Múlt-kor.hu

Keresés

Keresési feltételek:
Címke: Magyarország
6220 találat
[1]

Hol a túlvilágra, hol saját koponyája köré hívta utazásra olvasóit Karinthy Frigyes

[2022.06.25. 13:35] Hírek

135 éve, 1887. június 25-én született Karinthy Frigyes író, költő, műfordító, a múlt századi magyar irodalom egyik legeredetibb alakja. A Micimackó későbbi fordítója az érettségi után egyszerre kezdett bölcsészeti, orvosi, természettudományi stúdiumokat, ám diplomát soha nem szerzett.

[2]

A szekerek korában még világszenzáció volt, de az idő vasfoga nem kímélte a fogaskerekűt

[2022.06.24. 11:50] Hírek

148 éve, 1874. június 24-én indult meg a fogaskerekű vasút Budán a Városmajor és a Svábhegy között. A fogaskerekű ötletét Széchenyi Ödön gróf, a Sikló kezdeményezője vetette fel, miután megismerte a svájci Riggenbach művét.

[3]

Az államhatalom megbélyegezte, de a természetben mindig vigaszra lelt Fekete István

[2022.06.23. 20:20] Hírek

52 éve, 1970. június 23-án hunyt el Fekete István József Attila-díjas író, akit főként állatregényeiről és ifjúsági műveiről ismer a közönség. A természettel együtt élő és érző, annak titkait jól ismerő ember volt, emellett zseniális emberábrázoló.

[4]

Egykor kalandos utakon járt, végül szerencsésen hazatért a Szent Jobb

[2022.06.21. 16:20] Hírek

251 éve, 1771. június 21-én került vissza magyar földre a Szent Jobb. Az ereklye feltételezhetően I. István, Árpád-házi magyar király mumifikálódott jobb keze, amelyet a budapesti Szent István-bazilikában található Szent Jobb-kápolnában őriznek.

[5]

A szabadság örök katonája, aki miatt betiltották a The Timest az Osztrák Birodalomban: Éber Nándor

[2022.06.21. 15:00] Hírek

A diplomata végzettségű Éber tudott németül, franciául, angolul, olaszul, törökül és arabul, de zongoraleckéket is adott, sőt Dante Isteni színjátékának énekeit is magyarázta. A kevésbé izgalmas tanítóskodásból a Krím jelentette számára a szabadulást.

[6]

Hátára kötözött ládikájával eredt hallucinációi nyomába Csontváry Kosztka Tivadar

[2022.06.20. 11:50] Hírek

Csontváry Kosztka Tivadar, a modern magyar festészet egyik legeredetibb alakja 103 éve, 1919. június 20-án hunyt el. Csontváryt a maga korában különcnek, sőt egyenesen bolondnak tartották, ma azonban a magyar piktúra legnagyobbjai között tartják számon.

[7]

Homok, kavics és meztelen emberek: a balatoni strand születése

[2022.06.19. 16:20] Hírek

A modern nagyvárosi tömegkultúra és tömegturizmus egyik ikonikus terméke a strand. A mai fogalmaink szerinti strandok az 1880-as években jelentek meg Magyarországon, jellegzetes infrastruktúrájuk fokozatosan, mintegy ötvenéves időtávlatban alakult ki és szilárdult meg,

[8]

Amikor vasmadarak szelték az eget a középkori országgyűlések színhelyén

[2022.06.17. 19:20] Hírek

„Berreg a motor, ügyeskedő szolga forgatja a csavart, kerekein szaladni kezd a masina, aztán fölemelkedik tizenöt-húsz méter magasba (...) fölfegyverzett szemünk is alig bírja már követni” – ekként számolt be a Budapesti Hírlap egyik zsurnalisztája az első Budapesti Nemzetközi Repülőverseny „felemelő” pillanatairól.

[9]

Nagy Imréék újratemetésén egy korszak szállt koporsóba, és közben egy új virradt

[2022.06.16. 08:55] Hírek

1989. június 16. Budapest, Hősök tere. 250 ezer ember, több száz besúgó és hat koporsó. Remény, hitetlenkedés, félelem és gyász. Ugyanakkor napról napra többen voltak azok, akik úgy vélték: a politikai demonstrációvá váló gyászszertartás egyúttal a kommunizmus sírba tételét is jelenti.

[10]

120 éve áll az utasok szolgálatában az IBUSZ

[2022.06.15. 18:00] Hírek

Idén 120 éves az IBUSZ, a magyar idegenforgalmi piac egyik legismertebb szereplője. Az ambiciózus reményekkel induló vállalat kezdettől fogva képes volt megfelelni az elvárásoknak, és a körülmények drámai változásai ellenére is helytállni a magyar és nemzetközi piacon.

[11]

Minden eszközt bevetettek a Mediciek, hogy távol tartsák Bakócz Tamást Szent Péter trónjától

[2022.06.15. 10:30] Hírek

501 éve, 1521. június 15-én hunyt el Bakócz Tamás esztergomi érsek, a Magyar Királyság prímása, bíboros, 1513-ban a pápai cím egyik legfőbb várományosa. A mesés befejezés ugyan elmaradt, nem őt választották pápává, ennek ellenére a magyar történelem egyik kiemelkedő alakjaként tartjuk számon.

[12]

A győri vereség dacára Napóleon ellen sem vallott szégyent a magyar nemesség

[2022.06.14. 19:25] Hírek

Történelmi közhelyeink egyike az utolsó nemesi felkelés csúfos kudarcaként emlegetni az 1809-es győri csatát, amelyet Napóleon hadai ellen vívott a magyar és az osztrák sereg. A vereséget azonban nem a vitézség hiánya, hanem a francia túlerő és a hadvezetés hibái okozták 1809. június 14-én.

[13]

Egy lengyel és egy magyar tiszt hozta létre az Egyesült Államok ütőképes lovasságát

[2022.06.13. 18:07] Hírek

Míg a történelem folyamán az Egyesült Államok számtalan esetben vált a világ különféle tájairól érkező bevándorlók számára az érvényesülés lehetőségének helyévé, kevesebb szó esik arról, hogy már az ország függetlenségi háborújában is rendkívül fontos szerephez jutottak külföldi katonai szakemberek.

[14]

„Eb ura fakó, József császár nem királyunk többé!”

[2022.06.13. 14:50] Hírek

315 éve, 1707. június 13-án mondták ki a Habsburg-ház trónfosztását az Ónod közelében összehívott országgyűlés résztvevői. A Rákóczi-szabadságharc másik fő problémájának, az anyagi nehézségeknek a megoldására kétmillió forint hadiadót vetettek ki, amelynek fizetésére a nemeseket is kötelezték.

[15]

A börtönteóriától a szifiliszig: miért vakult meg Wesselényi Miklós?

[2022.06.12. 16:30] Hírek

Wesselényi Miklósról a történeti emlékezet elsősorban pár történetet és hívószót őrzött meg. Ezek közül az egyik elem a báró megvakulása, amit – annak ellenére, hogy csak két hónapot töltött fogságban – a börtönbüntetés egyenes következményeként leíró mítoszként is ismerünk.

[16]

„A vének bujaságra, a leánykák erszényre néznek” – özvegysorsok a XVIII. században

[2022.06.11. 16:30] Hírek

Egészen a közelmúltig az élet természetes rendjének az számított, hogy a férfi és a nő kapcsolata a házasságkötéssel teljesedik be. Ideális esetben a házasság intézménye mindkét fél számára érzelmi, anyagi és társadalmi biztonságot nyújtott, természetesen kinek-kinek a nemi szerepek által meghatározott módon.

[17]

A köznévvé nemesült magyar feltaláló: Bíró László és golyóstolla

[2022.06.10. 11:50] Hírek

79 éve, 1943. június 10-én szabadalmaztatták Argentínában Bíró László József golyóstollát, amelyet a köznyelv angol nyelvterületen ma is biro pen, avagy röviden biro néven emleget.

[18]

A Magyar Királyságon át vezetett a fosztogató keresztesek szentföldi hadjárata

[2022.06.08. 10:30] Hírek

A szárazföldön vezetett, Palesztina felszabadítására indított hadjáratok szinte mindegyike áthaladt a Magyar Királyság területén, ezért Kálmán és II. Géza királyainknak nagy fejtörést okoztak az országon több tízezres létszámban áthaladó fegyveres zarándokok.

[19]

„Megtettem mindent, amit megtehettem” – Dsida Jenő megpróbáltatásokkal teli élete

[2022.06.07. 19:20] Hírek

84 éve, 1938. június 7-én hunyt el Kolozsváron Dsida Jenő költő, műfordító, újságíró. Dsida Jenő korának jelentős, nagy formaműveltségű fordítója is volt, több mint száz verset ültetett át magyarra francia, latin, német, olasz és román nyelvből.

[20]

Hősként tűrte Haynau börtönét Kossuth Zsuzsa, a sebesült katonák önzetlen ápolónője

[2022.06.07. 15:01] Hírek

Kossuth Zsuzsa valós, de regényes alakja egy harcos, kemény, modern nőtípust idéz elénk. Törékeny alkatával hatalmas tettetek hajtott végre. Nem rettent vissza semmitől.

[21]

Nagyhatalmi támogatással jött létre a magyar revízió elleni szövetség

[2022.06.07. 07:25] Hírek

101 éve, 1921. június 7-én szövetségre lépett Jugoszlávia és Románia, így az első világháborút követően megcsonkított Magyarországgal szemben fő területnyertes szomszédok – Jugoszlávia, Románia és Csehszlovákia – kialakították a kisantantnak elnevezett katonai és politikai szövetséget.

[22]

Fajvédőként indult, de a nácizmus és a háború ellen is szót emelt Bajcsy-Zsilinszky Endre

[2022.06.06. 11:50] Hírek

136 éve, 1886. június 6-án született Szarvason Bajcsy-Zsilinszky Endre. A magyar történelemben kevesen futottak be az övéhez hasonló ívű pályát: a szélsőséges jobboldaliságtól jutott el a tettre kész antifasizmusig, s végül életét áldozta a szabad, demokratikus Magyarországért.

[23]

Nobel-díjból egy, találmányból több mint száz volt Gábor Dénesnek

[2022.06.05. 11:50] Hírek

Gábor Dénes magyar származású Nobel-díjas fizikus, villamosmérnök 122 éve, 1900. június 5-én született. Maradandót alkotott a plazmafizika, a hírközlés- és információelmélet terén, valamint kiemelkedő eredményeket ért el a fizika és kibernetika összefüggéseinek vizsgálata során.

[24]

Trianontól el: a túlélő trauma

[2022.06.04. 16:20] Hírek

A trianoni békeszerződés: kuriózum.A 102 éve történt trianoni békeszerződés megítélése a magyar társadalomban a mai napig heves érzelmeket vált ki, és sok tekintetben része a közbeszédnek. Miért van ez, és hogyan alakult ki ez a viszonyulás e tragikus eseményhez?

[25]

Sematikus munkásfilmek után alkotott korszakos műveket Máriássy Félix

[2022.06.03. 07:30] Hírek

103 éve, 1919. június 3-án született Máriássy Félix, a Budapesti tavasz, az Egy pikoló világos, a Nem ér a nevem és még számos nagy sikerű film Kossuth-díjas rendezője, aki tanítványait arra intette: „Nem kell mindenáron filmet csinálni”.

[26]

Versmondással hódította meg a színpadot Básti Lajos, a szép magyar beszéd művésze

[2022.06.01. 19:20] Hírek

45 éve, 1977. június 1-jén halt meg Básti Lajos Kossuth-díjas színművész, a 20. századi magyar színjátszás egyik legszebben beszélő, fejedelmi megjelenésű alakja. Színpadon, filmen és a különböző tévéműfajokban egyaránt maradandót alkotott.

[27]

A hónap embere: Szent-Györgyi Albert, a C-vitamin atyja

[2022.06.01. 08:55] Hírek

A háborút elítélte, a tudomány rejtelmeire rácsodálkozott Szent-Györgyi Albert, aki 1941. június 13-án jelentette be a C-vitamin szabadalmát. Nobel-díjas tudósunk a rejtélyes ignóz („nem tudni, milyen cukor”)  felfedezéséért ugyanannyit küzdött, mint igazának bizonyításáért elsőbbségi vitájában.

[28]

Így akarta eltussolni a hatalom a Pajtás gőzhajó balatoni tragédiáját

[2022.05.30. 08:50] Hírek

68 éve, 1954. május 30-án történt Magyarország legsúlyosabb vízi tömegszerencsétlensége: a gyermeknapon a Balatonon felborult a Pajtás gőzös, 23 ember vesztette életét. A balesetről a közvélemény csak évtizedekkel később értesülhetett.

[29]

A tábornok neje. Görgei Artúr felesége, Adèle Aubouin

[2022.05.29. 16:07] Hírek

A 19. század nagy magyarjainak családi életéről viszonylag sokat tudunk. Közismert Széchenyi István rajongó szerelme Seilern Crescentia iránt, Batthyány Lajos feleségének, Zichy Antóniának a közéleti szerepvállalása is köztudott. Ugyanakkor szinte egyáltalán nem rögzült a magyar történeti köztudatban Görgei Artúr feleségének, az elzászi francia születésű Adèle Aubouin-nek az alakja.

[30]

Későbbi Nobel-díjas tudóst is bújtatott a vészkorszak alatt Sztehlo Gábor

[2022.05.28. 13:25] Hírek

48 éve, 1974. május 28-án halt meg Sztehlo Gábor evangélikus lelkész, a vészkorszak idején sok száz zsidó gyermek megmentője, 1945 után a Gaudiopolis gyermekköztársaság alapítója. Sztehlo Gábor tevékenységéért 1972-ben megkapta a Világ igaza címet.

[31]

A rivaldafényt kerülő Apró Antal

[2022.05.27. 13:20] Hírek

Apró Antal élete átfogta a rövid XX. századot: a „boldog békeidők” alatt született, majd egykori elvtársa, Horn Gyula Magyarországán hunyt el. Pályáját kevéssé jellemezték hullámhegyek és hullámvölgyek. Évtizedeken át a hatalom első vonalában „szolgált”, és elkerülték a nagy bukások.

[32]

Az egész család kincsekre bukkanhat vasárnap a Magyar Nemzeti Múzeum gyermeknapi programjain

[2022.05.27. 12:20] Hírek

Régészek bőrébe bújva, mesés kincsek és ókori hősök nyomába eredhetnek kicsik és nagyok vasárnap, a Magyar Nemzeti Múzeum gyereknapi programsorozatán. Ez idő alatt a szülők sem unatkoznak, őket külön felnőttmegőrzőben, tematikus tárlatvezetésekkel várják.

[33]

A hitben keresett vigasztalást feloldhatatlan magányára Pilinszky János

[2022.05.27. 07:30] Hírek

41 éve, 1981. május 27-én hunyt el Pilinszky János Kossuth- és József Attila-díjas költő, a 20. századi magyar líra egyik legnagyobb alakja.

[34]

Még az államhatalom sem szakíthatta el a színpadtól Bárdy Györgyöt

[2022.05.26. 11:50] Hírek

101 éve, 1921. május 26-án született Kispesten Bárdy György Jászai Mari-díjas, kiváló és érdemes művész, akire főleg intrikus szerepeket osztottak a rendezők, de komikusnak is kiváló volt.

[35]

Kereskedelmi pálya és frontszolgálat után talált rá a színművészetre Lukács Pál

[2022.05.26. 08:50] Hírek

Lukács Pál, az egyetlen Oscar-díjas magyar színész 131 éve, 1891. május 26-án született Budapesten. A háromszor nősült Lukácsnak két szenvedélye volt: az állatok segítése – szinte minden kóbor kutyát hazavitt –, a másik pedig a repülés, magánrepülőgépét gyakran ő vezette.

[36]

Filmmel és új hangszereléssel ünneplik a 100 éves Székely Himnuszt

[2022.05.24. 16:20] Hírek

Száz esztendővel ezelőtt csendült föl először Csanády György és Mihalik Kálmán közös szerzeménye, a Székely Himnusz. Az évfordulóra a Magyar Mozgókép Szemle-díjas Takó Sándor és a történelmi dokumentumfilmes Bárány Krisztián rendezésében készült megható himnuszfilm.

[37]

Megnyílt az új Néprajzi Múzeum a Városligetben

[2022.05.23. 12:45] Hírek

Megnyitotta kapuit a Néprajzi Múzeum új, a Liget Budapest Projekt keretében megvalósult épülete. A Ferencz Marcel (NAPUR Architect) által tervezett ház az intézmény történetének első olyan otthona, melyet néprajzi múzeumi célra alakítottak ki.

[38]

Verbótól Kamcsatkán át a madagaszkári trónig: Benyovszky Móric kalandos élete

[2022.05.23. 08:50] Hírek

A nyugodt, letelepedett élet nem volt kenyere, ezért mindig új kalandokat keresett a 18. századi magyar világutazó, Benyovszky Móric. Az európai udvaroknál, de még Amerikában is támogatókat keresett, de csak kevesek látták meg a potenciált vállalkozásaiban.

[39]

„Pista egyben Péter Gábor pszichiátere is volt." Portré dr. Bálint Istvánról, az ÁVH rettegett orvosáról

[2022.05.21. 08:50] Hírek

Bálint István 1912. február 18-án Szarvason született jómódú polgári családban, Scheiner Miksa orvos és Weinberger Erzsébet gyermekeként. „Apámnak volt két húga is. Pestre már úgy jöttek, hogy a papa nem élt már és nagymamám egyedül nevelte a három gyereket. Később férjhez ment egy másik orvoshoz, akit aztán elvittek Auschwitzba és megölték. […] A három testvér túlélte a háborút.” – emlékezik erre az időszakra Bálint István fia.

[40]

Saját maga túlozta el vallatói előtt a magyar jakobinus mozgalom jelentőségét Martinovics Ignác

[2022.05.20. 16:20] Hírek

Martinovics Ignác II. Lipót besúgójából vált a 18. század végére tökéletesen korszerűtlen abszolutista rendszer ellenségévé. Az általa irányított szervezkedést szűk három hónap alatt leleplezték, végül I. Ferenc a véres megtorlás mellett döntött.

[41]

Szomorú szerelem a szabadságharc idején

[2022.05.20. 13:20] Hírek

Gróf Mikó Imre jelentős államférfiként és az erdélyi kultúra, oktatás felvirágoztatójaként jól ismert. Intézmények őrzik nevét, és generációk áldják önzetlen adakozását. Közművelődési, történészi és politikusi tevékenységét sokan feldolgozták, a magánéletéről azonban jóval kevesebb tudható. Mivel csodával határos módon az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc éveiből fennmaradt a feleségével való levelezése, abból kirajzolódik jelleme családapaként és férjként, ezáltal pedig betekintést nyerhetünk egy erdélyi arisztokrata család mindennapjaiba.

[42]

A kémia mellett a szabadságharcban is bizonyított Irinyi János

[2022.05.18. 18:00] Hírek

205 éve, 1817. május 18-án született Irinyi János vegyész, feltaláló a bihari Nagylétán (ma: Létavértes). A közhiedelemmel ellentétben Irinyi nem a gyufa, hanem a „zajongás nélküli”, kisebb-nagyobb robbanásoktól mentesen használható biztonsági gyújtó feltalálója.

[43]

Egészséges erotika – szex a szocializmus évtizedeiben

[2022.05.17. 16:20] Hírek

Mivel a Kádár-kor Magyarországa szinte semmiben nem különbözött a korábbi évtizedek/évszázadok Magyarországától, az e rendszerben élők is ugyanúgy vágytak az intim együttlétekre, mint felmenőik. A rendszer idővel felismerte, hogy a magyarok még mindig szeretik a szexet, és ezt bizony kezelni kel.

[44]

Nehézségek és viszálykodás határozta meg az első magyar királynő uralkodását

[2022.05.17. 15:15] Hírek

„Egy nap a királynő kilovagolt vadászni a Buda környéki erdősségbe, és ő is üldözőbe vette a vadakat. A mén elesett vele: az erdősségben megszült, mind a ketten azon nyomban meghaltak” – így örökítette meg egy német krónika I. Mária magyar királynő 1395-ben bekövetkezett halálát.

[45]

Rekordot jelentő árakon ütöttek le két Star Wars-plakátot Budapesten

[2022.05.17. 13:40] Hírek

Magyarországi rekordot ért el két Star Wars-plakát leütési ára Budapesten: a Csillagok háborúja című film plakátja 1,2 millió forintért, A Jedi visszatér plakátja 1 millió forintért kelt el a Plakátfiú és a Múzeum Antikvárium közös aukcióján – tájékoztatták a szervezők az MTI-t hétfőn.

[46]

A jezsuita polihisztor, aki a sarkkörön túl végzett csillagászati számításokat: Hell Miksa

[2022.05.15. 19:20] Hírek

302 éve, 1720. május 15-én született Hell Miksa magyar csillagász, aki elsőként számította ki helyesen a Nap és a Föld közötti távolságot. Kora csillagászai közül többen kétségbe vonták eredményeit, de a későbbi mérések őt igazolták.

[47]

Gyermekek jótevője és költők múzsája volt a pszichológiában úttörő Kozmutza Flóra

[2022.05.14. 08:50] Hírek

27 éve, 1995. május 14-én hunyt el Budapesten Kozmutza Flóra gyermekpszichológus, gyógypedagógus, a hazai gyógypedagógiai pszichológia megújítója, Illyés Gyula író felesége, további két nagy költő múzsája.

[48]

A kor nagy magyar művészei segédkeztek a legendás Feszty-körkép elkészítésében

[2022.05.13. 16:25] Hírek

128 éve, 1894. május 13-án adták át a nagyközönségnek Feszty Árpád A magyarok bejövetele című hatalmas körképét. A maga nemében egyedülálló, monumentális alkotás a nemzeti romantika szemüvegén keresztül hat jelenetben mutatja be a honfoglalást.

[49]

Már az érettségi elől is újságírónak szökött Krúdy Gyula

[2022.05.12. 08:50] Hírek

1933. május 12-én hunyt el Budapesten Krúdy Gyula, a magyar irodalom egyik legtermékenyebb alkotója, Szindbád, Rezeda Kázmér, Alvinczi Eduárd alakjának megteremtője. Krúdy több mint 60 regényt, 3000 elbeszélést, ezernél több cikket hagyott maga után, nevét számos utca, közintézmény, étterem őrzi.

[50]

Kis híján meghiúsította az első hazai filmvetítést Ferenc József „fejvesztése”

[2022.05.10. 13:25] Hírek

A 126 éve, 1896. május 10-én megtartott első hazai vetítés még csak csak egy jelentéktelen hír volt a pesti újságokban: a millennium forgatagában még senki sem gondolhatta, hogy egy új iparág megszületésének lehetnek szemtanúi.

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2022. nyár: Mesebeli menyegzők

Ízelítő a Magazinból

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra