Múlt-kor.hu

Keresés

Keresési feltételek:
Címke: uralkodók
260 találat
[1]

10 tény Viktória királynőről

[2022.06.23. 19:20] Hírek

Bár a viktoriánus korszak a prüdériáról vált ismertté, a korszak névadója korántsem utasította el a szexualitást. A királynő nászéjszakája után „kielégítő és elképesztő” együttlétről számolt be.

[2]

Korántsem volt a jó uralkodó mintaképe a Magna Cartát szentesítő I. (Földnélküli) János

[2022.06.15. 14:50] Hírek

807 éve, 1215. június 15-én adta ki I. (Földnélküli) János angol király a Magna Carta néven ismert oklevelet, amely biztosította az angol egyházi és világi főurak jogait és kiváltságait, s amelyet az angol alkotmányosság alapjának tekintenek.

[3]

Betegségeivel és irigyeivel dacolva virágoztatta fel Egyiptomot a szakállas királynő

[2022.06.14. 15:00] Hírek

Valószínűleg nagyon kevesen vannak, akiknek az ókori Egyiptom királynőiről elsőként nem Kleopátra jut eszébe. Míg azonban ő elsősorban szerelmi ügyei miatt érdekes, a XVIII. dinasztia ötödik fáraója, Hatsepszut uralkodása a stabilitás, a békés fejlődés és a monumentális építészet időszaka volt.

[4]

Esküjüket megszegve állították félre Hunyadi Mátyás egyetlen fiát a főurak

[2022.06.13. 11:50] Hírek

Ugyan Hunyadi Mátyás minden megtett, hogy fia, Corvin János örökölhesse a trónt, a számára adományozott várak, földek és falvak sem biztosították azt a politikai bázist, amellyel reális esélye lehetett volna a lengyel uralkodó, Jagelló Ulászló ellen.

[5]

Amilyen gyorsan felragyogott, olyan gyorsan ki is hunyt Nagy Sándor szerencsecsillaga

[2022.06.11. 08:55] Hírek

„(…) minden szív bánattal telt meg, és ha uruk közelgő halálára gondoltak, az embereken zavarodottság és rémület lett úrrá.” A Kr. u. 2. században élt görög történetíró, Arrianosz, így írta le a haldokló Nagy Sándor utolsó találkozását a vezetőjük közelgő halála miatt apátiába süllyedő bajtársaival és hadserege magas rangú tisztjeivel.

[6]

Hadakozásban nem ismert tréfát, és még a pápával is szembeszállt „Rőtszakállú” Frigyes

[2022.06.10. 14:50] Hírek

I. (Barbarossa) Frigyes 1152-től német királyként, majd 1155-től német-római császárként kezdett bele a hatalom tekintélyének visszaállításába mind a német, mind az itáliai területeken. Céljának elérése érdekében számos hadjáratot vezetett és a pápai hatalommal is szembekerült.

[7]

Családtagjait és nevelőjét sem kímélte a véreskezű Nero császár

[2022.06.09. 20:20] Hírek

1954 éve, 68. június 9-én kardjába dőlt minden idők egyik leghírhedtebb zsarnoka, Nero római császár. A világtörténelemben kevés uralkodónak volt „rosszabb sajtója”, s bár voltak nála őrültebb és kegyetlenebb zsarnokok is, neve összefonódott a gonoszsággal és az erkölcstelenséggel.

[8]

A kényszerzubbonyos király, aki marhaszeletet ültetett és párnahuzatot dédelgetett

[2022.06.04. 13:25] Hírek

A 284 éve, 1738. június 4-én született III. György a közvélemény szemében úgy él, mint a leghíresebb elmeháborodott király, az őrült zsarnok, aki elvesztette Amerikát. Ez azonban nem a teljes igazság, hiszen a gyarmatok elvesztéséhez vezető brit politika alakításában csekély szerepe volt.

[9]

Tigriseivel együtt söpörték el Tipu szultán uralmát a britek

[2022.05.04. 10:25] Hírek

223 éve, 1799. május 4-én ölték meg brit csapatok a hírhedt Tipu szultánt Májszúr városának ostromakor. A májszúri tigrisnek is nevezett szultán volt az egyetlen, aki ellenállt a térségbeli brit terjeszkedésnek.

[10]

Szembefordult édesapja politikájával, majd a tatárjárás után újjáépítette királyságát IV. Béla

[2022.05.03. 19:20] Hírek

752 éve, 1270. május 3-án halt meg IV. Béla Árpád-házi magyar király, aki intézkedéseivel méltán nyerte el a „második honalapító” elnevezést. A tatárjárást követően új birtokokat adományozott, de kővárak építésére kötelezte a megjutalmazottakat.

[11]

A nándorfehérvári kudarc után véget akart vetni életének a hódító II. Mehmed szultán

[2022.05.03. 13:20] Hírek

„Fátih”, azaz Hódító. Ezzel a jelzővel illették II. Mehmedet, aki 541 éve, 1481. május 3-án bekövetkezett halálakor egy szilárd alapokon álló, hatékony államigazgatással és hadsereggel bíró birodalom felett uralkodott, amelynek határai az Eufrátesztől az Al-Dunáig, illetve a Magyar Királyság határáig terjedtek.

[12]

Élete végéig gyötörte bűntudata, elzárkózott a politikai szerepvállalástól Hirohito császár

[2022.04.29. 19:20] Hírek

Az 1901. április 29-én Tokióban született Hirohito japán császár regnálása idején több rekordot is megdöntött, többek között a leghosszabb uralkodás és az első császáron végrehajtott műtét fűződik

[13]

Sztoikus nyugalommal vívta háborúit Róma utolsó „jó császára”, Marcus Aurelius

[2022.04.26. 16:40] Hírek

„Vigyázz, el ne császárosodj, fel ne vedd szokásaikat – mert ez könnyen megesik. Légy csak egyszerű, jó, tiszta, komoly, kendőzetlen, igazságszerető, istenfélő, jóindulatú, szeretetteljes, tántoríthatatlanul kötelességtudó.” Az idézetbe foglalt gondolatok Marcus Aurelius császárhoz köthetőek.

[14]

Gazdag ajándékokkal bocsátotta útjukra megunt szeretőit Nagy Katalin cárnő

[2022.04.26. 14:20] Hírek

Sok hamis legenda kering az orosz történelem egyik legjelentősebb uralkodónőjének szerelmi és magánéletéről. Katalin azonban nem volt leszbikus, nem volt szodomita, nem volt nimfomániás, csupán egy asszony volt, aki úgy élt, ahogy a felvilágosodás korának uralkodói általában.

[15]

Keresztes hadjáratnak álcázta nagyhatalmi játszmáját Hunyadi Mátyás 

[2022.04.25. 18:10] Hírek

Hunyadi Mátyás 554 éve, 1468. április 25-én indította el a csehek elleni keresztes hadjáratot, amely a remélt gyors lezárás helyett csak további régiós konfliktusokat idézett elő. Megkérdőjelezhető, hogy Mátyás nagyhatalmi politikájának volt-e reális megalapozottsága.

[16]

Sárkányok helyett bosszúszomjas merénylőtől óvta meg Károly Róbertet a Szent György Lovagrend

[2022.04.24. 08:25] Hírek

A magyar történelem egyik leghíresebb merényletkísérletét 1330 tavaszán Zách Felicián követte el I. Károly királyunk és családja ellen. A magyar uralkodó lehet, hogy bele sem gondolt abba, hogy a Szent György Lovagrend megalapításával megmentette saját magát és családját.

[17]

Senki által nem hagyott magának diktálni Spanyolország egyesítője, I. Izabella

[2022.04.22. 16:35] Hírek

571 éve született I. (Katolikus) Izabella, Kasztília királynője, aki férjével, Aragóniai Ferdinánddal perszonálunióban egyesítette Spanyolországot. A királyi pár a Katolikus melléknevet VI. Sándor pápától kapta a reconquista befejezéséért.

[18]

A hagyományos vélekedéssel szemben közel sem volt kudarcos II. Ulászló uralkodása

[2022.04.14. 15:05] Hírek

Ha van uralkodó, akire az utókor megvetéssel emlékezik, az alighanem a magyarul alig beszélő, az ország javait eltékozló, ütődött, tutyimutyi idegen, aki élete alkonyán a budai mészárosokhoz járt ételt koldulni, és aki Hunyadi Mátyás nagy hatalmú országából egy bukott nemzetet csinált. 

[19]

Michelangelo és egy villámcsapás kísérte a túlvilágra Lorenzo de' Medicit

[2022.04.08. 18:10] Hírek

530 éve, 1492. április 8-án halt meg Lorenzo de' Medici, az itáliai reneszánsz egyik legnagyobb alakja, Firenze uralkodója, a művészetek bőkezű mecénása, akit az utókor az „Il Magnifico”, a nagyszerű melléknéven emleget.

[20]

Egész életében kétségbeesetten hajszolta a boldogságot Margit hercegnő

[2022.03.26. 12:50] Hírek

Mintha egy fordított tündérmesét olvasnánk: hiába becézték Rózsabimbónak, hiába volt szép és művelt, Margit hercegnőért, II. Erzsébet húgáért sohasem jött el az egész életében várva várt királyfi.

[21]

A skót nemzeti függetlenség bajnoka vagy hidegvérű gyilkos volt Robert Bruce?

[2022.03.25. 16:40] Hírek

1306. március 25-én koronázták Skócia királyává a trónbitorló Robert Bruce-t. A nemesség egyik vezéralakjaként intrikák és oldalváltások, majd egy furcsa körülmények között zajlott gyilkosság után országának függetlenségéért szállt harcba az angol uralkodó ellen.

[22]

Családi tragédiái elől az államügyekbe menekült II. József, a „kalapos király”

[2022.03.13. 15:10] Hírek

II. József német-római császár és magyar király 281 éve, 1741. március 13-án született. A felvilágosult uralkodó soha nem koronáztatta meg magát a Szent Koronával, ezért érdemelte ki magyar alattvalóitól a „kalapos király” gúnynevet.

[23]

Rómával is szembeszegült Palmüra legendás királynője, Zénobia

[2022.03.05. 13:37] Hírek

Furfangos politikus, bölcs vezető, meg nem alkuvó királynő: a közelmúltban szomorú pusztítást elszenvedett Palmüra legnagyobb uralkodója, aki Kleopátra rokonának tartotta magát, és aki városából birodalmat kovácsolva elfoglalta Egyiptomot, még Rómával is szembeszállva.

[24]

A híres Kleopátra és Marcus Antonius elfeledett lánya maga is királynővé vált

[2022.03.03. 14:17] Hírek

VII. Kleopátra egyiptomi fáraó és Marcus Antonius római triumvir romantikus viszonya több, mint 2000 éve csodálatot vált ki. Kevésbé közismert azonban az a tény, hogy három gyermekük is született: Kleopátra Szeléné és Alexandrosz Héliosz ikertestvérek, valamint öccsük, Ptolemaiosz Philadelphosz.

[25]

A Közel-Kelettől Angliáig végigkalandozta a világot az utolsó viking király

[2022.02.28. 16:03] Hírek

III. Harald norvég király, vagy ahogy a sagákban emlegették, Harald Hardrada igazi viking volt. Életét kora ifjúságától kezdve az állandó harcok és a különböző hadi vállalkozások jellemezték. A történészek halálának időpontjával zárják a viking korszakot.

[26]

„Emberevőből Ő Császári Felsége”, avagy így fogadták az Elba szigetéről visszatérő Napóleont

[2022.02.26. 10:40] Hírek

207 éve, 1815. február 26-án tért vissza Franciaországba Elba szigetéről Bonaparte Napóleon. A császár „száznapos uralma” a waterlooi csatával zárult, ezután a távoli Szent Ilona szigetére száműzték, és ott halt meg 1821-ben.

[27]

Új kapcsolatokat hozott létre India és a görög világ között Nagy Sándor hódítása

[2022.02.25. 09:10] Hírek

Az ókori világ kétségkívül egyik legnagyobb alakja nem más volt, mint Nagy Sándor. Igazi világhódítóvá akkor vált, amikor elhatározta, hogy a hadseregét a távoli India vidéke felé fordítja.

[28]

Elszólta magát búvóhelyén I. Jakab, tragikusan végződött a skót király esti kártyapartija 

[2022.02.20. 12:50] Hírek

Az országát vasmarokkal irányító, a családtagokat is gyakran megregulázó I. Jakab skót király 1437 februárjában távol a szolgáktól egy rendházban pihent a királynéval és az udvarhölgyekkel, amikor 30 fáklyás fegyveres lepte meg őket. Míg a hölgyek feltartották a merénylőket, az uralkodó elbújt.

[29]

Egy kutyakölyök heréje mentette meg a férfiasságától kis híján megfosztott II. Bélát

[2022.02.13. 08:20] Hírek

II. Béla, aki megvakíttatásának köszönhetően kapta a „vak” jelzőt, fiatalon, mindössze 33 évesen, 1141. február 13-án búcsúzott az árnyékvilágtól.

[30]

Az uralkodói család fekete báránya vagy ártatlan áldozata volt Stuart Mária? 

[2022.02.08. 16:40] Hírek

435 éve, 1587. február 8-án fejezték le Stuart Máriát, Skócia tragikus sorsú királynőjét, a világtörténelem egyik legismertebb nőalakját. Egyesek férfifaló, gátlástalan csábítót, mások a nagypolitika ártatlan áldozatát látják benne.

[31]

Biztosra mentek II. Károly magyar király merénylői

[2022.02.07. 16:35] Hírek

II. (Kis) Károly magyar király, aki a Thuróczy-krónika által lejegyzett súlyos sebét egy 1386. február 7-én elkövetett merénylet következtében szerezte, nem sokáig örülhetett szerencsés megmenekülésének, hamarosan utolérte végzete.

[32]

Döntően befolyásolták Anglia történelmét az uralkodói házasságok

[2022.02.07. 15:58] Hírek

Az emberi természet és a hatalmi politika gyakran felülírta a szokásjogot, számtalan, ma már szokatlannak ható esettel gyarapítva a királyi dinasztiák történetét. Ez alól a legismertebbnek számító angol monarchia sem volt kivétel.

[33]

Rendíthetetlen nyugalommal a történelem forgatagában: II. Erzsébet uralkodása

[2022.02.06. 12:55] Hírek

Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és más birtokok, területek királynője, a Nemzetközösség feje, a hit védelmezője – ma 70 éve viseli II. Erzsébet királynő a fenti címeket.

[34]

Külső és belső ellenségeitől is megvédte országát Könyves Kálmán

[2022.02.03. 18:50] Hírek

Könyves Kálmán királyunk haláltusája öccse, Álmos és annak fia, Béla megvakíttatása után nem sokkal bekövetkezett. Kálmán – akinek feltehetően nem az agyveleje folyt ki, hanem egy kóros fülgyulladásba halt bele – 1116. február 3-án tért örök nyugovóra. Halálával Európa egyik legműveltebb uralkodója szállt a sírba.

[35]

Közel fél évezreden át szolgált a kínai császárok otthonául a monumentális Tiltott Város

[2022.02.02. 09:10] Hírek

980 épület, közel 10 ezer szoba, mindez 720 ezer négyzetméteren. Csak néhány számadat, amely messzemenően érzékelteti a világ legnagyobb ősi faépület-együtteseként számon tartott komplexum, a Tiltott Város monumentalitását.

[36]

Egy félreállított fejedelem a hanyatló Erdélyben: II. Apafi Mihály

[2022.02.01. 15:10] Hírek

A nemzeti emlékezetben és a történetírásban egyaránt marginális szerepet kapó II. Apafi Mihály életében több mint húsz év telt el megválasztása és lemond(at)ása között, közvetlenül mégsem uralkodhatott.

[37]

Bibliával és sakk-készlettel érkezett a vesztőhelyre I. Károly, a halálra ítélt angol uralkodó

[2022.01.30. 08:22] Hírek

„Egy megvesztegethető királyságból egy megvesztegethetetlenbe megyek, ahol semmi sem zavarhat már meg” – hangzottak I. Károly angol király vesztőhelyen elmondott utolsó szavai. Az uralkodót rövid bírósági tárgyalás után 373 éve, 1649. január 30-án végezték ki Londonban.

[38]

Az invesztitúraharc szürreális jelenete, avagy így vezekelt IV. Henrik a pápai bocsánatért

[2022.01.28. 10:37] Hírek

945 éve, 1077. január 28-án értek véget IV. Henrik német király gyötrelmei, amikor kinyíltak Canossa várának kapui: a későbbi német-római császár bebocsátást kapott a pápától, aki korábban kiátkozta őt.

[39]

Intrikák és leszámolások vetettek véget a Perzsa Birodalom fénykorának

[2022.01.28. 09:08] Hírek

A perzsák egy csaknem akkora birodalmat hoztak létre, amelyet maga Nagy Sándor, és több mint két évszázadon keresztül egyben is tartották. Ez volt az első olyan államalakulat, amely három kontinensre is kiterjedt.

[40]

Nem hozott tartós békét a Magyar Királyság területi megosztottságát rögzítő visegrádi egyezmény

[2022.01.21. 18:08] Hírek

A Szapolyai János és a római király, azaz Habsburg Ferdinánd között kialakulóban lévő fegyverszünet, amely 1531. január 21-én Visegrádon köttetett, tartós békét nem hozott a belháborúktól és a török betörésektől szenvedő Magyar Királyságnak.

[41]

Bárgyúságánál fogva minősítették uralkodásra alkalmatlannak I. Rudolf magyar királyt 

[2022.01.20. 15:52] Hírek

410 éve, 1612. január 20-án halt meg a prágai Hradzsinban II. Rudolf Habsburg-házi német-római császár, I. Rudolf néven magyar király. Az ingatag és önkényes Rudolf uralkodásra nem volt alkalmas, de számos tehetséggel volt megáldva.

[42]

„No lám, nincs királyunk, mégis jól aludtunk!” – XVI. Lajos útja a tróntól a guillotine-ig

[2022.01.16. 15:10] Hírek

„Ide mindenki, aki meg akarja menteni a királyt” – kiáltotta 1793. január 21-én, XVI. Lajos kivégzésének reggelén Batz báró, a királypárti üzletember, aki társaival együtt kétségbeesetten próbálta megmenteni az uralkodót a haláltól.

[43]

Anarchiába süllyedt országot örökölt III. András, az utolsó aranyágacska

[2022.01.14. 10:34] Hírek

721 éve, 1301. január 14-én halt meg III. András magyar király, akit az utolsó Árpád-házi uralkodóként tartunk számon. Bár származása körül máig felmerülnek kétségek, a rendkívül nehéz helyzetből sok év kemény munkával előnyös pozíciót kovácsoló uralkodó bizonyította, hogy képes helytállni

[44]

Amikor a gyász könnycseppjeiből márvány fakadt: a Tádzs Mahal építtetője, Sáh Dzsahán

[2022.01.05. 09:02] Hírek

430 éve, 1592. január 5-én született Sáh Dzsahán indiai nagymogul, a világ egyik csodájának tekintett agrai Tádzs Mahal építtetője. Az építészet igazi szenvedélye volt, uralkodása alatt alakult ki teljes pompájában az indiai és perzsa elemeket elegyítő mogul stílus.

[45]

Még egyszer utoljára: „Éljen a király!”

[2021.12.30. 07:52] Hírek

105 éve, 1916. december 30-án koronáztak utoljára magyar királyt: a Habsburg-Lotaringiai házból származó IV. Károly fejére Budapesten helyezték a Szent Koronát.

[46]

Róma lángba borulásáért büntetett ártatlan keresztényeket a véreskezű Nero

[2021.12.15. 09:07] Hírek

1984 éve, 37. december 15-én született minden idők egyik leghírhedtebb zsarnoka, Nero római császár. A világtörténelemben kevés uralkodónak volt „rosszabb sajtója”, s bár voltak nála őrültebb és kegyetlenebb császárok is, neve egyet jelent a gonoszsággal és az erkölcstelenséggel.

[47]

Logopédusa segítségével öntött lelket népébe a II. világháború poklában VI. György

[2021.12.14. 11:22] Hírek

„Imádkozom Istenhez, hogy a nagyobbik fiam soha ne nősüljön meg, ne legyenek gyermekei, és semmi se kerüljön Bertie (Albert), Lilibet (a kis Erzsébet) és a trón közé.” V. György brit király fohászát meghallgatták az égiek, ugyanis a „nagyobbik fiú”, Eduárd egy elvált nőt választott a trón helyett.

[48]

Az ígéretes kezdetek után egész népe fokozatosan az utolsó iráni sah ellen fordult

[2021.12.13. 15:55] Hírek

Összekuporodva, egy régi Chrysler első és hátsó ülése között vitték titokban a parlament oldalsó bejáratához. Csak ott vette fel a díszegyenruhát, a vállszalagot és kötötte oldalára a kardot, majd a megdöbbent képviselők elé lépett és letette az esküjét.

[49]

Nem csak Angliában volt kultusza Artúr királynak a középkorban

[2021.12.12. 15:36] Hírek

Heisterbachi Cézár, a 13. század első felében élt ciszterci szerzetes Dialogus miraculorum című művében egy érdekes esetről számol be. Amikor egy alkalommal a heisterbachi apát szentbeszéde alatt néhány barát elbóbiskolt, az apát egyedi módját választotta az ébresztésnek.

[50]

Drága kesztyűje buktatta le ellenséges területen az álruhás Oroszlánszívű Richárdot

[2021.12.10. 08:53] Hírek

Bár manapság az államközi kapcsolatokban már elképzelhetetlen egy hasonlóan megalázó forgatókönyv, valamivel több, mint 800 évvel ezelőtt országok vezetőinek foglyul ejtése még belefért a diplomáciai csatározásokba. I. Richárd angol király 1192 karácsonyán ennek itta meg a levét.

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2022. nyár: Mesebeli menyegzők

Ízelítő a Magazinból

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra