Múlt-kor.hu

Múlt-kor bolt: Itt vásárolhatsz termékeinkből 》

Keresés

Keresési feltételek:
Címke: Erdély
444 találat
[1]

Reneszánsz kori falképekre bukkantak Kolozsváron

[2023.01.10. 15:03] Hírek

Kolozsvár és térségének legkorábbi reneszánsz falképeit találták meg a kutatók a kolozsvári Farkas utcában. A református óparókia egykori tanácstermében lévő falfestmények több okból is egyedinek számítanak – számolt be a Krónika.ro.

[2]

Nők és gyerekek legyilkolásával törték meg a császáriak a székelyek ellenállását Madéfalván

[2023.01.07. 15:05] Hírek

Ágyútűz, lőporfüst, védtelen falusiakat kaszaboló katonák: 1764. január 7-én a Csíki-medencében fekvő Madéfalván elszabadult a pokol. A falut ostromló császári katonák közel 200, zömmel fegyvertelen székelyt, köztük nőket és gyermekeket mészároltak le.

[3]

A Nyugat örökségét vitte tovább az erdélyi irodalomban Kuncz Aladár

[2022.12.31. 12:20] Hírek

Kuncz Aladár író, szerkesztő 137 éve, 1885. december 31-én született Aradon. Az erdélyi irodalom újjászervezésében a Nyugat hagyományait követve a minőség elvét tartotta a legfontosabb szempontnak.

[4]

Politikusként és művészként is hazája javára ténykedett Bánffy Miklós

[2022.12.30. 14:50] Hírek

Bánffy Miklós gróf 149 éve, 1873. december 30-án született Kolozsváron az egyik legrégebbi és leggazdagabb erdélyi főnemes család sarjaként. Gimnazistaként festeni tanult Székely Bertalantól, majd a kolozsvári és budapesti egyetemre járt, 1895-ben jogi doktorátust szerzett.

[5]

Sikerre vitte szabadságharcát Bocskai István

[2022.12.29. 09:05] Hírek

416 éve, 1606. december 29-én Kassán halt meg Bocskai István, Magyarország és Erdély fejedelme, az első Habsburg-ellenes magyar szabadságharc vezetője.

[6]

Szűkebb hazája, Kalotaszeg bűvkörében töltötte életét Kós Károly

[2022.12.16. 18:05] Hírek

139 éve, 1883. december 16-án született Temesváron Kós Károly romániai magyar építész, író, grafikus, könyvkiadó és politikus. Trianon után részt vett a Magyar Néppárt és az Erdélyi Szépmíves Céh megalakításában, 1946-48-ban pedig országgyűlési képviselő is volt.

[7]

Nem tudta megakadályozni a magyar kormány Erdély és a Délvidék elszakítását

[2022.12.01. 09:05] Hírek

104 éve, 1918. december 1-jén Gyulafehérvárott a Román Nemzeti Tanács a népek önrendelkezési jogára hivatkozva kinyilvánította Erdély elszakadását Magyarországtól, valamint bejelentette csatlakozását a Román Királysághoz.

[8]

Erdély legrégebbi, 700 éves tetőszerkezetét azonosították Magyarvistán

[2022.11.17. 11:47] Hírek

A Kolozsvártól 14 kilométerre fekvő kalotaszegi település, Magyarvista református templomában, amely Erdély és a Kalotaszeg egyik legismertebb középkori műemléke, újabb, művészettörténeti szenzációnak számító leletek kerültek elő.

[9]

Nyugat és kelet ütközőzónájában ragadt a Magyar Királyság a zsitvatoroki béke után

[2022.11.11. 11:50] Hírek

Számtalan békeszerződést ismerünk, amely a magyar fél tudatos kizárásával köttetett, ám a 416 évvel ezelőtt, 1606. november 11-én aláírt zsitvatoroki béke a magyarság közreműködése nélkül meg sem született volna.

[10]

Zokszó nélkül követte fejedelmét a száműzetésbe Mikes Kelemen

[2022.10.02. 19:20] Hírek

261 éve, 1761. október 2-án hunyt el Rodostóban Mikes Kelemen író, műfordító, II. Rákóczi Ferenc egykori titkára, aki a szabadságharc után követte fejedelmét nyugat-európai, majd törökországi emigrációjába. Szerb Antal szerint „Mikes volt a legerdélyibb erdélyi, talán éppen azért, mert hazája földjét egy hosszú életen át nem láthatta viszont, csak messziről, hegyek ormáról.”

[11]

A gyermekek nyelvére fordította egy ország szájhagyományát Benedek Elek

[2022.09.30. 07:25] Hírek

Benedek Elek életútjában a csodás mesevilág és a szürke hétköznapok, az I. világháború utáni budapesti zűrzavar és a frissen Romániához csatolt Erdély tapasztalatai vegyülnek össze. A magyar gyermekirodalom megteremtője 163 éve, 1859. szeptember 30-án született.

[12]

Az 1658-as, Erdély elleni oszmán hadjárat 

[2022.09.13. 19:24] Hírek

Az 1658. évi Erdély ellen vezetett oszmán hadjárat úgy került be a történelembe, mint amelynek révén az Oszmán Birodalom megregulázta egyik vazallusát. Ugyanakkor – ahogy arra már többen rámutattak – található az események sorozatában egy velencei szál is.

[13]

Még inkább kiélezte az etnikai ellentéteket a második bécsi döntés

[2022.08.30. 16:20] Hírek

Magyarország az 1920-as években nem sok mozgástérrel bírt, de a náci Németország 1933-tól kezdve szisztematikusan hozzálátott az európai „status quo” lebontásához. Ennek az új rendnek az egyik állomása az 1940. augusztus 30-án született második bécsi döntés volt.

[14]

Egyik diktatúrával sem volt hajlandó megalkudni Márton Áron

[2022.08.28. 19:20] Hírek

126 éve, 1896. augusztus 28-án született Csíkszentdomokoson (ma Sandominic, Románia) Márton Áron, 1939 és 1980 között Erdély római katolikus püspöke, a múlt századi erdélyi magyar közélet egyik kiemelkedő alakja, aki következetesen kiállt minden diktatúra ellen.

[15]

Politikai okokból nem fogadta el a koronát a királlyá választott Bethlen Gábor

[2022.08.25. 20:20] Hírek

Bethlen Gábor török segítséggel jutott az erdélyi fejedelmi székbe 1613-ban. A kirobbanó harmincéves háborúban a cseh protestánsok oldalán harcolt II. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király ellen. 

[16]

A 120 éve született Mohy Sándor sajátos formanyelvű alkotásai láthatók Sepsiszentgyörgyön

[2022.07.21. 12:01] Hírek

Mohy Sándor hatvan alkotását felvonultató kiállítással emlékeznek meg a festő születésének 120. évfordulójáról szerdától a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban (Emük).

[17]

A Habsburgok és a törökök szorításában küzdött apja örökségéért János Zsigmond 

[2022.07.07. 08:50] Hírek

482 éve, 1540. július 7-én született Budán Szapolyai János Zsigmond István, ismertebb nevén János Zsigmond erdélyi fejedelem, vitatott jogállással II. János néven Magyarország megválasztott királya.

[18]

Omló egek alatt maradt Erdély tiszta szívű krónikása Sütő András

[2022.06.17. 07:30] Hírek

95 éve, 1927. június 17-én született Sütő András Kossuth- és Herder-díjas író, a romániai magyar kulturális és politikai élet kiemelkedő alakja. Műveiben és életében ugyanazt az igazságot hirdette: az Erdélyben élő nemzetiségek csak békében érhetnek el eredményeket.

[19]

„Megtettem mindent, amit megtehettem” – Dsida Jenő megpróbáltatásokkal teli élete

[2022.06.07. 19:20] Hírek

84 éve, 1938. június 7-én hunyt el Kolozsváron Dsida Jenő költő, műfordító, újságíró. Dsida Jenő korának jelentős, nagy formaműveltségű fordítója is volt, több mint száz verset ültetett át magyarra francia, latin, német, olasz és román nyelvből.

[20]

Filmmel és új hangszereléssel ünneplik a 100 éves Székely Himnuszt

[2022.05.24. 16:20] Hírek

Száz esztendővel ezelőtt csendült föl először Csanády György és Mihalik Kálmán közös szerzeménye, a Székely Himnusz. Az évfordulóra a Magyar Mozgókép Szemle-díjas Takó Sándor és a történelmi dokumentumfilmes Bárány Krisztián rendezésében készült megható himnuszfilm.

[21]

Hogyan vált Habsburg-párti középbirtokosból elkötelezett szabadságharcossá Bocskai István?

[2022.04.20. 11:20] Hírek

417 éve, 1605. április 20-án választották a szerencsi országgyűlésen Magyarország fejedelmévé Bocskai Istvánt. Az 1604 óta szabadságharcot folytató fejedelmet méltóságában I. Ahmed török szultán is megerősítette.

[22]

Az aszkéta nyelvi géniusz, aki feltárta Tibet titkait: Kőrösi Csoma Sándor

[2022.04.11. 15:10] Hírek

180 éve, 1842. április 11-én halt meg az indiai Dardzsilingben Kőrösi Csoma Sándor, a magyarországi tibetológia megalapozója, a magyar őshaza elszánt keresője. Összeállította mintegy 40 ezer szócikkből álló tibeti-angol szótárát, a tibeti nyelvtanról szóló művét.

[23]

II. József haláláról és a Szent Korona hazatéréséről is tudósított Erdély első magyar nyelvű lapja 

[2022.04.03. 15:10] Hírek

232 éve, 1790. április 3-án jelent meg az első erdélyi magyar újság, az Erdélyi Magyar Hírvivő első száma. A lap a török háború hírein kívül sok helyi eseményről szóló tudósításnak is helyt adott, emellett külföldi híreket is közölt.

[24]

Diana és Mars kegyeltjei: az erdélyi fejedelmek vadászatai

[2022.03.13. 09:53] Hírek

A három részre szakadt ország mindennapjait leginkább a hadakozás töltötte ki. Az erdélyi fejedelmek, valamint a főurak azonban gyakran hódoltak a vadászat szenvedélyének is, amelynek a hús megszerzésén kívül más gyakorlati haszna is volt: a korabeli felfogásban háborúra való felkészülésnek tekintették. Diana istennőt gyakran ábrázolták Mars istennel együtt, ami nem véletlen, hiszen a vadászat és a harci erények igen közel álltak egymáshoz a kora újkor emberének a gondolkodásában.

[25]

Ógörögül fújta az Odüsszeia első tíz énekét a csodagyereknek tartott Bolyai Farkas 

[2022.02.09. 18:10] Hírek

247 éve, 1775. február 9-én született Bolyai Farkas magyar matematikus, a Magyar Tudós Társaság tagja. Sokoldalú tehetsége ellenére nem tudott igazán kibontakozni a szűkös életkörülmények szorításában.

[26]

Egy félreállított fejedelem a hanyatló Erdélyben: II. Apafi Mihály

[2022.02.01. 15:10] Hírek

A nemzeti emlékezetben és a történetírásban egyaránt marginális szerepet kapó II. Apafi Mihály életében több mint húsz év telt el megválasztása és lemond(at)ása között, közvetlenül mégsem uralkodhatott.

[27]

A magyar kultúra napján nyitották meg a Tamási Áron-emlékévet Marosvásárhelyen

[2022.01.24. 12:50] Hírek

Marosvásárhelyen, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának a magyar kultúra napja alkalmából tartott rendezvényén nyitották meg a Tamási Áron-emlékévet, melynek rendezvényeivel a 125 éve született székely író előtt kívánnak tisztelegni.

[28]

Kegyetlenül mészárolták le a császáriak a besorozás ellen tiltakozó székelyeket Madéfalván

[2022.01.07. 10:38] Hírek

Ágyútűz, lőporfüst, védtelen falusiakat kaszaboló katonák: 1764. január 7-én a Csíki-medencében fekvő Madéfalván elszabadult a pokol. A falut ostromló császári katonák közel 200, zömmel fegyvertelen székelyt, köztük nőket és gyermekeket mészároltak le.

[29]

Hogyan vált Erdély a felekezeti béke szigetévé a vallási konfliktusoktól izzó Európában?

[2022.01.06. 16:38] Hírek

454 éve, 1568. január 6-án kezdődött és január 13-ig tartott Erdélyben a tordai országgyűlés, amely kimondta négy vallás – a katolikus, az evangélikus, a református és az unitárius vallás – szabadságát és egyenjogúságát, és ezzel a világban elsőként hirdette meg a vallási toleranciát.

[30]

Határon innen és túl harcolt a magyarság ügyéért gróf Bánffy Miklós

[2021.12.30. 19:49] Hírek

Bánffy Miklós gróf 148 éve, 1873. december 30-án született Kolozsváron az egyik legrégebbi és leggazdagabb erdélyi főnemes család sarjaként. Gimnazistaként festeni tanult Székely Bertalantól, majd a kolozsvári és budapesti egyetemre járt, 1895-ben jogi doktorátust szerzett.

[31]

Hiába a szabadságharc, a Habsburg-török hintapolitika foglya maradt Bocskai István

[2021.12.29. 08:54] Hírek

415 éve, 1606. december 29-én Kassán halt meg Bocskai István, Magyarország és Erdély fejedelme, az első Habsburg-ellenes magyar szabadságharc vezetője.

[32]

IV. Károly koronázási ünnepségét is előkészítette a polihisztor Kós Károly

[2021.12.16. 16:39] Hírek

138 éve, 1883. december 16-án született Temesváron Kós Károly romániai magyar építész, író, grafikus, könyvkiadó és politikus. Trianon után részt vett a Magyar Néppárt és az Erdélyi Szépmíves Céh megalakításában, 1946-48-ban pedig országgyűlési képviselő is volt.

[33]

Nem hozta el Románia aranykorát, a forradalom elsöpörte Ceaușescu diktatúráját

[2021.12.16. 09:47] Hírek

32 éve, 1989. december 16-án Temesváron felháborodott tömeg akarta megakadályozni Tőkés László református lelkész kilakoltatását. A következő napokban a megmozdulások átterjedtek az ország más vidékeire is, s forradalommá terebélyesedve elsöpörték Nicolae Ceaușescu uralmát.

[34]

Hogyan hullott darabjaira az egységes Magyar Királyság Délvidéken és Erdélyben?

[2021.12.01. 11:24] Hírek

103 éve, 1918. december 1-jén Gyulafehérvárott a Román Nemzeti Tanács a népek önrendelkezési jogára hivatkozva kinyilvánította Erdély elszakadását Magyarországtól, valamint bejelentette csatlakozását a Román Királysághoz.

[35]

Egyszerre tanított, harcolt és készített ágyúkat Erdély rendíthetetlen hőse, Gábor Áron

[2021.11.27. 15:39] Hírek

„A beérkezett jelentések szerint francia tüzérség tartózkodik Háromszéken” – írta naplójába az Erdélyre rontó Puchner tábornok 1848 őszén. Pedig nem nyugati lövegek sorakoztak fel csapataival szemben, hanem a székelyek legendás tüzértisztje által öntött ágyúk ellen veszített csatát a havasokban.

[36]

Nagy bajban van a gyulafehérvári könyvtár és csillagvizsgáló épülete

[2021.11.18. 11:25] Hírek

Sürgős felújításra szorul Batthyány Ignác római katolikus püspök 18. század végén létesített gyulafehérvári csillagvizsgálója – közölte Adrian Cioroianu, a Román Nemzeti Könyvtár ideiglenes igazgatója.

[37]

Főzd meg jól! – Wesselényi Kata erdélyi szakácskönyve a 18. századból

[2021.11.14. 08:20] Hírek

Az erdélyi nemesasszony, gróf Rhédei Zsigmondné hadadi báró Wesselényi Kata 1735–1788 között élt. Vajon mi rejlik a méltóságteljesen hangzó név mögött? Mi az, ami miatt majd’ három évszázaddal később is érdekes lehet? A válasz egyszerű: ugyanolyan hús-vér ember volt, mint mi. Személye nemcsak egy adat a történelemkönyvben, élő valóság. Amit remekül példáz szakácskönyve, melyből a korabeli ételkultúra mellett egy kicsit arról is képet kaphatunk, milyenek lehettek a mindennapok akkoriban: hogyan főztek, mit ettek, hogyan vezették a háztartást a XVIII. században? És közben arra is rájövünk, hogy a nők szerepe fontosabb volt régen, mint azt ma sokan hinni szeretnék.

[38]

Manőverek és háttéralkuk után, Bocskai közreműködésével született meg a zsitvatoroki béke

[2021.11.11. 09:14] Hírek

Számtalan békeszerződést ismerünk, amely a magyar fél tudatos kizárásával köttetett, ám a 415 évvel ezelőtt, 1606. november 11-én aláírt zsitvatoroki béke a magyarság közreműködése nélkül meg sem született volna.

[39]

Átadták a felújított Adorján-kúriát Csíkmenaságon

[2021.10.27. 12:25] Hírek

Csíkmenaságon átadták a magyar kormány által létrehozott és finanszírozott Rómer Flóris-terv keretében megújult Adorján-kúriát – közölte hétfőn a Hargita Népe napilap.

[40]

Nem volt ellenszere a portyázó törököknek Kinizsi Pál nehézlovasságára

[2021.10.13. 10:21] Hírek

1479. október 13-án Kinizsi Pál temesi ispán és Báthori István erdélyi vajda hadai döntő győzelmet arattak Kenyérmezőnél a törökök felett. A török hadakat Báthorinak először nem sikerült feltartóztatnia, de amikor Kinizsi Pál csapatai a segítségére siettek, a csata győzelemre fordult.

[41]

Nyolcvan éve telepítették vissza Magyarországra a bukovinai székelyeket

[2021.10.11. 11:52] Hírek

A bukovinai székelyek Magyarországra telepítésére emlékeztek az esemény 80. évfordulója alkalmából pénteken Bonyhádon. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, a bukovinai székelyek mindvégig hűek maradtak a magyar nemzethez.

[42]

Erdélyország rodostói gyermeke, Mikes Kelemen 

[2021.10.02. 14:30] Hírek

260 éve, 1761. október 2-án hunyt el Rodostóban Mikes Kelemen író, műfordító, II. Rákóczi Ferenc egykori titkára, aki a szabadságharc után követte fejedelmét nyugat-európai, majd törökországi emigrációjába. Szerb Antal szerint „Mikes volt a legerdélyibb erdélyi, talán éppen azért, mert hazája földjét egy hosszú életen át nem láthatta viszont, csak messziről, hegyek ormáról.”

[43]

Egy személyben volt mesék gyűjtője, írója és gyermeknyelvre fordítója Benedek Elek

[2021.09.30. 19:45] Hírek

Benedek Elek életútjában a csodás mesevilág és a szürke hétköznapok, az I. világháború utáni budapesti zűrzavar és a frissen Romániához csatolt Erdély tapasztalatai vegyülnek össze. A magyar gyermekirodalom megteremtője 162 éve, 1859. szeptember 30-án látta meg a napvilágot.

[44]

A nemzetiségiek békés egymás mellett élését hirdette egész életében Sütő András

[2021.09.30. 12:04] Hírek

15 éve, 2006. szeptember 30-án halt meg Sütő András Kossuth- és Herder-díjas író, a romániai magyar kulturális és politikai élet kimagasló személyisége, aki valamennyi művében az anyanyelv és a közösségi összetartozás megőrzésének fontosságát vallotta.

[45]

Magyar prefektus vezetésével emlékeztek meg az 1940-es vérengzésről Ördögkúton

[2021.09.10. 12:55] Hírek

Szilágy megye magyar prefektusa, Dari Tamás vezetésével katonai és egyházi ceremónia keretében emlékeztek meg csütörtökön Ördögkúton (Treznea) az 1940-ben Észak-Erdélybe bevonuló magyar hadsereg által elkövetett vérengzés román áldozatairól.

[46]

Eszméletét vesztette a román külügyminiszter, amikor kiderült, mit takar a második bécsi döntés

[2021.08.30. 11:58] Hírek

Magyarország az 1920-as években nem sok mozgástérrel bírt, de a náci Németország 1933-tól kezdve szisztematikusan hozzálátott az európai „status quo” lebontásához. Ennek az új rendnek az egyik állomása az 1940. augusztus 30-án született második bécsi döntés volt.

[47]

Az építészetben és az irodalomban is maradandót alkotott Erdély kulturális életének felvirágoztatója, Kós Károly

[2021.08.25. 12:37] Hírek

44 éve, 1977. augusztus 25-én hunyt el Kolozsvárott Kós Károly romániai magyar építész, író, grafikus, könyvkiadó, politikus. Trianon után részt vett a Magyar Néppárt és az Erdélyi Szépmíves Céh megalakításában, 1946-48-ban pedig országgyűlési képviselő is volt.

[48]

Bár a Szent Korona is birtokában volt, mégsem koronáztatta meg magát Bethlen Gábor

[2021.08.25. 11:49] Hírek

Bethlen Gábor török segítséggel jutott az erdélyi fejedelmi székbe 1613-ban. A kirobbanó harmincéves háborúban a cseh protestánsok oldalán harcolt II. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király ellen. A küzdelem első szakaszában elért sikerei folytán 401 évvel ezelőtt, 1620. augusztus 25-én királlyá választották, de a korona nem került fel a fejére.

[49]

Koncepciós per áldozata lehetett a vérszívó, szadista szörnyetegként „ismert” Báthory Erzsébet

[2021.08.07. 08:48] Hírek

461 éve, 1560. augusztus 7-én született Nyírbátorban ecsedi Báthory Erzsébet grófnő, a külföldön talán legismertebb, de nem a legrokonszenvesebb magyar asszony. Bár az újabb kutatások szerint politikai okokból, vagyona miatt keverték rossz hírbe, a köztudat mégis afféle női Drakulaként tartja számon.

[50]

Feleségén kívül sokáig senki sem tudta, hogy ki rejtőzik az Áprily Lajos írói álnév mögött

[2021.08.06. 18:05] Hírek

54 éve, 1967. augusztus 6-án halt meg Áprily Lajos József Attila-díjas költő, műfordító. 1921-ben jelent meg első kötete, a Falusi elégia, de neki köszönhetjük például Puskin Anyeginjének páratlan szépségű újrafordítását és Ibsen Peer Gyntjét is.

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2022. tél: A szeretet mártírjai

Ízelítő a Magazinból

További friss hírek

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra