Múlt-kor.hu

Múlt-kor bolt: Itt vásárolhatsz termékeinkből 》

230 éve született meg az Amerikai Egyesült Államok

2006. július 4. 11:00

230 évvel ezelőtt, 1776. július 4-én a második Kontinentális Kongresszus határozata után két nappal a 13 észak-amerikai gyarmat Philadelphiában tizenkét igen szavazattal elfogadta a Thomas Jefferson által szövegezett Függetlenségi Nyilatkozatot.

1775-ben az amerikai brit gyarmatok függetlenségi háborút indítottak, miután már a XVII. század végétől kiéleződtek az ellentétek az észak-amerikai angol gyarmatok és az anyaország között, előbb kereskedelmi, majd a XVIII. század közepétől politikai területen is. III. György angol király 1775 augusztusának végén az összes amerikai gyarmatot `koronaellenes` lázadással vádolta meg, és 1776. március 1-jei hatállyal megtiltotta, hogy a gyarmatok idegen országokkal kereskedjenek. Június elején a meghatalmazottak kongresszusa jóváhagyta az ún. `Olive Branch Petition`-t, amelyben békés szándékaikat hangsúlyozzák és a király védelmét kérik a parlament és a minisztériumok által rájuk erőszakolt elnyomás és az adók ellen. Egyidejűleg a kongresszus közös hadsereg felállítása mellett döntött. A különálló gyarmati hadseregeket George Washington parancsnoksága alatt egyesítették.

"Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, hogy az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartoznak a jog az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra való törekvéshez. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az emberek kormányzatokat létesítettek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje és új kormányzatot hozzon létre, amelyik olyan alapokon nyugszik és hatalmát oly módon szervezi meg, ahogy a legmegfelelőbbnek tűnik, hogy biztonságot és boldogságot teremtsen. ... Amennyiben a visszaélések és bitorlások hosszas sorozata, melyek mind ugyanazt a célt követik, leleplezi a szándékot, hogy a népet a korlátlan zsarnokság uralma alá gyűrje, akkor a népnek jogában áll, sőt kötelessége, hogy az ilyen uralmat lerázza és leendő biztonságára új biztosítékokat teremtsen. Ilyen volt ezeknek a gyarmatoknak a türelmes szenvedése, amely most rászorítja őket, hogy eddigi kormányzati formájukat megváltoztassák. Nagy-Britannia jelenlegi királyának története az ismétlődő jogsértések és bitorlások története, amelyek mind azt a közvetlen célt követik, hogy ezek fölött az államok fölött korlátlan zsarnokságot építsenek ki. ... E gyarmatok igaz népének nevében és megbízásából ünnepélyesen tudatjuk és kijelentjük, hogy ezek az egyesült gyarmatok szabad és önálló államok, és teljes joggal azok, hogy a brit korona iránti mindenféle alattvalói kötelezettségtől szabadok, és hogy köztük és Nagy-Britannia között minden állami kötelék megszüntetendő, a gyarmatok mint szabad és önálló államok teljességgel maguk irányítják sorsukat. ..."
A nyilatkozat fáradságos tárgyalások után született meg. A Carolina és Virginia államok által benyújtott javaslat hatására, miszerint szakadjanak el Nagy-Britanniától, a kongresszus bizottságot nevezett ki, melynek John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert Livingstone és Roger Sherman is tagja volt s megbízta azt a Függetlenségi Nyilatkozat kidolgozásával. A nyilatkozatban a megbízás szerint részletesen ki kell fejteni a Nagy-Britanniától való elszakadás okait. Az emberi jogok megfogalmazása "az egyén elidegeníthetetlen jogai"-ról Virginia állam nyilatkozatából származik.

Tudja, hogy pontosan mikor írták alá a nyilatkozatot?
Tartson velünk függetlenségi mítoszvadászatunkon!

A tizenharmadik állam, New York
július 4-e után néhány nappal később adta beleegyezését. Augusztus elejéig szinte mind az ötvenöt Philadelphiában ülésező kongresszusi küldött aláírta az állami függetlenség dokumentumát. Ettől kezdve a tizenhárom volt brit gyarmat: Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Észak-és Dél-Carolina és Georgia alkotja az Amerikai Egyesült Államokat.

Támogasd a Múlt-kor szerkesztőségét!

Miért támogassam a Múlt-kort?

230 éve született meg az Amerikai Egyesült Államok

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2022. tél: A szeretet mártírjai

Ízelítő a Magazinból

További friss hírek

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra