Múlt-kor.hu

Múlt-kor bolt: Itt vásárolhatsz termékeinkből 》

Mi történt a szülinapomon?

Keresési feltételek:
Hónap: november  •  Nap: 24
22 találat
[1]

1494. november 24.

Meghal Kinizsi Pál alsó-magyarországi főkapitány, országbíró

[2]

1528. november 24.

A szultán hazaengedi I. Ferdinánd király követeit

[3]

1530. november 24.

Leég a lőcsei papírmalom

A nyugatról importált papír használata nálunk a 14-15. század folyamán fokozatosan terjedt el, s a 16. század elejére szorította ki a mindennapi életben a pergament hártyát. Hogy Magyarországon mióta készült papír, nem tudjuk, papírkészítést bizonyító legrégibb adatunk a lőcsei papírmalom leégéséről tudósit 1530. november 24-én. A 16. században öt, a 17. században harmincegy, a 18. század második felében hatvanhét papírmalom alapításáról tudunk. Ezek azonban egytől-egyig kisüzemek voltak, a munkások létszáma sehol nem haladta meg a tíz főt.

[4]

1571. november 24.

Meghal Jan Blahoslav cseh író

Huszita polgári családban született 1523. február 20-án. Pappá szentelték, 1557-ben püspökké választották. Később a Cseh Testvérek Szövetségének levéltárosa és történetírója lett. Fáradhatatlan egyházi szervező volt; az egyházban letörte a világi műveltség és a humanizmus ellen fellépő csoport ellenállását. Irodalmi munkásságának egyik jelentős műve a Biblia újszövetségi részének cseh nyelvre fordítása görögből 1564-ben. Ezzel nagymértékben hozzájárult a cseh irodalmi nyelv normáinak kialakulásához. Moravsky Krumlov-ban hunyt el.

[5]

1572. november 24.

Meghal John Knox skót reformátor

John Knox (1505[?]-1572. XI. 24.) skót reformátor komoly szerepet játszik a reformáció skóciai térhódításában. Teológiai és jogi tanulmányait követően Knox áttért a protestantizmusra és 1546-tól tevékenyen részt vett a reformáció terjesztésében. I. (Katolikus) Mária angliai hatalomra jutása 1553-ban a reformáció visszaszorulását jelentette, mert I. Mária érvénytelenítette a reformtus egyháztörvényeket és megpróbálkozott az ország rekatolizálásával. Knox Genfbe menekült, ahol találkozott Kálvinnal és részt vett az angol "Geneva Bible" munkálataiban. I. Mária halála után (1558) Knox 1559-ben visszatért Skóciába, ahol a nemességre, illetve a nép jelentős részére támaszkodva harcol a reformációért. 1560-ban a protestantizmus szigorú kálvinista formája államvallás rangjára emelkedett és a katolikus istentiszteletet halálbüntetés terhe mellett betiltották. Stuart Mária katolikus skót királynő uralkodása idején (1561-1567; 1561. VIII. 19., 1587. VIII. 2.), amikor kísérlet történt a katolicizmus felélesztésére, Knoxnak újra menekülnie kellett (1566). Stuart Mária fogságba vetése után Knox lelkészként tér vissza Edinburgh-be.

[6]

1615. november 24.

Meghal Calvisius német zeneszerző

Lipcsében meghal Sethus Calvisius (Seth Kalwitz) német zeneszerző, zenetudós. 1580-ban még tanult, 1581-ben pedig már a pálosok a lipcsei Paulinerkirche zeneigazgatójává nevezték ki. 1582-től Schulfortában volt kántor, 1594-től pedig a lipcsei Tamás iskola kántoraként és a főtemplomok zeneigazgatójaként tevékenykedett. Zenei művei közül a Hymni sacri és a Tricinia emelkedik ki. Elméleti írásai jelentősek voltak az ellenponttan harmóniai megalapozása szempontjából.

[7]

1619. november 24.

Bethlen Gábor magyar és cseh csapatokkal megindul Bécs ostromára

[8]

1629. november 24.

Brandenburgi Katalin fejedelemasszony követei útján felajánlja Bécsben a hét felső-magyarországi megye visszacsatolását

[9]

1642. november 24.

Felfedezik Tasmania-t

A szigetet Abel Tasman holland tengerész fedezte fel, de a hajó kapitánya után Van Diemen-földnek nevezték el, s csak később nyerte el a Tasmania nevet.

[10]

1672. november 24.

Spork generális visszafoglalja Árva várát

[11]

1701. november 24.

I. Lipót elfogatóparancsot ad ki Rákóczi Ferenc ellen

[12]

1826. november 24.

Megszületett Carlo Collodi, a Pinocchio megalkotója

Családi neve Lorenzini volt. 1848-ban harcolt az osztrákok ellen, majd még abban az évben humoros folyóiratot alapított, Il Lampione címmel. 1859-től fegyverrel és tollal harcolt Olaszország nemzeti egységéért, a Risorgimento mozgalmaiban. Az 1860-as években a firenzei prefektúrán vállalt állást, ekkor kezdett írni és fordítani. Négy vígjátéka és két regénye mérsékelt sikert aratott. Eleinte gyermekirodalmat fordított, Perrault és mások meséit, később megteremtette saját figuráit is. Regényeiben megteremtette Giannettino és Minulozzo, a két vásott, de jószívű fiú alakját. Élete fő műve 1881 és 1883 között folytatásokban jelent meg Egy bábu története címmel. A főszereplő Pinocchio kalandjai világhírűvé tették Collodit. A regényben fantáziával, humorral és szeretettel, a gyermeki lélek mély ismeretével megalkotott világ elevenedik meg. Pinocchio sok izgalmas kaland során megtanulja, mi a kötelességteljesítés és a szenvedés, s ezzel kiérdemli, hogy igazi kisfiú legyen. A könyv a gyermekirodalom egyik klasszikusa lett, világsikert aratott, sokszor feldolgozták. 1940-ben Walt Disney készített híres filmet belőle.

[13]

1850. november 24.

Megszületett Lukács László politikus

Lukács László Zalatnán született örmény családban. 1873-ban a kolozsvári egyetemen jogtudományi doktori oklevelet szerzett. 1877-ben kapcsolódott be a politikai életbe, ebben az évben a Szabadelvá Párt színeiben képviselői mandátumot szerzett. Komoly pénzügyi szaktekintéllyé vált, ezért először miniszteri tanácsos, majd 1895-től pénzügyminiszter lett. 1903-ban miniszterelnöknek kérték fel, de a feladatot nem vállalta. A koalíció kormányzása idején kiszorult a politikai közéletből, de 1910-től ismét szóba került kormányfősége, de Justh Gyula ellenállása miatt ez nem valósult meg. 1912. április 22-én került a kormány élére egyaránt megtartva a belügyminisztériumi és a király személye körüli tárcákat. Kiváló pénzügyi szakember volt, de átfogó elképzelésekkel nem rendelkezett. Nagy hatást gyakorolt rá Tisza István. 1913-ban megvádolta Désy Zoltán képviselő, hogy panamát követett el. Lukács pert indított a képviselő ellen, de ezt elvesztette. Ezért 1913. június 10-én lemondott. 1920-tól visszavonult, 1927-ben Horthy Miklós örökös felsőházi taggá nevezte ki. 1932. február 23-án halt meg Budapesten.

[14]

1859. november 24.

Megjelenik Darwintól A fajok eredete című műve


- VILÁGUTAZÓBÓL REMETE
- "...egész munkám egyetlen hosszú gondolatmenet..."
- Darwin and Evolution Overview
- T H E D A R W I N P A G E
- The Origin of Species
- AboutDarwin.com

[15]

1864. november 24.

Megszületett Toulouse-Lautrec

Henri Toulouse-Lautrec (teljes nevén Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa) a franciaországi Albi városában látta meg a napvilágot. Grófi családból származott. Szülei és ősei unokatestvéri szintén rokonok, valószínűleg emiatt szenvedett csonttörési hajlamban, testmagassága emiatt nem érte el a 160 cm-t. Világhírű a Moulin Rouge mulató plakátjával lett. Sok időt töltött a Moulin Rouge mulatóban, és szinte minden lényeges szereplőről jellemző képeket festett. Számos plakátot, festményt és litográfiát alkotott. A modern plakát egyik megteremtője volt sajátos vonalkezelésével. A fények és árnyékok ábrázolásának is mestere. Élete utolsó részében idegbántalmaktól szenvedett, amelyeket valószínűleg a túlzott alkoholfogyasztás is okozott. Malarméban halt meg 1901. szeptember 1-jén.

[16]

1916. november 24.

Meghal Sir Hiram Stevens Maxim konstruktőr és feltaláló

Egy parasztcsalád legidősebb gyermekeként látta meg a napvilágot 1840. február 5-én. A kocsikészítőnek tanuló fiú ötletessége, újító elméje igen korán megmutatkozott. 1866-ban szabadalmaztatta első találmányát, a hajsütővasat. 1878-ban már mint az Egyesült Államok Elektromos Világítási Vállalatának vezető mérnökét alkalmazták. Ebben a minőségében is voltak kisebb újításai, de érdeklődésének középpontjába egyre inkább az automata fegyverek kerültek. 1881-ben Londonba költözött, ahol három év múlva bemutatta a később róla elnevezett öntöltő fegyver prototípusát. A találmány olyan nagy sikert aratott, hogy néhány éven belül már minden hadsereg Maxim-puskákkal volt felszerelve. 1884-ben megalapította a Maxim Gun Company fegyvergyárat, a későbbi Vickers Limited céget, ahol az igazgatói tisztet töltötte be. Érdemeiért 1900-ban megkapta a brit állampolgárságot, 1901-ben pedig Viktória királynő lovaggá ütötte.

[17]

1918. november 24.

Megalakul a KMP

Kun Béla vezetésével megalakul a Kommunisták Magyarországi Pártja. A szervezet célul tűzte ki a proletárdiktatúra megteremtését és a világforradalom kirobbantását.

[18]

1931. november 24.

Megszületett Andrew Sarlós közgazdász

Sarlós András Budapesten született, tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen fejezte be. 1956. november 8-án, 25 éves korában emigrált Kanadába. Kanadát második otthonának tekintette, ahol az üzleti élet meghatározó személyisége lett. 1974-ben lett önálló vállalkozó: kezdetben befektetési tanácsadó, majd bátor és sikeres befektető, aki mindig a lehetőségekre összpontosított. Befektetései és vállalkozásai révén eljutott a világ minden tájára, de magyarságát soha nem tagadta meg. Állandóan kutatta, hogyan tud segíteni szülőhazájának, s olyan sikeres vállalkozások fűződnek nevéhez, mint az Első Magyar Alap (amelynek 1989-es létrehozásához 80 millió dollárral járult hozzá), a Nagy Imre-szobor létrehozása, a Bank Center és a Pólus Center felépítése. Részt vállalt az 1990-ben Demján Sándor által létrehozott Közép-európai Fejlesztési Részvénytársaságban (CEIC). Összes vagyona egyharmadát Magyarországon fektette be. Egyéni stílusával új szemléletet vitt az üzleti világba. Hazánkban is megjelent a Tűzijáték című könyve, amellyel a magyar vállalkozóknak és üzletembereknek kívánt hasznos tanácsokat nyújtani. 1991-ben megkapta a Magyar Köztársaság Zászlórendjét, 1992-ben a kanadai főkormányzó a Kanadai Érdemrenddel tüntette ki. Torontóban hunyt el 1997. április 28-án.

[19]

1962. november 24.

Kádár kimondja: Aki nincs ellenük, az velünk van.

Az SZKP XXII. Kongresszusát követően a szovjet zóna országainak pártjai kongresszusokat tartottak, amelynek lényege: a szocializmus építése konszolidált alapokra talált, és megindulhat a szocializmus (illetve a fejlett szocializmus) felépítése. Az egyes országok között a későbbiekben mind nagyobb lett e téren a különbség: melyik vezetése mit értett szocializmus építésének programján, és milyen következtetéseket vont le belőle. Az MSZMP VIII. kongresszusán lezártnak tekintették mind a személyi kultusz törvénytelenségeinek, mind pedig az 1956 után elítélteknek az ügyét. Bejelentették: Magyarországon bekövetkezett a szocializmus alapjainak lerakása. A tulajdonviszonyokban a mezőgazdaság újabb átszervezése nyomán általános lett a közösségi tulajdon. Konszolidálni kívánták a párt és a társadalom viszonyát is. Kádár János kongresszusi beszédében adta ki később nemzetközileg is híressé vált jelszavát: "Aki nincs ellenük, az velünk van." Ezzel akarta jelezni: a párt szakított a proletárdiktatúrás hagyományokkal. Már a kongresszust megelőzően az augusztus 19-i központi bizottsági ülés kijelentette: a személyi kultusz letérést jelentett a marxizmus-leninizmus útjáról, dogmatizmust vezetett be a politikai gyakorlatban, lebecsülte a tömegek történelemalakító szerepét. Tévedett abban, hogy a szocializmus építése folyamán állandóan éleződik az osztályharc. Helyre kell állítani a szocialista törvényességet - tűzte ki célul az említett KB-ülés.

[20]

1966. november 24.

Meghal Steinberger Sarolta, az első diplomás orvosnő

Szülész-nőgyógyász és az első magyar orvosnő volt, aki - 1900-ban - Magyarországon szerzett orvosi diplomát. Orvosi diplomája budapesti kézhezvétele után külföldön folytatott tanulmányokat, főleg a nőgyógyászati szakterületen. Hazatérve a budapesti Tauffer Klinikán kezdte meg orvosi működését, majd kinevezték az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) osztályvezető főorvosává. Pályafutása alatt írt fő műve Az orvosnők története című tanulmány volt. 1944-től haláláig visszavonultan élt Pesthidegkúton.

[21]

1989. november 24.

20 év után közszerepet vállal Dubcek

Alexander Dubcek a prágai bársonyos forradalom tüntetésén szólalt fel.

 • Dubcek (1921-1992)
 • Vencel tér 1968
 • prágai tavasz
 • Heller Ágnes 1968-ról
 • Szalai Pál Dubcek-ről

  [22]

  1991. november 24.

  Meghal Freddie Mercury

  A botrányairól is közismertté vált sztár-énekes iráni származású volt, Frederick Bulsara néven látta meg a napvilágot Zanzibárban (ma Tanzániához tartozik a fűszersziget). Anyja irodai alkalmazott, apja egy brit bíróság pénztárosa volt. Családjával a hatvanas évek elején az indiai Bombay-n át került Londonba, ahol egy művészeti iskolába járt, de hogy fizetni tudják a tandíjat, dolgoznia kellett: mosogatóként, rakodómunkásként. Grafikusművészi diplomát szerzett. 1967 augusztusában a londoni Marquee klubban egy Jimi Hendrix koncert hatására határozta el, hogy rockénekes lesz. Az 1971-ben alakult Queen előtt egy Wreckage nevű formációban próbálgatta a hangját. A Queen együttes húsz évig működött tagcsere nélkül - ez önmagában is ritkaság. (A név nemcsak királynőt jelent, hanem az angol szlengben női szerepet játszó homoszexuális férfit is.) A korai dalok közül kiemelkedik a We Are The Champions. 1975-ben elkészítették A Night At The Opera című albumot, amelyről a Bohemian Rhapsody című hatperces szám, illetve annak videoklipje szenzációs siker lett. A már világhírű együttes 1986-ban Budapesten is koncertet adott; Mercury különleges hangadottságával, extravagáns öltözködésével, mozgásával - és a kiváló muzsikusokból álló Queen - felejthetetlen estét szerzett a Népstadion hetvenezres közönségének. Az énekes 1988-as szólóalbuma, a Barcelona - világsiker. A Queen utolsó lemezét, a kitűnő Innuendo-t már nem követte turné, Mercury félrevonult a nyilvánosságtól, az AIDS betegség teljesen felőrölte szervezetét. Halálával a Queen pályafutása is befejeződött. 1992 áprilisában emlékkoncertet rendeztek a Wembley stadionban, melyen a Queen-tagok mellett felléptek mindazok a sztárok, akik tisztelték és kedvelték Mercuryt.

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2022. tél: A szeretet mártírjai

Ízelítő a Magazinból

További friss hírek

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra