Múlt-kor.hu

Keresés

Keresési feltételek:
Címke: Oszmán Birodalom
222 találat
[1]

Revans Mohácsért, avagy így szenvedtek megsemmisítő vereséget a törökök 1687-ben

[2022.08.12. 16:25] Hírek

335 évvel ezelőtt, 1687. augusztus 12-én két, közel azonos létszámú sereg nézett egymással farkasszemet a Dráva két oldalán. A Lotaringiai Károly vezette keresztény had végül meglepő könnyedséggel győzedelmeskedett a törökök ellen.

[2]

A törököket visszaverte, de a fekete halált már nem tudta legyőzni Hunyadi János

[2022.08.11. 13:20] Hírek

566 éve, 1456. augusztus 11-én halt meg Zimonyban Hunyadi János, Magyarország kormányzója. A Hunyadi-családot az országos politika élvonalába emelő törökverő hadvezér származásának kérdése máig vitatott.

[3]

A törökök Trianonja, avagy így hullott darabjaira az Oszmán Birodalom

[2022.08.10. 19:25] Hírek

A 102 éve, 1920. augusztus 10-én aláírt sévres-i békeszerződés egy óriási, egykor hódító birodalmat darabolt fel, nem egy nemzetet. Ettől függetlenül vitathatatlan, hogy az első világháború előtti kiterjedéséhez viszonyítva az Oszmán Birodalom szenvedte el a legnagyobb területi veszteségeket.

[4]

Az isztambuli kalifa bukása hozta létre az Egyiptomban máig meghatározó Muszlim Testvériséget

[2022.08.10. 16:29] Hírek

Az Oszmán Birodalom nevéhez köthető Oszmán Kalifátus mintegy fél évezreden át szimbolizálta a világ muzulmán híveinek egységét, ugyanakkor a Közel-Kelet arabsága évszázadokon át a török hatalom árnyékában tengődött.

[5]

Politikai realitás vagy a magyar érdekek elárulása volt a vasvári béke? 

[2022.08.10. 14:50] Hírek

358 éve, 1664. augusztus 10-én írták alá a vasvári béke néven ismert okmányt, amely az oszmánok és a Habsburgok számára elfogadhatóan rögzítette az 1660 és 1664 között kialakult helyzetet. A békekötés a magyar nemességnek nagy csalódást okozott.

[6]

Világraszóló diadal után kötötték meg a szégyenletes vasvári békét

[2022.08.01. 11:50] Hírek

358 éve, 1664. augusztus 1-jén a Montecuccoli vezette keresztény hadak Szentgotthárdnál megsemmisítő vereséget mértek a törökre. Az ezt követően megkötött vasvári béke azonban a török kezén hagyta addigi hódításait.

[7]

Sem házassággal, sem diplomáciával, sem fegyverrel nem tudta egyesíteni az országot Szapolyai János

[2022.07.22. 14:50] Hírek

482 éve, 1540. július 22-én halt meg 53 éves korában I. (Szapolyai) János magyar király, aki a Habsburg I. Ferdinánddal párhuzamosan uralkodott – oszmán támogatással – az ország keleti felében és Erdélyben.

[8]

Így fordította Hunyadiék győzelme könyörgésből hálaadássá a déli harangszót

[2022.07.22. 07:20] Hírek

566 éve, 1456. július 22-én a Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira. A győzelem 555. évfordulója alkalmából, 2011. július 4-én az Országgyűlés július 22-ét a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította.

[9]

Valóban a nándorfehérvári győzelem hírét vitte a déli harangszó? 

[2022.06.29. 18:00] Hírek

566 éve, 1456. június 29-én rendelte el III. Callixtus pápa a déli harangozást a templomokban, a Nándorfehérvár elleni török támadás kivédésére irányuló könyörgésként. A nándorfehérvári diadal több mint fél évszázadra visszavetette az oszmán terjeszkedést.

[10]

Döntő győzelem vezéráldozattal, avagy így veszett oda az oszmán szultán Rigómezőnél

[2022.06.28. 19:20] Hírek

633 éve, 1389. június 28-án (a Julianus naptár szerint június 15-én, Szent Vitus napján) zajlott le a „szerb Mohácsnak” is nevezett első rigómezei csata, amelyben az oszmán török hadak döntő győzelmet arattak a szerbek vezette keresztény csapatok fölött.

[11]

Sugárút viseli Palermóban a szabadságharc főhadnagyának nevét

[2022.06.06. 14:50] Hírek

162 éve, 1860. június 6-án hunyt el a szicíliai Palermónál Tüköry Lajos nemzetőr és szabadságharcos, az 1848-49-es szabadságharc veteránja, aki előbb az oszmán szultán, majd az olasz egységért küzdő Garibaldi szolgálatába szegődött Emlékét több helyen őrzik Magyarországon és Szicílián egyaránt.

[12]

Amikor a balkáni államok végleg kisöpörték Európából az Oszmán Birodalmat

[2022.05.30. 14:50] Hírek

A 19. század folyamán fontos hatalmi átrendeződések folytak a Balkán-félszigeten. Négy nemzet, a szerb, a bolgár, a görög és a montenegrói nyerte vissza függetlenségét, majd megkezdték az Oszmán Birodalom kiszorítását. 110 éve, 1912. május 30-án ért véget az első Balkán-háború.

[13]

A nándorfehérvári kudarc után véget akart vetni életének a hódító II. Mehmed szultán

[2022.05.03. 13:20] Hírek

„Fátih”, azaz Hódító. Ezzel a jelzővel illették II. Mehmedet, aki 541 éve, 1481. május 3-án bekövetkezett halálakor egy szilárd alapokon álló, hatékony államigazgatással és hadsereggel bíró birodalom felett uralkodott, amelynek határai az Eufrátesztől az Al-Dunáig, illetve a Magyar Királyság határáig terjedtek.

[14]

Véres felkelésbe torkollott Bulgária nemzeti ébredése

[2022.04.20. 18:10] Hírek

A bolgár hazafiak 1876. április 20-án megtámadták a közép-bulgáriai Koprivshtitsa város oszmán helyőrségét, amivel kezdetét vette a modernkori bolgár történelem egyik legfontosabb eseménye, az áprilisi felkelés, amely pokoli vérfürdőbe torkollott.

[15]

Az Oszmán Birodalom gyengeségeit kihasználva szabadultak rabságukból a görögök

[2022.03.25. 09:50] Hírek

Konstantinápoly 1453-as elfoglalásával véget ért a Bizánci Birodalom több mint ezer éves története. A metropolisz török kézre kerülésével nemcsak a kulturálisan és nyelvében görög Bizánci Birodalom enyészett el, hanem a görögök lakta területek jelentős része is jó 400 évre oszmán irányítás alá került.

[16]

Hogyan lett konstantinápolyi „tűzpasa” a legnagyobb magyar fiából? 100 éve hunyt el Széchenyi Ödön

[2022.03.24. 18:50] Hírek

100 éve, 1922. március 24-én halt meg Széchenyi Ödön gróf, Széchenyi István fia, a tűzoltóság megszervezője mind hazai, mind oszmán földön. Az egymást követő szultánok megbecsülték munkáját, több kitüntetésben is részesült.

[17]

Az aranyhangú müezzin, aki bejárta az Oszmán Birodalom minden szegletét: a világjáró Evlia Cselebi 

[2022.02.25. 16:40] Hírek

Evlia Cselebi bejárja az Oszmán Birodalom távoli tájait is. A 411 éve, 1611. február 25-én született oszmán világjáró utazásai során eljutott Magyarországra is. Leírásai értékes forrásanyagként szolgálnak, általuk bepillanthatunk a török kori Magyarország és a Török Hódoltság mindennapjaiba.

[18]

Nem hozott tartós békét a Magyar Királyság területi megosztottságát rögzítő visegrádi egyezmény

[2022.01.21. 18:08] Hírek

A Szapolyai János és a római király, azaz Habsburg Ferdinánd között kialakulóban lévő fegyverszünet, amely 1531. január 21-én Visegrádon köttetett, tartós békét nem hozott a belháborúktól és a török betörésektől szenvedő Magyar Királyságnak.

[19]

Mélyen a birodalom szívében: Hunyadi János téli hadjárata 

[2022.01.09. 09:50] E-folyóirat

Hunyadi János Oszmán Birodalom ellen vezetett 1443-as téli hadjáratát az oszmán–magyar háborúk egyik legsikeresebb epizódjaként tartják számon.

[20]

A török iga alóli felszabadulás közepette jött létre Egyiptomban a máig befolyásos Muszlim Testvériség

[2022.01.07. 09:07] Hírek

Az Oszmán Birodalom nevéhez köthető Oszmán Kalifátus mintegy fél évezreden át szimbolizálta a világ muzulmán híveinek egységét, ugyanakkor a Közel-Kelet arabsága évszázadokon át a török hatalom árnyékában tengődött.

[21]

Manőverek és háttéralkuk után, Bocskai közreműködésével született meg a zsitvatoroki béke

[2021.11.11. 09:14] Hírek

Számtalan békeszerződést ismerünk, amely a magyar fél tudatos kizárásával köttetett, ám a 415 évvel ezelőtt, 1606. november 11-én aláírt zsitvatoroki béke a magyarság közreműködése nélkül meg sem született volna.

[22]

Baljós előjelek figyelmeztettek I. Ulászló hősies, ám értelmetlen várnai halálára

[2021.11.10. 15:37] Hírek

577 éve, 1444. november 10-én szenvedett vereséget a Fekete-tenger partján, Várna közelében a Hunyadi János vezette keresztény sereg a törököktől, a csatamezőn holtan maradt I. Ulászló magyar és lengyel király.

[23]

Bagdadtól Budáig hódított a hazánkat három részre szakító I. Szulejmán

[2021.11.06. 08:44] Hírek

527 éve, 1494. november 6-án született I. Szulejmán szultán. Bár nekünk, magyaroknak érthető okokból nincsenek kellemes emlékeink róla, kétséget kizáróan ő volt az Oszmán Birodalom legkiválóbb uralkodója, aki kiérdemelte a Nagy melléknevet.

[24]

A nők, akik a hatalom szálait mozgatták az Oszmán Birodalomban

[2021.10.17. 17:10] Hírek

A nők évszázadokon át a férfiak árnyékában éltek az Oszmán Birodalomban, a 16-17. században azonban radikális átalakulás vette kezdetét, és a jól helyezkedő szeretők a szultáni állam legfelsőbb köreiben találhatták magukat.

[25]

Nem volt ellenszere a portyázó törököknek Kinizsi Pál nehézlovasságára

[2021.10.13. 10:21] Hírek

1479. október 13-án Kinizsi Pál temesi ispán és Báthori István erdélyi vajda hadai döntő győzelmet arattak Kenyérmezőnél a törökök felett. A török hadakat Báthorinak először nem sikerült feltartóztatnia, de amikor Kinizsi Pál csapatai a segítségére siettek, a csata győzelemre fordult.

[26]

Török szolgálatban halt meg 1848 angol születésű francia tábornoka, Guyon Richárd

[2021.10.11. 07:26] Hírek

165 éve, 1856. október 11-én halt meg Konstantinápolyban Guyon Richárd gróf honvédtábornok, az 1848-49-es szabadságharc hőse, a branyiszkói győző. Guyon annyira biztos volt a branyiszkói csata sikerében, hogy előre megírta győzelmi jelentését.

[27]

Török kinccsel bővült a Nemzeti Múzeum fegyvergyűjteménye

[2021.10.08. 12:31] Hírek

Új szerzeménnyel, egy 17. századi oszmán-török aranytárggyal gyarapodott a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) fegyvergyűjteménye, a sodronyos vassapka a Nagyvezér aranya című kamaratárlaton látható – közölte a múzeum az MTI-vel.

[28]

Hiába a keresztény diadal Lepantónál, az oszmánok megőrizték befolyásukat a Földközi-tengeren

[2021.10.07. 07:56] Hírek

„A bal karom mozdulatlanságba dermedt a jobb dicsőségéért” – így foglalta össze a nyugati modern irodalom nagy klasszikusa, Miguel de Cervantes a 16. századi európai történelem egyik legjelentősebb csatájának, az 1571 októberében vívott lepantói ütközetnek a személyes jelentőségét.

[29]

Luxemburgi Zsigmond taktikáját felülírva rohantak végzetükbe a keresztes seregek Nikápolynál

[2021.09.25. 08:48] Hírek

625 évvel ezelőtt, 1396. szeptember 25-én Luxemburgi Zsigmond magyar király és a keresztesek megsemmisítő vereséget szenvedtek a terjeszkedő Oszmán Birodalomtól. A 25 ezer főt számláló hadsereg a taktikai fegyelmezetlenség miatt nem tudott a török alakulatok fölé kerekedni.

[30]

A költő szultán, aki a háremből választott feleséget: a Magyar Királyság „megcsonkítója”, I. Szulejmán

[2021.09.06. 16:31] Hírek

455 éve, 1566. szeptember 6-án halt meg az ostromlott Szigetvár alatti táborban I. Szulejmán török szultán. A birodalom egyik legnagyobb uralkodójaként és hódítójaként kiérdemelte a Nagy melléknevet, de a törökök Törvényhozóként is emlegetik, mert parancsára készült el a világi törvénykönyv.

[31]

Amikor kalandvágyó arisztokraták indultak neki autóval a Balkánnak 1912-ben

[2021.09.06. 10:27] Hírek

A Budapest-Konstantinápoly autós futam emlékére rendezett vándorkiállítás anyaga alapján készült Négyesi Pál Kalandra fel! című, hamarosan megjelenő kötete, amelyben a Királyi Magyar Automobil Club (MKAC) 1912-ben szervezett autós túrájának történetét dolgozza fel.

[32]

A kutatók szerint mégsem Tomori Pál felelős a mohácsi vereségért

[2021.08.30. 10:29] Hírek

Az 1526-os mohácsi csatatér kutatásának legújabb eredményei alapján igazságtalanok azok a vádak, amelyek jelentős részben Tomori Pál (1475-1526) kalocsai érsek, a keresztény sereg fővezére nyakába varrják a vereséget.

[33]

János Zsigmond hirtelen halálával hiúsult meg a „nyugati és keleti” Magyar Királyság egyesítése

[2021.08.16. 20:08] Hírek

A mohácsi csatavesztés és II. Lajos király halála fontos események láncolatát indította el a Magyar Királyságban. Az ország egysége és területi integritása az uralkodó halálával a múlté lett.

[34]

A szerencse forgandó: 1687-ben a törökök hagyták el vesztesen a Mohácshoz közeli csatamezőt

[2021.08.12. 08:02] Hírek

334 évvel ezelőtt, 1687. augusztus 12-én két, közel azonos létszámú sereg nézett egymással farkasszemet a Dráva két oldalán. A Lotaringiai Károly vezette keresztény had végül meglepő könnyedséggel győzedelmeskedett a törökök ellen.

[35]

A Habsburgokkal „osztozott” a Szent Koronán az ország egyesítésére képtelen Szapolyai János

[2021.07.22. 17:55] Hírek

481 éve, 1540. július 22-én halt meg 53 éves korában I. (Szapolyai) János magyar király, aki a Habsburg I. Ferdinánddal párhuzamosan uralkodott – oszmán támogatással – az ország keleti felében és Erdélyben.

[36]

Európai segítség nem érkezett, Hunyadi és Kapisztrán önerőből győzte le a törököket Nándorfehérvárnál

[2021.07.22. 14:02] Hírek

565 éve, 1456. július 22-én a Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira. A győzelem 555. évfordulója alkalmából, 2011. július 4-én az Országgyűlés július 22-ét a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította.

[37]

Miután megküzdöttek függetlenségükért, az I. világháború után újra idegen uralom alá kerültek az arabok

[2021.07.19. 18:29] Hírek

Az arabokban már a 20. század elején élt egy álom arról, hogy valamikor egy államban élhetnek, mások bábáskodásától megkímélve. Amikor kitört az első világháború, és a Közel-Keletet, valamint Észak-Afrikát uraló nagyhatalmak egymásnak estek, úgy tűnt, hogy eljött a pillanat, amire vártak.

[38]

A Habsburgok és a törökök közti hintapolitika lehetetlenítette el János Zsigmond uralkodását

[2021.07.07. 16:31] Hírek

481 éve, 1540. július 7-én született Budán János Zsigmond erdélyi fejedelem, II. János néven Magyarország megválasztott királya. Ő használta elsőként az Erdély fejedelme címet. Ezzel, valamint toleráns valláspolitikájával több szempontból is kijelölte az Erdélyi Fejedelemség további útját.

[39]

Több mint félezer év óta Hunyadi János és vitézei miatt szól a déli harangszó

[2021.06.29. 08:47] Hírek

565 éve, 1456. június 29-én rendelte el III. Callixtus pápa a déli harangozást a templomokban, a Nándorfehérvár elleni török támadás kivédésére irányuló könyörgésként. A nándorfehérvári diadal több mint fél évszázadra visszavetette az oszmán terjeszkedést.

[40]

Személyes féltékenység vezetett a középkori Szerb Királyság megsemmisüléséhez

[2021.06.28. 07:51] Hírek

632 éve, 1389. június 28-án (a Julianus naptár szerint június 15-én, Szent Vitus napján) zajlott le a „szerb Mohácsnak” is nevezett első rigómezei csata, amelyben az oszmán török hadak döntő győzelmet arattak a szerbek vezette keresztény csapatok fölött.

[41]

Török hódoltságból Habsburg szerzemény: Buda 1686-os visszafoglalása 

[2021.06.18. 17:57] Hírek

Buda ostroma 335 éve, 1686. június 18-án kezdődött, és csak szeptember 2-án törte meg véglegesen az egyesült sereg az addig hősiesen küzdő Abdi Abdurrahmán vezette várvédőket. Buda felszabadult, a Magyar Királyság jövője viszont továbbra is kétséges maradt.

[42]

A törökök kiszorításával sem szűnt meg a hatalmi vákuum a Balkánon

[2021.05.31. 17:31] Hírek

A 19. század folyamán fontos hatalmi átrendeződések folytak a Balkán-félszigeten. Négy nemzet, a szerb, a bolgár, a görög és a montenegrói nyerte vissza függetlenségét, majd megkezdték az Oszmán Birodalom kiszorítását. 109 éve, 1912. május 30-án ért véget az első Balkán-háború.

[43]

A Római Birodalom örökébe kívánt lépni hódításaival II. Mehmed szultán

[2021.05.03. 18:29] Hírek

„Fátih”, azaz Hódító. Ezzel a jelzővel illették II. Mehmedet, aki 540 éve, 1481. május 3-án bekövetkezett halálakor egy szilárd alapokon álló, hatékony államigazgatással és hadsereggel bíró birodalom felett uralkodott, amelynek határai az Eufrátesztől az Al-Dunáig, illetve a Magyar Királyság határáig terjedtek.

[44]

A Balkán népei közül elsőként a görögök szabadultak a török iga alól

[2021.03.25. 07:31] Hírek

Konstantinápoly 1453-as elfoglalásával véget ért a Bizánci Birodalom több mint ezer éves története. A metropolisz török kézre kerülésével nemcsak a kulturálisan és nyelvében görög Bizánci Birodalom enyészett el, hanem a görögök lakta területek jelentős része is jó 400 évre oszmán irányítás alá került. 

[45]

A törökök „hitehagyása” hozta létre az Egyiptomban máig befolyásos Muszlim Testvériséget

[2021.03.22. 17:38] Hírek

Az Oszmán Birodalom nevéhez köthető Oszmán Kalifátus mintegy fél évezreden át szimbolizálta a világ muzulmán híveinek egységét, ugyanakkor a Közel-Kelet arabsága évszázadokon át a török hatalom árnyékában tengődött.

[46]

Evlia Cselebi 17. századi oszmán világutazó Zrínyivel is „összecsókolódzott”

[2021.02.25. 16:09] Hírek

Evlia Cselebi bejárja az Oszmán Birodalom távoli tájait is. A 410 éve, 1611. február 25-én született oszmán világjáró utazásai során eljutott Magyarországra is. Leírásai értékes forrásanyagként szolgálnak, általuk bepillanthatunk a török kori Magyarország és a Török Hódoltság mindennapjaiba.

[47]

Amikor nők uralkodtak az Oszmán Birodalomban

[2020.11.20. 09:42] Hírek

A nők évszázadokon át a férfiak árnyékában éltek az Oszmán Birodalomban, a 16-17. században azonban radikális átalakulás vette kezdetét, és a jól helyezkedő szeretők a szultáni állam legfelsőbb köreiben találhatták magukat.

[48]

A békét is választhatta volna, helyette esküt szegve a halálba vágtatott I. Ulászló

[2020.11.10. 09:11] Hírek

576 éve, 1444. november 10-én szenvedett vereséget a Fekete-tenger partján, Várna közelében a Hunyadi János vezette keresztény sereg a törököktől, a csatamezőn holtan maradt I. Ulászló magyar és lengyel király is. Az ütközet után folytatódott az Oszmán Birodalom balkáni terjeszkedése.

[49]

Saját fiát is kivégeztette Nagy Szulejmán, hogy birodalma stabilitását megőrizze

[2020.11.06. 12:46] Hírek

526 éve, 1494. november 6-án született I. Szulejmán török szultán. Bár nekünk, magyaroknak érthető okokból nincsenek kellemes emlékeink róla, kétséget kizáróan ő volt a török birodalom legkiválóbb uralkodója, aki kiérdemelte a Nagy melléknevet.

[50]

Hatalmas vereséget szenvedtek a törökök Kenyérmezőnél Kinizsiék csapataitól

[2020.10.13. 16:59] Hírek

1479. október 13-án Kinizsi Pál temesi ispán és Báthori István erdélyi vajda hadai döntő győzelmet arattak Kenyérmezőnél a törökök felett. A Maros két partján Alkenyér (Alvinc) és Szászváros között fekvő teraszos vidéken a török hadakat Báthorinak először nem sikerült feltartóztatnia, de amikor a Kinizsi Pál vezette temesi csapatok a segítségére siettek, a csata győzelemre fordult.

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2022. nyár: Mesebeli menyegzők

Ízelítő a Magazinból

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra