Múlt-kor.hu

Múlt-kor bolt: Itt vásárolhatsz termékeinkből 》

Megszületett gróf Tisza István miniszterelnök

2004. szeptember 13. 12:06

Alap- és középfokú iskolai tanulmányait magánúton végezte, érettségi vizsgáját - 14 éves korában - a debreceni református kollégiumban tette le. Jogi tanulmányait Berlinben kezdte, Heidelbergben folytatta, majd Budapesten fejezte be. 1879-ben, 18 évesen szerzett doktori címet. Ez után egy ideig a Belügyminisztériumban dolgozott, majd huszárönkéntes volt, ezt követően pedig geszti birtokát irányította. A grófi címet 1897-ben nyerte el. 1910-től a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. Pályája hihetetlen gyorsasággal ívelt felfelé. Húszéves korában már tiszteletbeli megyei főjegyző volt, 1886-ban pedig a vízaknai kerület országgyűlési képviselője. Ettől kezdve jelentősen befolyásolta pártjának, a Szabadelvű Pártnak vezető garnitúráját. Az állami gazdaságpolitika vezérlő elvének az ipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság összhangjának biztosítását, a pénzügyi egyensúly megőrzését, a mezőgazdaság, az állattenyésztés fejlesztését és minőségi javítását tartotta. Ugyanakkor mereven elutasította a közjogi változtatásokat és miniszterelnökké történt kinevezése, 1903. november 3-a után, a parlamenti többséggel a háta mögött, igyekezett megrendszabályozni az ellenzéket, háttérbe szorítani az obstrukciót. Új házszabályt fogadtatott el, amely megszüntette az ún. `napirend előtti`, időközi felszólalásokat, a névszerinti szavazásokat, az idézetek felolvasását a beszédekben, és elrendelte a rendzavaró képviselők eltávolítását. Végül megszavaztatta a párhuzamos (délelőtti, délutáni) ülések bevezetését is a sürgős esetek tárgyalására. Az ellenzék nem tolerálta Tisza vezetési stílusát, és 1904. november 19-én formailag is megalakította koalícióját, amelyben olyan kiemelkedő politikusok vettek részt, mint Kossuth Ferenc, Vázsonyi Vilmos, Bánffy Dezső, Apponyi Albert. Ugyanezen év december 13-án súlyos botrány volt a parlamentben. Az ellenzéki képviselők megverték az elnöki emelvényt körülvevő teremőrséget, összetörték az elnöki asztalt és a bútorzatot. A botrány végül is a képviselőház feloszlatásához és új választások kiírásához vezetett. Az 1905. évi januári választásokon az ellenzéki koalíció abszolút többséget szerzett. Tisza, vonakodva bár, de február 1-jén beadta lemondását. A király viszont csak öt és fél hónap múlva, június 18-án mentette fel, addig ügyvivő kormányfőként tevékenykedett. Az elhúzódó kormányválság miatt a Ház ez alatt érdemi munkát nem is végzett. A bukott miniszterelnök csak nyolc év multán ült újból a kormányfői bársonyszékbe. Második miniszterelnökségére az első világháború `előestéjén`, 1913. június 10-től került sor. Ekkor már felgyorsult a háborús felkészülés, a liberális elemek kiiktatása a kormányzati, belpolitikai rendszerből. Tovább korlátozták a gyülekezési jogot, új, cenzúrát erősítő sajtótörvényt fogadtak el. Tisza ugyan látta a dualizmus rendszerében rejlő veszélyeket, így a nemzetiségi kérdés rendezetlenségét, de e területen semmilyen lényeges eredményt nem tudott elérni. Különösen a délszláv népek egyesítési törekvéseit tartotta reális veszélyforrásnak. Nem utolsósorban ennek köszönhető, hogy a Monarchia trónörökösének 1914. június 28-i, szarajevói meggyilkolása után hosszú ideig vonakodott hozzájárulását adni a merénylet előkészítéséért elsősorban felelős és Oroszország által bujtogatott Szerbia elleni hadüzenethez. A háború, amely a vártnál hosszabb ideig tartott, beszűkítette a miniszterelnök mozgásterét és a belpolitikai kérdések is háttérbe szorultak. 1917-ben már olyan súlyossá vált a politikai-gazdasági helyzet a hátországban is, hogy június 15-én, az 1916-ban elhunyt Ferenc József helyébe lépő IV. Károly felmentette tisztségéből az egyébként is igen népszerűtlen miniszterelnököt. Bukását csak másfél évvel élte túl. Károlyi Mihály ún. "őszirózsás forradalma" idején, 1918. október 31-én, a lakásába behatoló anarchista katonák, családjának szeme láttára meggyilkolták.

<

Támogasd a Múlt-kor szerkesztőségét!

Miért támogassam a Múlt-kort?

Megszületett gróf Tisza István miniszterelnök

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2024. nyár: Hírhedt emberrablások

Ízelítő a Magazinból

További friss hírek

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra