Múlt-kor.hu

Mi történt a szülinapomon?

Keresési feltételek:
Hónap: január  •  Nap: 15
44 találat
[1]

1346. január 15.

I. (Nagy) Lajos tiltakozik I. Johanna, nápolyi királynő és Lajos tarantói herceg tervezett házassága ellen

Egyszersmind arra kéri VI. Kelemen pápát, hogy öccsének, András hercegnek gyilkosait, Johannát, annak hugát, Máriát, Róbert, tarantói herceget és fivéreit, valamint Károly durazzói herceget és fivéreit fossza meg a nápolyi királysághoz való joguktól. A királyságot pedig, mint a pápaságra visszaszállott hűbért rá, Lajosra, az Anjou-házból származó elsőszülöttnek elsőszülöttjére ruházza át.

[2]

1348. január 15.

I. Johanna nápolyi királynő elmenekül Marseille-be

[3]

1535. január 15.

VIII. Henrik az anglikán egyház vezetője lesz, az angol klérus elutasítja a pápa főségét

[4]

1568. január 15.

Meghal Oláh Miklós esztergomi érsek

A főpap és humanista történetíró Nagyszebenben született 1493. január 10-én. Pécsi, majd esztergomi kanonok, később II. Lajos, illetve özvegye, Mária királyné titkára volt. 1543-ban zágrábi, 1548-ban egri püspök, 1553-ban esztergomi érsek lett. I. Ferdinánd alatt volt kancellár, Hont vármegye főispánja és egy ideig királyi helytartó is. Ő telepítette Magyarországra a jezsuita rendet, s ő emelte akadémiai rangra a nagyszombati káptalani iskolát. Korának meghatározó egyházi személyisége volt, levelezésben állt az akkori humanistákkal, többek között Rotterdami Erasmusszal. Sokat tett a katolikus egyházi élet és az iskolaügy fejlesztéséért. Hungaria és Attila című műve igen fontos adatokat tartalmaz Buda és Visegrád Mátyás-kori állapotáról. Pozsonyban hunyt el.

[5]

1622. január 15.

Megszületett Moliére francia drámaíró

[6]

1708. január 15.

Böttger fehér porcelánt állít elő

Frigyes Ágost szász választófejedelem udvarában szolgálva Johann Friedrich Böttger kezdetben aranyat akart készíteni. Kísérletei során azonban a porcelán anyagára talált rá: 1708 elején sikerült előállítania az első tégely fehér porcelánt. Az iparszerű gyártás feltételei csak később valósultak meg: 1710-ben Meissenben kezdte meg működését az első manufaktúra. Magyarországon az első porcelángyárat Fischer Mór alapította 1839-ben, Herenden.

[7]

1775. január 15.

Meghal Sammartini itáliai zeneszerző

Milánóban meghal Giovanni Battista Sammartini zeneszerző, orgonista, pedagógus. A mester rendkívül sokat tett a város zenei életének fellendítéséért. Tanítómestere volt J. Chr. Bach-nak és Gluck-nak. Hallotta a fiatal Mozartot is játszani, akit tanácsaival látott el. Több milánói templom orgonistája és karnagya volt. A 18. század kiemelkedő olasz mestereinek egyikeként nevéhez újabb hangszeres stílus formatechnikájának számos reformja fűződik. Egyházi kompozíciókon kívül szimfóniákat, hegedűversenyeket, concerto- grosso-kat, kamaraműveket írt.

[8]

1783. január 15.

Megszületett Kmeth Dániel csillagász

A breznóbányai születésű tudós évekig a pesti egyetem budai obszervatóriumában dolgozott, majd Kassán az akadémia felső matematika tanára volt. Observationes astronomicae című műve 1821-ben, Astronomische Beobachtungen című műve pedig 1823-ban jelent meg, mindkettő Budán. Kassán hunyt el 1825. június 20-án.

[9]

1797. január 15.

James Hetherintont 50 fontra bírságolják

A londoni rövidáru kereskedőt azért bűntették meg, mert új szerzeményében, egy cilinderben sétált a város utcáin.

[10]

1815. január 15.

Meghal Emma Hamilton, Nelson admirális felesége

[11]

1841. január 15.

Meghal Csató Pál író

Csató Pál Sarkadon született 1804. január 7-én. 1831-ben akadémiai írnokká nevezték ki, majd egy év múlva a tudós társaság levelező tagja lett. A Helmeczy Mihály által szerkesztett Jelenkor munkatársaként tevékenykedett. A magyar nyelvbeli ragasztékok és szóképzők (1834) című értekezéséért akadémiai pályadíjat kapott. Irodalmi érdeklődése az 1830-as években kezdett kibontakozni, szépírói hírnevét kisprózai alkotásaival alapozta meg. Kora egyik legnépszerűbb írója volt, nagy sikert aratott franciás könnyedségű novelláival és vígjátékaival. Megházasodtam című darabját húsz éven át játszotta a Nemzeti Színház. Több francia és német nyelvű darabot ültetett át magyar nyelvre, lefordította többek között Victor Hugo Angelo című művét.

[12]

1861. január 15.

Zágrábban báni értekezlet zajlik

A Zágrábban tartott báni értekezlet határozatai:

 • A Muraköz hovatartozásáról az országgyűlés döntsön;
 • Az országgyűlési választások az 1848. évi választási törvények alapján történjenek;
 • Dalmáciát csatolják vissza Horvátországhoz;
 • Állítsák helyre a báni táblát és a helytartóságot.

  [13]

  1872. január 15.

  Az uralkodó felmenti a közös pénzminisztert

  Az uralkodó felmenti ideiglenesen viselt közös pénzminiszteri tisztségéből Andrássy Gyula grófot, és utódjául Ludwig von Holzgethan bárót nevezi ki.


  Megindul az Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának folyóirata, a Magyar Nyelvőr, Szarvas Gábor szerkesztésében.

  [14]

  1877. január 15.

  Titkos egyezményt kötnek Budapesten

  A budapesti titkos egyezményben az Osztrák – Magyar Monarchia és Oroszország megállapodik, hogy a Monarchia jóindulatú semlegességet tanúsít, ha Oroszország háborút indít Törökország ellen, Oroszország pedig támogatást ígér a Monarchiának Bosznia és Hercegovina annektálásához.

  [15]

  1880. január 15.

  A Londoni Telefontársaság kiadja Britannia első 255 nevet tartalmazó telefonkönyvét

  [16]

  1896. január 15.

  Meghal Matthew B. Brady amerikai fotográfus

  [17]

  1898. január 15.

  Megszületett Toto olasz színész

  Antonio de Curtis Gagliardi Griffo Focas, a bizánci császárok kései leszármazottja, egy munkáslány és egy márki fiának gyermeke volt. Az I. világháború után lett színész: revü- és varietészínpadokon lépett fel. Rendkívüli komikusi képességeit az 1930-as évek második felében a filmrendezők is felfedezték és mintegy száz filmben játszott. Jóllehet életének utolsó éveiben teljesen megvakult, haláláig színészként dolgozott. Filmjeivel - amelyek közül sokat Magyarországon is bemutattak - világszerte fergeteges sikert aratott. Különösen a II. világháború után készült filmjei maradtak mindörökre emlékezetesek. Egyebek között olyan kiváló rendezők foglalkoztatták, mint Vittorio De Sica, Alberto Lattuada, Eduardo De Filippo, Pier Paolo Pasolini. Leghíresebb filmjei: Lámpaláz az arénában (1948), Csoda Milánóban (1951), Rendőrök a tolvajok (1951), Toto színesben (1952), Nápoly aranya (1954), Toto a pokolban (1955), A kegyelmes úr mégis marad (1961), Mandragóra (1965), Madarak és ragadozó madarak (1966). Rómában hunyt el 1967. április 15-én.

  [18]

  1902. január 15.

  Létrejön a Horvát Ellenzék

  Az Obzor-párt és a Jogpárt Horvát Ellenzék néven egyesül.

  1903. január 29-én a Horvát Jogpárt nevet veszi fel.

  Fő programja: választójogi reform és Horvátország teljes pénzügyi függetlensége.

  [19]

  1906. január 15.

  Megszületett Aristotle Onassis görög hajótulajdonos

  [20]

  1908. január 15.

  Megszületett Teller Ede fizikus, a hidrogénbomba `atyja`

  Teller Budapesten látta meg a napvilágot. A budapesti Műegyetemen, a karlsruhei vegyészmérnöki karon, a müncheni, majd a lipcsei egyetem fizika fakultásán folytatta a tanulmányait, 22 évesen doktorált. Doktori téziseit a hidrogénatom és ionizált hidrogénmolekulával kapcsolatos vizsgálatok képezték. Ezt követően Göttingenben dolgozott. 1934-ben a Rockefeller Alapítvány támogatásával több neves európai intézetet és kutatót - Niels Bohrt Koppenhágában, Enrico Fermit Rómában - látogatott meg. Dolgozott a Londoni Egyetemen és Koppenhágában, majd 1935-ben érkezett az Amerikai Egyesült Államokba már mint kiemelkedő szakember. A Washington University professzora lett, s figyelme fokozatosan fordult a magfizika felé. 1941-42-ben a Columbia Egyetem professzora volt. Ekkor kezdődtek az Egyesült Államokban a kutatások az atombomba kifejlesztése, és ezáltal a II. világháború mielőbbi befejezése érdekében. 1943 februárjától a Los Alamosi Kutatóközpont munkatársa, később társigazgatója, ahol az első hidrogénbomba elkészült. 1952-53-ban a kaliforniai Berkeley Egyetem Sugárzási Laboratóriumának konzultánsa, 1953-1970 között ugyanitt fizikaprofesszor. Fontos szerepe volt a kaliforniai Lawrence Livermore Laboratóriumnak, az USA második nukleárisfegyver-kutató intézetének 1952. évi megalapításában. Az ezt követő négy évtizedben ez lett a legfontosabb üzem, ahol az Egyesült Államok termonukleáris fegyvereit gyártották. 1954-től 1958-ig, majd 1960 és 1975 között a Livermore Laboratórium igazgatóhelyettese, 1958 és 1960 között igazgatója. 1975-től a a Hoover Intézet főmunkatársa.
  1952. november elsején a csendes-óceáni Enewetak-atollon sikerrel próbálták ki a Teller Ede és Stanislaw M. Ulam által kidolgozott fúziós fegyvert, amelynek robbanóereje 10 millió tonnányi TNT-vel volt egyenértékű. Utóbb a világ első termonukleáris fegyverének megalkotását Tellernek tulajdonították, akit az USA-ban csak a "hidrogénbomba atyja"-ként emlegettek. Elsősorban a magfizika, a termonukleáris folyamatok elméletében elért kutatási eredményei jelentősek. Hirosima hagyatéka című könyve magyarul is megjelent. Az 1989-90-es kelet-európai rendszerváltozást követően bekapcsolódott a magyar tudományos és társadalmi életbe, gyakran jött Magyarországra, ahol előadásokat tartott és konferenciákon vett részt. Mintegy harminc egyetem és tíz akadémia tiszteletbeli doktora volt. A Magyar Tudományos Akadémia 1990-ben választotta tiszteletbeli tagjává, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1991-ben avatta díszdoktorává. Eredményeit hatvan díj és kitüntetés ismerte el. 1997 decemberében a Magyarság Hírnevéért díjjal tüntették ki, 2001-ben elsőként kapta meg a Corvin-lánc kitüntetést, amelyet a legkiemelkedőbb tudományos-kulturális teljesítmények elismeréseként adományoznak. 2002-ben elvállalta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) nemzetközi tanácsadó testületének tiszteletbeli elnöki tisztét. 2003-ban George Bush amerikai elnök a legmagasabb amerikai polgári kitüntetéssel, az Elnöki Szabadság-érdeméremmel tüntette ki. Stanford-ban hunyt el 2003. szeptember 9-én.

  [21]

  1913. január 15.

  Megszületett Lloyd Bridges amerikai színész

  [22]

  1918. január 15.

  Megszületett Gamal Abdel Nasser egyiptomi politikus

  Egyiptom későbbi államfője Beni Mor-ban látta meg a napvilágot. A hadsereg tisztjeként azok közé tartozott, akik elégedetlenek voltak Faruk király korrupt rendszerével, ezért részt vett az 1952-es katonai államcsínyben. 1954-ben megszerezte a miniszterelnöki címet, majd, eltávolítván tiszttársát, Mohammed Nágib tábornokot, az elnöki hatalmat is. 1956-ban már hivatalosan megválasztott elnökként államosította a Szuezi-csatornát, aminek következményeként Izrael megszállta a Sínai-félszigetet, s ezzel kitört a második arab-izraeli háború. Végül a Szovjetunió és az Egyesült Államok nyomására a brit-francia-izraeli seregek visszavonulásra kényszerültek. Nasszer, bár katonailag vereséget szenvedett, politikailag megerősödve került ki a konfliktusból, s vezető szerepet vívott ki magának és országának az arab világban. 1958-ban létrehozta az Egyesült Arab Köztársaságot (Egyiptom és Szíria államszövetsége), melynek 1961. évi felbomlásáig elnöke volt. Az 1955. évi bandungi értekezleten meghirdetett `pozitív semlegesség` helyett egyre szorosabb kapcsolatot épített ki a Szovjetunióval, amely Egyiptom legfőbb hitelezője és fegyverszállítója lett. Folytatta a gazdaság államosítását, s az 1964. évi alkotmányban országát demokratikus és szocialista köztársaságnak nyilvánította. Pánarab törekvéseinek Egyiptomnak az 1967. évi harmadik arab-izraeli háborúban elszenvedett totális veresége (a Sínai-félsziget elvesztése) vetett véget. Ekkor lemondott elnöki tisztségéről, de a rábeszéléseknek engedve pozíciójában maradt, s így elnökként halt meg. Az élete utolsó percéig aktív egyiptomi elnök, aki az előző napokon még a jordániai polgárháború megfékezésén, a Husszein jordán király csapatai és Arafat palesztin gerillái közti fegyverszünet megteremtésén fáradozott - eredményesen - az arab államfők kairói csúcskonferenciáján 1970. szeptember 28-án szívinfarktusban meghalt. Az egyiptomiak nemzeti hősként búcsúztatták és gyászolták Nasszert.

  [23]

  1919. január 15.

  Berlinben meggyilkolják Karl Liebknechtet és Rosa Luxemburgot

  Ellenforradalmi tisztek meggyilkolják Berlinben Karl Liebknechtet és Rosa Luxemburgot, a német kommunista párt vezetőit.


  Archibald Carry Coolidge professzor, az antanthatalmak bécsi missziója vezetőjével az élen politikai bizottság érkezik Budapestre, a magyarországi viszonyok tanulmányozására.

  [24]

  1920. január 15.

  Clemenceau közli a Magyarországgal kötendő béke feltételeit

  A békekonferencia Legfelsőbb Tanácsa


  A Magyarországi Szociáldemokrata Párt választmánya visszahívja a kormányban levő tagjait, Peyer Károly minisztert és Miákits Ferenc államtitkárt; egyszersmind bejelenti, hogy a január 25-i nemzetgyűlési választásokon nem indul.
  A Magyarországi Újságírók Egyesülete kizárja 21 tagját a Tanácsköztársaság alatti tevékenysége miatt. A kizártak közt van: Alpári Gyula, Aranyossi Pál, Diner-Dénes József, Gábor Andor, Kassák Lajos, Kalmár Henrik, Kunfi Zsigmond, Pogány József, Simonyi Henri, Reinitz Béla és Varga Jenő.

  [25]

  1922. január 15.

  Michael Collins elfoglalja a miniszterelnöki széket a függetlenné vált Írországban, és ideiglenes kormányt alakít

  [26]

  1927. január 15.

  Teddy Wakelman kapitány először közvetít rögbimérkőzést, élőben a BCC rádiónak

  A mérkőzés Wales és Anglia között zajlott Twickenhamban.

  [27]

  1929. január 15.

  Megszületett Martin Luther King amerikai lelkész, emberjogi aktivista

  [28]

  1932. január 15.

  A szakszervezetek 17 tagú küldöttsége a munkanélküliek minimális segélyezését kéri Károlyi Gyula miniszterelnöktől

  [29]

  1937. január 15.

  Megszületett Margaret O'Brien amerikai filmszínésznő

  [30]

  1942. január 15.

  Bevezetik a liszt- és kenyérjegyet az ország egész területén

  Lisztből havi 2 kg, kenyérből napi 25 dkg a fejadag.

  [31]

  1943. január 15.

  Eric Knight angol író lezuhan repülőgépével

  Knight Menston-ban született 1897. április 10-én. Kezdetben Yorkshire-i rokonai nevelték, majd később követte édesanyját az Egyesült Államokba. Itt először művészeti tanulmányokat végzett, majd az I. világháborút követően újságíróként tevékenykedett különböző lapoknál. 1934-37 között Hollywoodban dolgozott filmíróként. Ebben az időben látott napvilágot első, The Flying Yorkshireman (A repülő yorkshire-i) című novelláskötete, mely egyszerre a legkiválóbb elbeszélők sorába emelte. A II. világháború alatt az amerikai hadsereg filmosztályánál szolgált. Regényei közül a Lassie hazatér aratta az első világraszóló sikert, majd Légy hű önmagadhoz című háborúellenes regényével helyet biztosított magának a világirodalom nagyjai között. E két művét az egész világon olvassák, sőt rádiójátékok és filmek sora is készült belőlük. A II. világháborúban Holland-Guyana felett egy katonai repülőgéppel lezuhant és szörnyethalt.

  [32]

  1958. január 15.

  Földes Gábor vértanúságot szenved

  Budapesten született 1923. május 31-én. Középiskolai tanulmányait a keszthelyi premontrei gimnáziumban végezte. Népi kollégistaként a Horváth Árpád Színészkollégium alapító tagja volt, akiknek körében nagy népszerűségnek örvendett. 1944-ben munkaszolgálatra rendelték be. A háború után sokat tett a vidéki színjátszás, elsősorban a győri Kisfaludy Színház színvonalának emeléséért, amelynek főrendezője volt. 1953-ban csatlakozott Nagy Imre irányvonalához, a reformpolitikához a miniszterelnök eltávolítása után is ragaszkodott. 1956-ban részt vett a Petőfi Kör több vitáján. Ennek mintájára hozta létre társaival 1956. október 23-án a győri Petőfi Kört, amelynek ő lett az elnöke. 1956. október 25-én tüntetés zajlott Győrött. Javaslatára a színház több dolgozója a NÉKOSZ-indulót énekelve csatlakozott a felvonulókhoz, jelszavaikkal a pártvezetés hibáit bírálták. Beszédében hitet tett Nagy Imre és politikája mellett, követelte Magyarország szuverenitásának helyreállítását. Miután a megyei börtön előtt rálőttek a tömegre, mindent elkövetett a további vérontás megakadályozása érdekében. Másnap részt vett a Győri Nemzeti Tanács megalakításában, ő lett az értelmiségi tanács elnöke. 27-én megbízták a győri rádió adásainak politikai ellenőrzésével. A Nemzeti Tanács ülésén felszólalt a dunántúli ellenkormány terve ellen, hangsúlyozva, hogy a legfőbb feladat Nagy Imre mögé fölsorakoztatni a demokratikus elemeket. November 4-e után felvette a kapcsolatot a Hazánk című lap szerkesztőivel, cikkeket is írt az újságba. Színházi és egyéb kulturális rendezvényeken próbálta meg ébren tartani a forradalom szellemét: sikerült kiharcolnia, hogy a színház első premierje a Bánk bán című tragédia legyen. 1957 májusában letartóztatták, szervezkedés vezetése és gyilkosság vádjával halálra ítélték. Hiába járt közben érdekében a magyar színházi élet több kiválósága, kegyelmi kérvényét az Elnöki Tanács elutasította, és 1958. január 15. hajnalán kivégezték.

  [33]

  1964. január 15.

  Meghal Jack Teagarden amerikai jazzmuzsikus

  [34]

  1968. január 15.

  Meghal Leopold Infeld lengyel fizikus

  Krakkóban született 1898. augusztus 20-án, majd a Jagelló egyetemen végzett 1921-ben. Már korán érdeklődni kezdett a relativitáselmélet iránt, 1920-ban Berlinben Einsteinnel is megismerkedett. Doktori disszertációja a fényhullámok viselkedése volt, a relativitáselmélet figyelembevételével. 1929-ben a lvovi egyetem adjunktusa lett. 1933-ban a Rockefeller-alapítvány támogatásával Cambridge-be utazott. Itt a nemlineáris elektrodinamika elméletének új magyarázatát adta, Max Bornnal való együttműködésének eredménye a Born-Infeld elmélet. Ezután 1936-38 között Einsteinnel vizsgálta együtt az égitestek általános relativitáselmélet szerinti mozgását. Közös könyvük, A fizika evolúciója 1938-ban jelent meg. 1938-tól 1950-ig a kanadai Torontó egyetemén tanított. 1950-ben hazatért és a varsói egyetem professzora lett. Fő kutatási területe a relativitás- és a kvantumelmélet volt. Munkássága jelentős lökést adott a lengyel elméleti fizika fejlődésének. Több népszerűsítő könyvet írt, magyarul is olvasható az Akit az istenek szeretnek, amely Galois francia matematikusról, a modern algebra megalapozójáról szól, valamint Einsteinnel közös műve, Hogyan lett a fizika nagyhatalom? címmel. Az MTA tiszteleti tagja volt. Varsóban érte a halál.

  [35]

  1971. január 15.

  Megnyitják a Szovjetunió segítségével felépített Asszuáni gátat

  [36]

  1973. január 15.

  Nixon elnök leállítja az USA katonai offenzíváját Vietnamban

  [37]

  1973. január 15.

  A Lunohod-2 leszáll a Holdon

  A szovjet Lunohod-2-t, a legénység nélküli Hold-járót a január 8-án indult Luna-21 juttatta fel a Holdra, ahol május 8-ig üzemelt. Ezalatt összesen 37 km hosszú terepet futott be, 86 panorámafelvételt és több mint 80 ezer tv-képet készített, mert három másodpercenként sugárzott képeket. Magnetométere menet közben állandóan mérte a talajmágnességet és jelentős különbséget mutatott ki a különböző helyek mágnesezettségében.

  [38]

  1988. január 15.

  Meghal Sean MacBride ír politikus

  [39]

  1992. január 15.

  Az Európa Tanács tudomásul veszi Jugoszlávia felbomlását, és független államként elismeri Horvátországot és Szlovéniát

  [40]

  1993. január 15.

  Meghal Sammy Chan amerikai költő

  [41]

  1993. január 15.

  Palermóban letartóztatják a maffia egyik legnagyobb vezérét

  Salvatore `Toto` Riina, a szicíliai szervezett bűnözés leghírhedetebb alakja 1930-ban született, és a `fenevad`, vagy az `alacsony` névvel illették. Ez utóbbi 1, 58 méteres termétére utal. Riina 1958-tól játszott fontos szerepet a maffia életében. Riina közvetlen kapcsolatban állt a politikai világgal, A Palermóba látogató Andreotti miniszterelnököt egyanrangú félként üdvözölte. Tevékenyen részt vett az 1981-1983-as maffiaháborúban, nem kímélte Giovanni Falcone vizsgálóbíró életét sem. Vele 1992. május 23-án egy bomba végzett a palermói országúton. Ez már az olasz kormánynak is sok volt, és összehangolt támadást indítottak Riina ellen, ami végül letartóztatásához vezetett. Leghűségesebb híve Balduccio di Maggio adta fel.

  [42]

  1994. január 15.

  Meghal Harry Nilsson amerikai dalszövegíró és énekes

  [43]

  1995. január 15.

  A brit kormány beszünteti a brit hadsereg 25 éven át tartó nappali járőrözését Belfast utcáin

  [44]

  1997. január 15.

  Az izraeli csapatoknak el hagyniuk a Jordán folyó nyugati partját

  Az izraeli miniszterelnök Netanyahu és a PFSZ vezetője Jasser Arafat által aláírt egyezmény értelmében az izraeli csapatok kivonulnak a Jordán folyó nyugati partján elhelyezkedő településekről.

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2021. tél: Mesélő naplók

Ízelítő a Magazinból

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra