Múlt-kor.hu

Ritka képek az 1880-as évek Oroszországáról

Ritka képek az 1880-as évek Oroszországáról

A cári birodalom összlakossága 1858-ra 74 millió főt tett ki, ám az első világháború hajnalán ez a szám már több mint a duplájára emelkedett. A legnépesebb nagyhatalom ennek ellenére gazdaságilag és társadalmilag a legelmaradottabb is volt, és habár fejlődése folyamatos volt, meg sem közelítette nyugati szomszédjait. A krími háborúban súlyos presztízsveszteséget elszenvedő Oroszország lakosai még a 20. század elején is túlnyomó többségben vidéki közösségekben éltek, az 1861-es jobbágyfelszabadítás során pedig hatalmas terheket róttak a közel 32 milliónyi parasztra.

Míg a kedvezőtlenebb éghajlati adottságú északi részeken fogékonyabbak voltak az újításokra és az ipari tevékenységből származó jövedelem aránya is emelkedett, a termékenyebb talajú déli vidékeken, a feketeföldes övezetben a viszonyokat megszabta a terület nagyobb részén terpeszkedő robotoltató nagybirtok, ahol hagyományos és kevésbé hatékony módszerekkel folyt a termőterületet szinte kizárólagosan uraló gabona termesztése. Ezeken a vidékeken az idő megállni látszott. Némi modernizáció viszont megfigyelhető volt a peremvidékeken: a Baltikumban és Ukrajna nyugati részén a már részben racionális gazdálkodással kísérletező nemesi nagybirtok játszotta a vezető szerepet, a földesurak a századfordulóra már tipikus tőkés vállalkozók voltak, és egyre több területen jelentek meg a mezőgazdasági gépek. Mindezek ellenére az országra általánosságban az eladósodottság volt jellemző, 1859-re az adósságok összege már kétszeresen meghaladta az állam évi bevételeit. A Vintage Everyday összeállításában az 1880-as évek Oroszországának mindennapjaiba pillanthatunk bele.

Ritka képek az 1880-as évek Oroszországáról

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2018. tavasz: Sorsgyötörte magyar anyák

Ízelítő a Magazinból

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra