Múlt-kor.hu

Mi történt a szülinapomon?

Keresési feltételek:
Hónap: november  •  Nap: 08
17 találat
[1]

1204. november 8.

Leó bíboros pápai legátus Kaloján bolgár cárt Tirnovóban királlyá koronázza

[2]

1412. november 8.

Elzálogosítják a szepesi városokat

1411 novemberében Zsigmond hadat indított Velence ellen a dalmát városok visszaszerzéséért. A háborús költségek előteremtéséhez a zálogosítás jól bevált módszeréhez folyamodott: 1412. november 8-án Zágrábban 37 ezer schock cseh garasért (ami 88 800 forintot ért) elzálogosította II. Ulászló lengyel királynak a szepességi Lubló várát és városát. Podolin és Gnézda városát, valamint 13 szepesi várost - pontosabban `szabad falut` -, köztük Iglót, Szepesszombatot, Poprádot minden tartozékukkal, jövedelmeikkel együtt. A lengyel koronához került városokat közel négy évszázaddal később, 1772-ben Mária Terézia csatolta vissza Magyarországhoz. `Zálogként` tulajdonképpen kedvező jogállással rendelkeztek: önkormányzatuk, közigazgatásuk nem változott, önálló bíráskodásuk élén a tartományi ispán állt. A lengyel király érdekeit a Lublón székelő helytartó, a sztároszta képviselte. Területük nem tartozott egyik lengyel megye fennhatósága alá sem, ellenben fennmaradt a magyar koronához fűződő közjogi viszonyuk.

[3]

1490. november 8.

Miksa német-római császár hadai megszállják Veszprémet

[4]

1620. november 8.

II. Ferdinánd leveri a cseh rendek felkelését a Fehér-hegyi csatában

II. Ferdinánd német-római császár : a Prága melletti Fehér-hegynél lezajló csatában a Katolikus Liga (1608/1609) hadserege felülkerekedik a csehek csapatain, melyeket királyuk, V. Frigyes pflazi választófejedelem vezet. A felkelés életben maradt vezetőit kivégzik és a `téli király` Hollandiába menekül. A cseh nemesek 1618. V. 23-tól, a felkelés kezdetétől fáradoztak az unióban egyesült protestáns fejedelmek támogatásának elnyeréséért és 1619. augusztus 27/28-án V. Frigyes pflazi választófejedelmet tették cseh királlyá. Ezzel egyidejűleg II. Ferdinándot trónfosztottnak nyilvánították. II. Ferdinánd, aki Mátyás császár 1619. március 20-án bekövetkezett halála után a német-római császári címet is elnyerte, nem akarta tétlenül szemlélni az eseményeket. I. Miksa bajor herceg támogatását kereste, aki a segítség fejében háborús költségei megtérítését és a pflazi választófejedelmi cím Bajorországra való átruházást kérte. V. (Pflazi) Frigyes egyedül állt szemben az 1620 őszén Prága felé vonuló császári csapatokkal. Kétórás küzdelem után a császári hadsereg győztesként hagyja el a csatateret. V. Frigyes édesanyja családjához menekül. II. Ferdinánd Habsburg-császár újra visszaállította hatalmát Csehországban.

[5]

1656. november 8.

Megszületett Edmond Halley angol csillagász

A greenwichi csillagvizsgáló intézetének igazgatója Haggerston-ban született, tanulmányait a londoni St. Paul's School-ban kezdte. 1673-tól az oxfordi Queen's College-ban tanult, ahol John Flamsteed támogatásával, aki katalógust készített az északi éggömb csillagairól, Halley elvállalta a déli félgömb hasonló vizsgálatát. 1676. novemberben Szent Ilona szigetére hajózott, ahol 341 csillag koordinátáit jegyezte fel, emellett megfigyelte a Merkúr Nap előtti átvonulását, és megállapította, mely csillagok halványultak el jelentősen az ókori megfigyelések óta. 1684-ben kereste fel először Newtont Cambridge-ben, s szerepe volt a tömegvonzás elméletének megalkotásában. Halley biztatására Newton kiegészítette vizsgálatait, így született meg a kor legfontosabb tudományos műve, a Principia. 1698-1700 között tengeri expedíciót vezetett a déli Atlanti-óceánra, a mágneses elhajlás (deklináció) vizsgálatára. Az úton meghatározták a felkeresett kikötők földrajzi hosszúságát és szélességét. 1701-ben jelentette meg az első térképeket, amelyek az Atlanti- és a Csendes-óceán azonos deklinációjú pontjait görbékkel kötötték össze. 1705-ben jelentette meg Az üstökösök csillagászatának összegzése című művét, melyben 24, 1337 és 1698 között megfigyelt üstökös pályáját írta le. Kimutatta, hogy három régi üstökösnek, amelyek 1531-ben, 1607-ben és 1682-ben jelentek meg, annyira hasonló a pályája, hogy csak ugyanannak az égitestnek egymást követő visszatérései lehetnek. Megállapította, hogy 76 évenként jelentkezik, s megjósolta, hogy legközelebb 1758-ban fog újból felbukkanni. A ma Halley-üstökösnek nevezett vándor 1758 végén valóban megjelent, később más, még korábbi megjelenéseit is azonosították. (Utoljára 1986-ban járt Föld-közelben.) 1720-ban Flamsteed utóda lett Greenwichben, és további jelentős megfigyeléseket végzett, többek között megmérte a Hold delelési időpontjait egy adott délkörön. Greenwich-ben hunyt el 1742. január 14-én.

[6]

1674. november 8.

Meghal John Milton

John Milton, William Shakespeare mellett a legjelentősebb angol költő, 65 éves korában vakon és elfeledve hal meg Londonban. Milton, aki 1608-ban született a Temze-parti nagyvárosban, Londonban, 1667-ben `Elveszett Paradicsom` című eposzával vált ismertté. Az eposz az emberiség bukását ábrázolja tizenkét énekben. Milton nyelvezete erős hatást gyakorolt az angol romantikusokra. Milton a királysággal szembeni és a köztársaság melletti politikai kiállásával is kitűnt az angol polgárháború idején 1642 és 1660 között írásaiban I. Károly király kivégzését (1649. I. 30.) is helyeselte. A királyság helyreállítása után (1660. V. 29.) Milton könyveit elégették.

[7]

1685. november 8.

A hugenották Brandenburgban találnak otthonra

Frigyes Vilmos választófejedelem befogadja a francia hugenottákat, akik október 18-án, a nantes-i ediktum (1598. V. 13.) érvénytelenítése után menekültek Németországba és Hollandiába. Mivel a hugenották többségükben tőkével rendelkező kereskedők, jól képzett kézművesek vagy művelt polgárok, a választófejedelem szívesen fogadja őket és a potsdami ediktumban előjogokat biztosít számukra. A hugenották szabadon gyakorolhatják vallásukat, gazdasági támogatást kapnak, ezenkívül polgári és céhjogokkal ruházzák fel őket, a francia nemeseket pedig honosítják. Franciaországot a majdnem félmillió kivándorló következtében hosszú ideig ható, szinte felmérhetetlen gazdasági és kulturális veszteség éri.

[8]

1701. november 8.

Rákóczi Ferenc felesége segítségével megszökik a bécsújhelyi börtönből

[9]

1703. november 8.

Savoya csatlakozik a Franciaország elleni koalícióhoz

[10]

1781. november 8.

Először regisztrálnak hőmérséklet-adatot Magyarországon

A budai vár egykori csillagászati obszervatóriumában ekkor rögzítették az első olyan hőmérséklet-adatot, amely bekerült az abban az évben megalakult Nemzetközi Meteorológiai Megfigyelő Hálózat gyűjteményébe.

[11]

1793. november 8.

Megnyílik a Louvre

A nagyközönség előtt először nyílik meg a Louvre. A gyűjteménynek csak egy részét lehet látogatni a forradalmi kormány intézkedése nyomán.

[12]

1856. november 8.

meghal Étienne Cabet francia jogász

1815 után a carbonari mozgalom egyik vezetője volt. Utópista elgondolásai szerint kommunista közösségeket kell létrehozni, mert csak így lehet megvalósítani a forradalom eszméit. A társadalmi változások erőszakmentességének híve volt. Tanításai igen népszerűek voltak honfitársai körében, de hatottak Táncsics Mihályra is. Saint Louis-ban érte a halál.

[13]

1895. november 8.

Wilhelm Conrad Röntgen felfedezi a röntgensugarakat

Wilhelm Conrad Röntgen német fizikus kísérletei során felfedezi az anyagon keresztülhatolni képes, tehát azt átvilágító sugárzást; X-sugaraknak (röntgensugarak) nevezi el. Felfedezése rendkívüli jelentőségű az orvosi és műszaki tudományos haladásban és kísérleti fizikában. A röntgensugarakat az orvostudományban a betegségek diagnosztizálására, a gyulladt szövetek gyógyítására és a ráksejtek megsemmisítésére használták. Az orvostudomány és a mikrobiológia fejlődéséhez jelentősen hozzájárult Louis Pasteur francia természettudós is. Felfedezte, hogy a mikroorganizmusok, a mikrobák betegségeket okoznak és kifejlesztette a baromfikolera, lépfene, sertésorbánc és veszettség elleni oltóanyagot. Ezenkívül módszert dolgozott ki az élelmiszer konzerválására, amelynek során forralással pusztítják el a baktériumokat (pasztörizálás). A betegségek ellen folytatott küzdelemben előrelépést jelentett a pestisbacilus (Sibaoszaburo Kitaszobo és Alexandre Yersin 1894) és a tbc-bacilus (Robert Koch 1882) felfedezése.

[14]

1904. november 8.

Theodore Roosevelt lesz az Amerikai Egyesült Államok új elnöke

[15]

1911. november 8.

Megszületett Rajczy Imre olimpiai bajnok kardvívó

A szombathelyi születésű sportoló államtudományi doktorátust szerzett, majd művészeti titkárként és szabadalmi ügyvivőként dolgozott. Diákszövetségi vezető és az Egyetem és Ifjúság című lap felelős szerkesztője, egyben kiadója volt. 1939-ben az átszervezett főiskolai sportszövetség főtitkára lett. Jogi tanulmányai idején a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club híres szakosztályában vált ismert vívóvá. Az 1935-ös budapesti főiskolai világbajnokságon két aranyérmet szerzett, ugyanebben az évben tagja volt a lausanne-i EB-n győztes együttesnek, az egyéniben pedig ezüstérmes lett. Az 1936. évi berlini olimpián a magyar kardcsapat tagjaként aranyérmet nyert. Pályafutása legértékesebb egyéni sikerét 1940-ben Velencében aratta, ahol a Tersztyánszky-emlékversenyen mind a hat olasz ellenfelét legyőzve végzett az első helyen. 1945 után Argentínában telepedett le. Magyarságát ott sem tagadta meg, jelentős segítséget nyújtott 1962-ben a Buenos Airesben rendezett vb-n szerepelt magyar vívóknak. Buenos Airesben halt meg 1978. március 31-én. Néhány éve Szombathelyen iskola őrzi az emlékét.

[16]

1988. november 8.

Bush győz az elnökválasztáson

George Bush republikánus politikust jelentős többséggel választották az Egyesült Államok 41. elnökének. Az egyidejűleg megtartott kongresszusi választások során azonban a demokraták erősítették meg pozícióikat. Bush a leadott szavaztok 54%-át szerezte meg. Michael Dukakis, a Demokrata Párt jelöltje a szavazatok 46%-át. Az USA-ban az elnököt nem közvetlenül választják. Az elektori választások során így Bush előnye még nyilvánvalóbbá vált, mivel 50 szövetségi állam közül 40-ben győzött, és az 538 elektori helyből 426-ot szerzet meg. Az eddig alelnök felülkerekedését elősegítette, hogy a demokrata Dukakis sem a déli, sem a közép-nyugati ipari államokban nem ért el sikert. Csupán az Egyesült Államok északkeleti részén szerezte meg a fontos New York állam voksait. Mialatt a munkásság 56%-a a republikánus Bushra szavazott, addig Dukakis az USA fekete bőrű lakosságának legnagyobb részét tudta maga mögé állítani. Az elektorok december 20-án ülnek össze, hogy megválasszák az új elnököt. Bush január 19-én lép hivatalába. Ronald Reagan kétperiódusos elnöksége után a republikánusoknak először sikerült 1928 óta, hogy a Fehér Házban maradjanak három, egymást követő hivatali periódusban. Közvetlenül a választások után nevezte ki George Bush választási menedzserét, James Bakert jövendő külügyminiszternek. Ezzel ellentétben a demokraták nem az elnökválasztás, hanem a kongresszusi választás során szereztek többséget. A szenátusbeli képviselőik számát kettővel 56-ra növelték (a republikánusok 44-gyel rendelkeznek), a képviselőházban pedig az eddig 258-cal szemben 260 mandátumot szereztek (a republikánusok: 175, az eddigi 177-tel szemben). A demokraták pozíciója a kormányválasztások során is erősödött. A "Frankfurter Allgemeine Zeitung" egy kommentárjában a következőképpen jellemzi a jövendő amerikai elnököt: "Bush alkalmazkodni képes pragmatikus", és így ítéli meg Bush megválasztását: "Mandátuma a középúti iránti bizalmat jelenti a bel-, a gazdaság- és a külpolitikában. A The Washington Post szerint az amerikaiak a megosztott kormányzásra szavaztak, republikánust küldtek a Fehér Házba, s a demokrata többséget megőrizték a kongresszusban. Százötven éve most először sikerült alelnöknek elnökké előlépnie; benne a polgárok a volt CIA-igazgatót az ENSZ-nagykövetet is tisztelték. A hagyományosan a belpolitikai kérdésekkel és a mindennapi problémákkal törődő amerikaiak olyan férfiba helyezték a bizalmukat, aki jól kiismeri magát a világ problémáiban.

[17]

2000. november 8.

Az Európai Bizottság éves jelentésében az EU-hoz csatlakozni kívánó országok közül Magyarország az egyik legjobb és az eddigi legkedvezőbb értékelést kapja.

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2020. nyár: A magyar film 30 felejthetetlen pillanata

Ízelítő a Magazinból

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra