Múlt-kor.hu

Virrasztás, lakoma és egy hatalmas pofon – hogyan vált a fegyverhordozó lovaggá?

Virrasztás, lakoma és egy hatalmas pofon – hogyan vált a fegyverhordozó lovaggá?

Bár a lovaggá válás folyamata egy rövid szöveg elhadarásával és egy gyors érintéssel is megtörténhetett akár egy csata forgatagában is, a hagyományos felavatási ceremónia ennél sokkal összetettebb és sokkal-sokkal hosszabb volt. Egy 13. századi szerző elbeszélése nyomán bepillantást nyerhetünk azokba az órákba, amelyre minden fegyverhordó vágyakozott.

Az 1847-ben boldoggá avatott Ramon Llull a 13. századi Európa egyik neves gondolkodója volt. A kalandos életű filozófus egy barcelonai nemesi család sarjaként látta meg a napvilágot, de később inkább a teológiai kérdések felé fordult és többször is Afrikába utazott, hogy keresztény hitre térítse a muszlimokat. A hagyomány szerint az egyik ilyen útján szerzett sérüléseibe halt bele, ami miatt később mártírként is tisztelték őt. Élete során számos könyvet írt, köztük A lovagi rend könyve címűt is, amelyben az erényes lovag tulajdonságait taglalja és elbeszéli azt is, miként történik rend szerint egy új lovag felavatása.

Ramon Llull életét bemutató illusztrációk egy középkori krónikában

Llull szerint a fegyverhordókat lehetőség szerint ünnepi napokon kell lovaggá ütni, hogy ezzel maximalizálni lehessen az imádságok számát a lovagi rendbe történő belépésének idején. „Az ünnep tiszteletére ugyanis sokan összegyűlnek arra a napra és arra helyre… és mind imádkozni fognak Istenhez a fegyverhordóért.” Bár az ilyesfajta ünnepnapok jellemzően együtt jártak a nagy lakomákkal is, a felavatási ceremónia előestéjét imádsággal és virrasztással kellett tölteni. Ez azért volt fontos, mert „ha a fegyverhordó a trubadúrok énekét és beszédét hallgatja a kurvázásról és a bűnről, akkor a Rendhez való csatlakozásának első pillanatától kezdve szégyent fog hozni a Rendre.”

A ceremónia reggelén a fegyverhordozónak a mise során esküt kellett tennie az oltár előtt, hogy teljesen aláveti magát a lovagi előírásoknak és minden erejével azon lesz, hogy azt megtartsa. Ezt követően a misét celebráló pap egy hosszú prédikációba kezdett „a tizennégy cikkelyről, amin a hit nyugszik, a tízparancsolatról, a Szent Egyház hét szentségéről és más hithez tartozó dolgokról… hogy a fegyverhordó tudja, miként kell összeegyeztetni a lovagi hivatalt a szent katolikus hithez tartozó dolgokkal.”

A lovagjelöltnek az egész éjszakai virrasztás után ekkor ismét térden állva kellett imádkoznia kellett Istenhez, kérve őt, hogy „adja kegyelmét és áldását ahhoz egész életében a szolgája lehessen.”

Ezután következett a tényleges lovaggá ütés. Ezt azonban nem végezhette akárki, Llull szerint a felavatás végző nagyúr hibátlan erkölcsi jellemmel kell rendelkeznie, minthogy „ha egy lovag nem erkölcsös, akkor nem adhatja azt amilye nincs és így rosszabb mint a növények, amelyek képesek örökíteni természetüket.”

Végezetül következett a felavatás leginkább dramatikus momentuma. A fegyverhordó ismét letérdelt az oltár elé, hogy „testi és lelki szemeit és kezeit Isten felé emelhesse.” Miközben kezeit így felemelve tartotta, karddal felövezték őt, majd a felavatást végző lovagnak a jóságot kifejezve meg kellet csókolnia a fegyverhordót, majd keményen fel kellett pofoznia, hogy ezzel emlékeztesse „milyen nagy terhet és dicsőséget vállal magára a lovagi rendben végzett szolgálattal.”

A pofonnal teljes értékű lovaggá váló férfi a ceremóniát követően egy lóháton vonult körbe, hogy bemutassa magát az összegyűlt tömegnek. Az új lovag felavatását rendszerint nagy ünnepség követte lakomával és tánccal. Az ünnepély központi eleme volt, amikor a felavatást végző nagyúr megajándékozta az újdonsült lovagot, majd a lovag is ajándékokat osztogatott.

Érdekesség, hogy Llull ezen a ponton valószínűleg maga is megunta a hosszadalmas eljárás további részletezését, hiszen a lovaggá avatás elbeszélését meglehetősen összecsapva zárta le: „mindezen dolgok és még sok más – amelyek elmagyarázása túl hosszú lenne – tartozik a lovaggá ütéshez.”
 

Virrasztás, lakoma és egy hatalmas pofon – hogyan vált a fegyverhordozó lovaggá?

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2018. tavasz: Sorsgyötörte magyar anyák

Ízelítő a Magazinból

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra