

[13]

Vásári énekesként koldult építőkövet a szegénység trubadúrja, Assisi Szent Ferenc

[2022.10.03. 14:50] Hírek

796 éve, 1226. október 3-án halt meg Assisi Szent Ferenc, a ferences rend alapítója. A rendalapító 1209–1224 között apostoli utak sorát járta be, hirdetve a béke és a jóság evangéliumát. A ferences rend még Ferenc életében megjelent Magyarországon.

[14]

Miért olyan elterjedtek a vallásos külsőségek az olasz bűnszervezetekben?

[2022.09.23. 09:56] Hírek

A maffia a 19. századi tradicionális társadalmakban gyökerezik, így a modern ember számára furcsának tűnhetnek azok a rituálék és szokások, amelyek körülveszik a szervezet tagjait. A hitük és a cselekedeteik közötti mély szakadékot sajátos erkölcsi kódexszel igyekeztek áthidalni.

[15]

Csalásokat és trükköket is tartalmazott a túlvilági élethez az egyiptomi Halottak Könyve

[2022.09.21. 16:29] Hírek

A Halottak Könyve az ókori Egyiptom egyik legbámulatosabb fennmaradt írott forrása. Az ókori civilizáció lakói úgy hitték, tekercsekben foglaltak segítenek majd nekik eligazodni haláluk után a túlvilágra vezető úton.

[16]

Egy álom szólította el a gyermekek nevelésére a szalézi rend alapítóját

[2022.08.16. 07:25] Hírek

207 éve, 1815. augusztus 16-án született Bosco Szent János, ismertebb nevén Don Bosco olasz katolikus pap, a Szalézi Szent Ferenc Társaság megalapítója, a katolikus népnevelés és szociális gondoskodás nagy alakja.

[17]

Olasz és lengyel régészek megtalálhatták a négy elveszett egyiptomi naptemplom egyikét

[2022.08.03. 14:50] Hírek

A források szerint egykor állt hat korai, Ré istennek szentelt templomból eddig csupán kettőt találtak meg a régészek.

[18]

Nem csak a bűnözők rejtőztek el az ókori Róma katakombáiban

[2022.07.29. 08:43] Hírek

Az ókori Római Birodalomnak létezett egy olyan, kevésbé ismert és kevésbé dicsfényes oldala is, amely legalább ugyanennyire fémjelezte. Az alvilág és a bűnözés átszőtte a társadalom egészét, szabályozása pedig mind a jogászi gondolkodásra, mind jogrendszerünkre a mai napig hatással van.

[19]

Életében és halála után is csodatételekkel védte a lengyeleket Szent Kinga

[2022.07.24. 11:50] Hírek

730 éve, 1292. július 24-én halt meg Árpád-házi Szent Kinga lengyel királyné, Lengyelország és Litvánia védőszentje. A nép sokat beszélt csodatételeiről, a legenda szerint az ő imádsága mentette meg Lengyelországot a tatárdúlástól. Sírjánál a legendaírók szerint 60 vak és 200 más beteg gyógyult meg.

[20]

Bár kezdetben támogatta Luthert, rettegett a társadalmi felfordulástól Rotterdami Erasmus 

[2022.07.12. 07:30] Hírek

486 éve, 1536. július 12-én halt meg Rotterdami Erasmus, a 16. századi humanista mozgalom meghatározó egyénisége, a keresztény egység utolsó „közvetítője”, az utolsó nagy latin stiliszta. Életműve előtt tisztelegve kapta az Erasmus nevet az Európai Unió 1987-ben elindított felsőoktatási programja.

[21]

Véres háborúhoz vezetett az eretnekséggel vádolt Husz János kivégzése

[2022.07.06. 18:00] Hírek

607 éve, 1415. július 6-án halt Konstanzban máglyahalált Husz János cseh vallásreformátor és teológus. A prédikátort hazájában 2014-ben minden idők negyedik legnagyobb cseh személyiségévé választották.

[22]

Vallási mintavárossá tette Genfet és elkerülte a reformátorok sanyarú sorsát Kálvin János

[2022.05.27. 11:50] Hírek

Kálvin János, avagy Jean Calvin francia származású svájci vallásreformátor, a kálvinizmus névadója 458 éve, 1564. május 27-én halt meg Genfben. Irodalmi hagyatéka a vallástörténeti jelentősége mellett a klasszikus francia nyelv remekei közé tartozik.

[23]

Hamar utolérte az istenek bosszúja a vallásreformer fáraót

[2022.05.22. 08:58] Hírek

Mikor a herceg fiatalon elhunyt bátyja, a trónörökös halálát követően hatalomra került, Egyiptom már világhatalom volt. A más országok által irigyelt és csodált Egyiptom szerencséje és jóléte az istenek királyának, Ámonnak volt köszönhető. Csakhogy az új uralkodó ezt egészen máshogyan gondolta.

[24]

Ellenfelei életét megkeserítette, az üldözött magyar lelkészeket megmentette Ruyter tengernagy

[2022.04.29. 14:50] Hírek

Véletlenek láncolata vezetett ahhoz, hogy 1676-ban éppen a holland Ruyter kapitány mentette meg gályarabságából azt a 26 életben maradt magyar prédikátort és tanítót, akiket az ellenreformációs hullám a tengeri rabszolgaságba üldözött.

[25]

Sárkányölővé vált Angliában az idegen földről származó vértanú, Szent György

[2022.04.23. 13:35] Hírek

Szent György Anglia legfőbb szentjeként ismert, a hagyomány szerint I. (Oroszlánszívű) Richárd tette hazájában népszerűvé, és mire III. Eduárd 1348-ban megalapította a híres Térdszalagrendet, a szentet már az angol nép körében is tisztelték. Ezt az elméletet azonban több mint húsz éve megcáfolták.

[26]

Böjtöléstől mulatságig: a húsvéti ünnepkör története

[2022.04.17. 15:10] Hírek

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, az „ünnepek ünnepe” (solemnitas solemnitatum). Idén húsvétvasárnapot és húsvéthétfőt április 17-én és 18-án ünneplik a nyugati keresztény egyházak.

[27]

A legmélyebb gyászt vezetik be a nagycsütörtöki szertartások

[2022.04.14. 11:20] Hírek

A legnagyobb keresztény ünnepet, a húsvétot hamvazószerdától nagyszombatig tartó negyvennapos böjt készíti elő, az utolsó, virágvasárnappal kezdődő nagyböjti hét a nagyhét (hebdomada sancta). A húsvéti szent háromnapon emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról.

[28]

Bár a gyilkosságokkal felhagytak, a hírhedt asszaszinok vallása máig fennmaradt

[2022.04.01. 09:03] Hírek

Talán nem meglepő, hogy a valóság az asszaszinok kapcsán sokkal árnyaltabb, mint azt a legtöbb helyen olvashatjuk. Némi túlzással asszaszinok ma is léteznek, persze nem úgy, ahogy azt magunk elé képzeljük, tehát ne egy rejtőzködő, gyilkos szektára gondoljunk.

[29]

A kínai elnyomás már az életét fenyegette, ezért örökre elhagyta szülőföldjét a dalai láma

[2022.03.31. 15:50] Hírek

Már napok óta tartott a tibeti nép kínaiak ellen vívott fegyveres felkelése, amikor 1959. március 17-én egy katonának öltözött fiatalember tört át a fővárosban, Lhászában összegyűlt tömegen. Két héttel később, március 31-én hosszú, átgyalogolt éjszakák után lépte át a tibeti-indiai határt a dalai láma.

[30]

Már a sírját is megásták, mégsem adta fel a szellemi üdvösség keresését Ávilai Szent Teréz

[2022.03.28. 15:10] Hírek

507 éve, 1515. március 28-án született Ávilai (Nagy) Szent Teréz spanyol szerzetes nővér, a sarutlan kármelita rend alapítója. Harcos természete volt: „Soha nem fognak meggyőzni valamiről, ha a lelkiismeretemmel ellenkezik, még ha az egész világ vonul is fel ellenem!" – jelentette ki.

[31]

A középkori krónikák szerint Isten március 18-án fogott neki a teremtésnek

[2022.03.18. 16:40] Hírek

Egyes középkori számítások szerint egy március 18-i napra esett a teremtés hete előtti nap, amikor Isten így szólt a Biblia szerint: „Legyen világosság!” A Teremtés Könyve szerint a Mindenható ekkor választotta szét a sötétséget a világosságtól, majd azt követően lett este és reggel, az első nap.

[32]

Fanatizmus és modernizáció: nehéz küldetés volt a husziták legyőzése

[2022.03.17. 18:50] Hírek

602 éve ezen a napon, 1420. március 17-én V. Márton pápa bullájában keresztes háborút hirdetett a husziták ellen. A huszitizmus ugyanis nem szűnt meg vezetője halálával: bár az előbb kiközösített, majd tanai visszavonására kényszerített, végül máglyán elégetett Husz János akkor már öt éve halott volt, az általa elindított, két táborra szakadt mozgalom a huszita háborúknak nevezett fegyveres konfliktus hatására egységbe kovácsolódott. Az ezt követő másfél évtizedben öt keresztes hadjárat végződött súlyos vereséggel, ám a veszély csökkenésével a kelyhesek és a táboriták ismét egymás ellen fordultak, míg végül 1434-ben – a táboriták vereségét követően – letették a fegyvert.

[33]

A legtisztább erkölcsű nők is fennakadhattak a középkor babonás szüzességi tesztjein

[2022.02.23. 14:26] Hírek

Helyezne piócát a szeméremajkaira az esküvője előtti napon azért, hogy a leendő férje meg ne tudja, hogy már nem szűz? A nőolvasóknak szóló kérdésre a válasz valószínűleg közel 100 százalékban „nem” lenne. De vajon hogyan válaszoltak volna a jó pár évszázaddal ezelőtt élt menyasszonyok?

[34]

Nagyon vágyott egy örökösre Véres Mária, ám hasában magzat helyett ciszta nőtt

[2022.02.18. 15:50] Hírek

Az 506 éve, 1516. február 18-án született, hitbuzgó katolikus Mária többek között azzal veszítette el a lelkek feletti háborút, hogy idejekorán és utód nélkül elhalálozott, így Anglia trónját féltestvére, a protestáns szellemben nevelt Erzsébet örökölte.

[35]

Színlelt elrablással mentették meg a birodalmi átokkal sújtott Luther Márton életét

[2022.02.18. 09:50] Hírek

476 éve, 1546. február 18-án halt meg Martin Luther (Luther Márton), a reformáció elindítója, a német irodalmi nyelv megteremtője. Korszakos szerepe volt a római egyház hatalmi egyeduralmának megtörésében, hittételeivel új korszak kezdődött a kereszténység történetében.

[36]

Keksszel a szex és a falánkság ellen

[2022.02.11. 09:50] Hírek

Sylvester Graham számára nyilvánvaló volt, hogy Amerika letért az erény útjáról. A presbiteriánus lelkész úgy vélte, az erkölcsi hanyatlás egy szentségtelen étkezési szokás eredménye, és szigorú étrendet állított össze, hogy kigyógyítsa a társadalmat a kórból.

[37]

A szülői akaratnak ellenszegült, és egy életen át Krisztus jegyese maradt Árpád-házi Szent Margit

[2022.01.27. 15:52] Hírek

780 éve, 1242. január 27-én született Árpád-házi Szent Margit magyar királylány, Domonkos-rendi apáca, IV. Béla király leánya. Margitot az apja Istennek ajánlotta a tatárjártás idején, és bár a király kezdetben betartotta ígéretét, később igyekezett megfeledkezni róla.

[38]

A valláserkölcs tagadásával a francia forradalom eszméit is megalapozta Helvétius

[2022.01.26. 19:40] Hírek

307 éve, 1715. január 26-án született Párizsban Claude-Adrien Helvétius francia író, filozófus. Alaptétele szerint minden létező alapja az önmozgással rendelkező anyag. A világ térbeli és időbeli végtelenségét hangsúlyozta, a tudatot és az érzékelést is az anyag tulajdonságának tartotta.

[39]

„Inkább egy csepp méz, mint egy hordó ecet”: a jámbor lelki vezető, Szalézi Szent Ferenc

[2022.01.24. 16:32] Hírek

Szalézi Szent Ferenc, akinek liturgikus emléknapját január 24-én ünnepeljük, nemcsak szóban, hanem nyomtatott formában is terjesztette prédikációit. A vallásháborúk korszakában a szelíd szeretetben hitt, a puskapor „szaga és íze” a pokol tüzére emlékeztette a genfi püspököt.

[40]

Hogyan vált Erdély a felekezeti béke szigetévé a vallási konfliktusoktól izzó Európában?

[2022.01.06. 16:38] Hírek

454 éve, 1568. január 6-án kezdődött és január 13-ig tartott Erdélyben a tordai országgyűlés, amely kimondta négy vallás – a katolikus, az evangélikus, a református és az unitárius vallás – szabadságát és egyenjogúságát, és ezzel a világban elsőként hirdette meg a vallási toleranciát.

[41]

Gáspár, Menyhért, Boldizsár és a betlehemi csillag – mit ünneplünk vízkeresztkor?

[2022.01.06. 09:09] Hírek

A nyugati kereszténységben január 6. vízkereszt, avagy a háromkirályok, másképpen a napkeleti bölcsek napja, a katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe. Az ünnepi népszokások közé tartozott többek között a csillagozás vagy háromkirályjárás hagyománya is.

[42]

Hét híres Mária-jelenés Lourdes-tól Fatimáig

[2021.12.26. 09:47] Hírek

A Mária-jelenéseknek számos csoportja van a szobrok tudományosan meg nem magyarázható, véres könnyezésétől kezdve a különféle csodás eseményekig. 

[43]

Évezredek óta hiába kutatják a bibliai frigyláda hollétét

[2021.12.25. 19:23] Hírek

A frigyláda alighanem a történelem legkeresettebb ereklyéje. A sokak által a zsidó-keresztény kulturális örökség részeként számon tartott, de alapvetően a zsidó hagyományhoz kötődő tárgynak a Kr. e. 1. évezred közepén veszítették el a nyomát.

[44]

A legendák szerint vihart csillapított és gyermekeket támasztott fel imáival Szent Miklós püspök

[2021.12.06. 08:22] Hírek

A katolikus egyház december 6-án emlékezik meg Szent Miklós püspökről, aki nagylelkű és bőkezű felebaráti szeretetével a karácsony előhírnöke. Ez a nap egyben a gyermekek által annyira várt Mikulás-ünnep is.

[45]

Emberi hamvakat tartalmazó azték családi oltárt tártak fel Mexikóvárosban

[2021.12.02. 13:36] Hírek

Azték oltárra és egy emberi hamvakat tartalmazó edényre bukkantak a mexikói főváros központjában – adta hírül a BBC hírportálja.

[46]

Miről szól az adventi ünnepkör?

[2021.11.28. 09:55] Hírek

Ma ünnepeljük advent első vasárnapját. Ez a vízkereszt utáni első vasárnapig tartó karácsonyi ünnepkör és az egyházi év kezdete. A Szent András ünnepéhez (november 30.) legközelebb eső vasárnaptól Jézus Krisztus születésnapjáig, december 25-ig tartó advent a keresztény kultúrkörben az előkészület ideje a karácsonyra.

[47]

A Szent Grál bűvöletében

[2021.11.28. 07:15] Hírek

A Szent Grál kétségkívül az egyik legrégebb óta keresett ereklye az emberiség történelmében. Legtöbbünk számára felrémlenek a népszerű könyvek vagy filmek, amelyekben a Szent Grál nem más, mint egy kehely. Jó néhány újabb alkotás átértelmezi az ereklye jelentőségét, vérvonalról és a Megváltó eltitkolt családjáról beszél. A Grált a középkori lovagoktól a Harmadik Birodalomig évszázadokon keresztül keresték. Mostani cikkünk arra keresi a választ, miként alakult ki a köré szövődött legenda.

[48]

De mit adtak nekünk a jezsuiták?

[2021.11.17. 11:25] Hírek

A Szent Ignác-emlékév alkalmából kiadott és tudományos igénnyel szerkesztett kötet nem pusztán a rend magyarországi működésének összefoglalója, hiszen bárhol is üti fel a könyvet az olvasó, a történetek izgalmas barangolásra és elmélyülésre csábítanak.

[49]

Isteni szerelmek és természetfeletti küzdelmek hozták létre a világot az ókoriak hite szerint

[2021.11.14. 15:44] Hírek

A világ keletkezéséről alkotott elképzelések, azaz a kozmogónia már az ősi keleti műveltségekben is jelen volt. Bár az egyes ókori népeknél a legkülönbözőbb kozmogóniák alakultak ki, néhány főbb motívum szinte mindegyikben megtalálható, s igen jelentős forrásoknak tekinthetők.

[50]

Ezer éve terjedt el széles körben a halottak napjának ünnepe

[2021.11.02. 08:09] Hírek

Mindenszentek, halottak napja, Halloween. Egyházi ünnep, babonaként köztünk élő pogány szokások, átvett amerikai hagyományok és a minderre ráépülő masszív piaci szektor. November 1-je és 2-a ma mindezt magába sűríti, tulajdonképpen mindenki kiválaszthatja, az ünnepkör melyik részével kíván azonosulni. A lehetőségek széles skálája a mécsesgyújtástól a tökfaragáson át a jelmezes bulikig tart.

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2022. tél: A szeretet mártírjai

Ízelítő a Magazinból

További friss hírek

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra