Múlt-kor.hu

Hol van Keresztelő Szent János feje?

Hol van Keresztelő Szent János feje?

2019. február 25. 17:34 Múlt-kor

„Azt akarom, hogy most mindjárt add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” – mondta Márk evangéliuma szerint Heródiás lánya, akinek a táncáért cserébe Heródes eskü alatt azt ígérte, hogy kérhet tőle bármit. A börtönben sínylődő szentet valóban lefejezte a hóhér, és átnyújtották egy tálcán a leánynak, ő pedig az anyjának. Hogy ezt követően, mi lett János fejével, igencsak homályos.

Az elmúlt évszázadok során Keresztelő Szent János feje a kereszténység egyik legkeresettebb ereklyéi közé sorolódott. A tanító próféta – aki feltehetőleg Jézus Krisztus távoli unokatestvére lehetett, és arról volt híres, hogy a Jordán-folyóban keresztelt – a keresztény vallás egyik legelső vértanú szentje volt. Mind a négy evangélium, de még Josephus Flavius zsidó történetíró írásai szerint is Jézus keresztre feszítése előtti években, a helyi uralkodó parancsára lett kivégezve.

Heródes Antipász az evangéliumok szerint felesége, Heródiás miatt vetette börtönbe Jánost, aki figyelmeztette őket: nem élhetnek a törvények szerint együtt. Ugyanis Heródiás Heródes király testvérének, Fülöpnek volt a felesége. Bár Heródes tisztelte Jánost, esküjét nem akarta megszegni, így felesége lánya kérésének eleget téve tálcán adta át neki a szent fejét. Josephus Flavius szerint pedig a Holt-tenger partján lévő Machaerus erődben gyilkolták meg, mégpedig azért, mivel félő volt, hogy próféta nagy befolyása a népre akár lázadást is elindíthat. Ő is megemlíti Heródiás lányát, Salomét, ráadásul az evangéliumokkal ellentétben név szerint, ám azt nem állítja, hogy az ő kérésére fejezték volna le. Egyik forrás sem említi, mi lett a keresztelő fejével.

„Gyakran megesett, hogy amikor a bibliai történetek homályosan hagynak egy-egy részletet, számos legenda és hagyomány keletkezik, hogy mi is történhetett valójában” – magyarázta Robert Cargill, az Iowai Egyetem professzora.

Mit tudunk Keresztelő Jánosról?

János Lukács evangéliuma szerint anyai ágon Jézus rokona volt. A négy evangélium beszámol a születését megelőző történetekről: hogyan látogatta meg anyját, Erzsébetet Szűz Mária, miként büntette egy angyal az apját, Zakariás zsidó papot, amiért nem akart neki hinni, hogy idős koruk ellenére, mégis fiuk fog születni. János a sivatagban élt aszketikus életet, „teveszőr ruhát, és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt”. (Máté 3,4) Később a Jordán alsó völgyében hirdette az igét, prédikált Krisztus közelgő eljöveteléről, a bűnbánatról és a folyóban keresztelt.

Keresztelő János több száz, vagy akár több ezer embert is odavonzott Jeruzsálemből, illetve Júdea számos szegletéből. Világossá tette, hogy nem ő a Megváltó, nem rá vár Izrael. „Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét: a gabonáját csűrbe takarítja, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.” (Mt 3,11-12)

Számos valláskutató ért egyet abban, hogy Jézus János általi megkeresztelése – amelyet nem csupán Máté, Márk és Lukács evangéliuma, de számos egyéb kanonizált és nem kanonizált forrás is megemlít – szinte biztos, hogy megtörtént esemény volt. A mai Al-Maghtas régészeti helyszín – amelyre a biblikus szövegek Betániaként utalnak, ugyanis a hagyomány szerint itt, vagyis a Jordán keleti partján tevékenykedett János – a késő római időszak óta fontos keresztelőhelynek minősül. Jézus megkeresztelkedése a keresztény kultúrkörben mérföldkőnek bizonyult, a keresztelés szertartása az egyik legősibb keresztény hagyománnyá lett, amely két évezredet élt túl.

Hol lehet a levágott fej?

Sem Josephus Flavius, sem a Biblia nem említi, hogy Keresztelő Jánost hol temették el, habár Máté evangéliuma tett egy megjegyzést: „Amikor tanítványai meghallották, eljöttek, a holttestet elvitték, és eltemették egy sírboltba.” (Mk 6,29) A 4. századtól kezdve – tehát három évszázaddal az eseményeket követően – kialakult a hagyomány, amely szerint a temetési helye a mai Palesztinához tartozó Sebastia faluban van. Akkoriban ez Szamariához tartozott. Ám hogy mi lett pontosan a fejjel, arról ezernyi különböző elmélet és hagyomány alakult ki Cargill szerint.

Négy helyszín is azt állítja, hogy a szent fej náluk található. Ezek közül az egyik a damaszkuszi Omajjád-mecset, amely a 8. században épült, Keresztelő Szent Jánosról lett elnevezve, és úgy hírlik, a szentélyében lett eltemetve a prófétai fő. A római Szent Szilveszter templomban is őriznek egy koponyát, amelyről azt állítják, hogy János feje. A franciaországi Amiens 13. századi katedrálisában is elkülönített helye van egy koponyának, amelyről úgy hiszik, a szent feje, és a keresztesek hozták el Konstantinápolyból 1206-ban. Továbbá Münchenben egy múzeum is azt állítja, hogy számos ereklyéi között tudhatja a fejet, amelyet pápai engedéllyel V. Vilmos bajor herceg gyűjtött össze a 16. század közepén. Mindezek mellett számos múzeum és kolostor – Egyiptomtól kezdve Montenegróig bezárólag – állítja azt, hogy Szent János egyéb testrészei vannak a birtokában.

A legenda folytatódik

2010-ben bolgár régészek bejelentették, hogy találtak egy csontokkal teli ereklyetartót a Bulgáriához tartozó, Sveti Ivan (magyarul: Szent János) nevű Fekete-tengeri sziget lerombolt középkori kolostorában. Mivel a kolostor is Keresztelő Szent Jánosról lett elnevezve, a kutatók elképzelhetőnek tartották, hogy a szent maradványaira bukkantak. Az ereklyéket tartalmazó homokkő dobozon ez a felirat állt görögül: „Isten, óvd a szolgádat, Tamást. Szent Jánoshoz. Június 24.”

A radiokarbonos vizsgálatok szerint a szigeten talált csontok egykoron egy, a Közel-Keleten, a Kr. u. 1. században élt férfihez tartoztak. Az adatok valóban stimmelnek, de bizonyítani természetesen sohasem lehet majd.

Hol van Keresztelő Szent János feje?

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2019. ősz különszám: 101 kép rólunk

Ízelítő a Magazinból

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra