Múlt-kor.hu

Diktátorok gyermekei

Diktátorok gyermekei

2015. március 18. 16:09

A 19-20. századi diktátorok élete ma már szinte nyitott könyv: tudjuk, hogy mit ettek, hogy mivel utaztak, kik voltak a feleségeik, kinek szurkoltak, de még a furcsábbnál furcsább hobbijaikkal is tökéletesen tisztában vagyunk. De vajon milyenek voltak gyermekeik? Tényleg összeszűrte a levet II. Napóleon Ferenc József későbbi császár anyjával a Bourbon-restaurációt követően? Miért hallgatott évtizedekig Hitler „eltitkolt gyermeke”? Miért disszidált a Szovjetunióból Sztálin lánya? Hogyan lázadoztak apjuk ellen a Ceausescu-gyerekek? Mekkora volt a hatalma Szaddam Husszein fiainak?

Napóleon utóda, a Sasfiók

Napóleon Francois Joseph Charlest már 1811-es világra jövetelének pillanatában megillette az apja által kreált „Róma királya és Franciaország császári hercege” cím, háromévesen pedig Párma hercege lett. A császárság még ebben az évben összeomlott, s bár apja az ő javára mondott le a hatalomról, a trónra két évtized után ismét a bosszút lihegő Bourbon-dinasztia került, s a kivégzett XVI. Lajos öccsét koronázták királlyá XVIII. Lajos néven.

Napóleonnak 1815-ben száz napra sikerült visszatérnie, de a waterlooi csatában végső vereséget szenvedett. A császár újfent fia javára mondott le, akit a képviselőház uralkodónak ismert el, de az európai nagyhatalmak bevonulása két hét után véget vetett a négyéves fiú regnálásának. A kis Napóleon Bécsbe került, gyakorlatilag fogságba, ahol a Habsburg család, még saját édesanyja, Mária Lujza osztrák hercegnő is hűvösen kezelte. 1818-ban megfosztották addigi címeitől, s Reichstadt hercege lett, a politikától azonban távol tartották.

Sasfiók

Bécsben szoros barátságot kötött a nálánál hat évvel idősebb Zsófia főhercegnővel, Ferenc Károly főherceg bajor feleségével, aki szintén kívülállónak érezte magát az udvarban. A két fiatal Bad Ischlben is gyakran találkozott, ahol II. Napóleont tüdőbetegsége, Zsófiát gyermektelensége miatt kezelték. Gyakran jelentek meg együtt bálokon és koncerteken, így - talán nem is alaptalanul - az a hír járta, hogy kettejük között nem csak barátság van. A pletyka szerint a Sasfiók volt Zsófia első két fiának, a későbbi Ferenc József császárnak és Miksa főhercegnek, a balsorsú mexikói császárnak az apja.

II. Napóleon alig 21 évesen, 1832. július 22-én tuberkulózisban halt meg Bécsben. A mai napig sokan úgy vélik, hogy az udvar elősegítette az egyébként is beteges herceg korai halálát, mert tivornyázó, a gyertyát két végéről égető életmódra „tanították”. Megint mások úgy vélik, hogy Metternich kancellár mérgeztette meg ólommal vagy arzénnal. A tragikus sorsú reichstadti hercegről Edmond Rostand írt drámát, ennek címéből ered a Sasfiók név.

Hitler "eltitkolt zabigyereke"

A francia Jean-Marie Loret 1981-ben állt a nyilvánosság elé azzal a nagy port kavaró bejelentéssel, hogy ő Adolf Hitler házasságon kívül született fia. Az Apád neve Hitler című könyv szerzője négy évvel később hunyt el, így már nem tudta hitelt érdemlően bebizonyítani a vitatott családi kötelék tényét. A történet szerint Jean-Marie 1918 márciusában látta meg a napvilágot, s úgy nőtt fel, hogy semmit sem tudott feltételezett apja kilétéről. Anyja, Charlotte Lobjoie később örökbe adta fiát a Loret családnak.

Az ötvenes években Lobjoie tudatta fiával, hogy a Hitlerrel való rövid románcának gyümölcse; a fogantatásra egy átmulatott 1917. júniusi éjszakán került sor, mikor még csak 16 éves volt. A találkozás az első világháború idejére nyúlik vissza, amikor Hitler fiatal katonaként éppen a nő lakóhelyéhez közel, a franciaországi Seboncourtban tartózkodott.

Ahogy azt Lobjoie a fiával való párbeszéde során felidézte, Hitler gyakran elvitte őt a határba rövid sétákra, amelyek rendre rosszul végződtek, a „Führer” ugyanis olyan szónoklatokba kezdett, amit a lány nem nagyon értett; mint mondta, Hitler a dagályos beszédet németül, egy képzelt közönségnek adta elő. „Még ha tudnék németül, se tudtam volna követni, Ausztria, Bajorország és Poroszország története nem állt annyira közel hozzám” – így az asszony.

Hitler eltitkolt gyermeke

Apja személyének kiléte egész életében kísérte Jean-Marie Loretet, a férfi sohasem tudta feldolgozni, hogy a világ leggonoszabb emberének sarja; egész életében fáradhatatlanul dolgozott, csak így tudott ideiglenesen megszabadulni a lelkét szüntelenül gyötrő gondolattól. „Soha nem mentem szabadságra, húsz évig még moziban sem voltam”. A hetvenes években kereste fel ügyvédjét, akinek csak annyit mondott: „Én vagyok Hitler fia. Mondja meg, mit tehetek”.

Állítólag a férfi a kérdés tisztázására egy egész kutatócsapatot fogadott fel, amely egy történészből, egy genetikusból és egy grafológusból állt. „Mindenki ugyanarra a következtetésre jutott: Jean-Marie Loret valószínűleg Adolf Hitler fia” – fejtette ki az ügyvédje a francia LePoint-nak. Hitler ugyanakkor nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy fia született, inkább pénzt küldött Lobjoie-nak.

Az egyik bizonyíték a Wehrmacht tisztviselőitől származik, akik borítékban vitték az apanázst a nőnek, mikor a nácik megszállták Franciaországot. Sőt olyan festményt is találtak a nő padlásán, amelyen Hitler aláírása olvasható. Az 1985-ben elhunyt Loret gyermekeiről pedig úgy hírlik, hogy - mint állítólagos Hitler-unokák - bejelentették igényüket a Mein Kampf szerzői jogdíjából származó bevételekre.

Sztálin leánya, a disszidens

Szvetlana 1926. február 28-án született, Sztálin egyetlen lányaként. Az egyik bátyja, Jakov 1941-ben hadifogságba esett és egy náci koncentrációs táborban halt meg, a másikat, Vaszilijt az alkohol vitte sírba 1940-ben. 1949-ben szerzett diplomát a Moszkvai Állami Egyetemen, majd tanárként és fordítóként dolgozott, és bejáratos volt az irodalmi körökbe. Népszerű volt, az apja országlása idején lányok tömegei kapták az ő keresztnevét, sőt egy kölnit is elneveztek róla. Az első szerelmét, egy zsidó filmest, Sztálin tíz évre száműzte Szibériába. Mindkét ezután kötött házasságából született egy-egy gyermeke, és mindkettő válással végződött.

A tízmilliók haláláért felelős zsarnok lánya 1967-ben „disszidált”, amikor harmadik férje, Bradzsesa Szingh kommunista újságíró hamvait Indiába vitte. Egyszerűen bement az amerikai nagykövetségre és menedékjogot kért. Két, előző házasságából született, s már felcseperedett gyermekét a Szovjetunióban hagyta. Indiából egy rövid svájci kitérő után New Yorkba érkezett, ahol a Húsz levél egy baráthoz című, bestsellerré vált önéletrajzi kötetével szerzett magának írói hírnevet és a megélhetéshez szükséges egzisztenciát. Utoljára William Wesley Peters építészhez ment hozzá, akitől szintén született egy lánya, s akivel szintén felbontotta frigyét.

Sztálin leánya

„Apám árnyéka mindig itt lebeg felettem, bármit is tegyek” - jelentette ki 1983-ban a The Chicago Tribune-nak nyilatkozva. 1984-ben, 58 évesen visszatért a Szovjetunióba, hogy együtt legyen a gyermekeivel. Moszkvában, majd Grúziában élt, visszakapta a szovjet állampolgárságát, és elítélően nyilatkozott az Egyesült Államokban és a Nagy-Britanniában eltöltött éveiről. Alig egy évvel később, a rokonaival való viszonyának megromlására hivatkozva, kérelmezte, hogy ismét távozhasson, majd Amerikába utazott és soha többé nem tért vissza Oroszországba.

Az asszony sehol sem érezte jól magát, a tengerentúlról Angliába, majd Franciaországba, aztán ismét Amerikába és Angliába költözött. Élt áram nélküli kunyhóban Wisconsinban, egy apácazárdában Svájcban és egy öregek otthonában Nyugat-Londonban. Életének utolsó szakaszáról meglehetősen hézagosak az információk. Allilujeva gyűlölte, s gyakran „erkölcsi és szellemi szörnyetegneknek” nevezte apját, és ezért Sztálin halála után a rejtélyes körülmények között elhunyt anyja családi nevét vette fel, az 1970-ben kötött, negyedik házassága óta a Lana Peters nevet viselte. 2011. november 22-én hunyt el a Wisconsin állambeli Richland Centerben. 85 éves volt, halálát vastagbélrák okozta.

A Ceausescu-gyerekek

A „Kárpátok géniuszának” nevezett Nicola Ceausescu román diktátort három gyermekkel ajándékozta meg felesége, Elena. A házaspár legidősebb fia, az 1948-ban született, Londonban matematikát és fizikát tanuló Valentin Ceausescu testvéreivel ellentétben nem vett részt a politikában, atomfizikus lett, s a mai napig (egyedül ő él hármójuk közül) a măgurelei Atomfizikai Intézetben dolgozik. Fiatal korában lázadó természetű volt, s feleségül vette apja politikai riválisának lányát, Iordana Borilăt, ami miatt szülei száműzték, s Kanadába ment. Később azonban hazatért, s a KB tagja lett, majd az 1986-ban BEK-et nyert FC Steaua București futballklub irányításában vett részt. Az 1989-es forradalomban nem vállalt aktív szerepet, azonban kilenc hónapra börtönbe került. Szabadulását követően tovább dolgozott.

Valentin Ceausescu

Valentin Ceausescu

A diktátor házaspár egyetlen leánya, Zoia bátyjához hasonlóan szintén matematikát tanult, majd a bukaresti Román Akadémia Matematika Intézetében helyezkedett el, szakterülete a funkcionális elemzés volt. Szülei azonban nem nézték jó szemmel pályaválasztását, s a pletykák szerint a hatalom ezért oszlatta fel az intézetet. Ezt követően az INCREST nevű tudományos és műszaki fejlesztési intézetnél tevékenykedett, 31 éves korában feleségül ment Mircea Opranhoz, a Bukaresti Műszaki Egyetem mérnökéhez. A romániai forradalom során ő is börtönbe került, szabadulását követően azonban nem tudott visszatérni régi állásába, így nyugdíjba vonult. Egyes újságok arról cikkeztek, hogy az 1989-es fordulatot követően eléggé vad életet élt, egy sor szeretőt tartott, s a feles pohár után is igen gyakran nyúlt. Zoia szentül meg volt győződve, hogy nem szülei nyugszanak a Ghencea temetőben, ám a kihantolásukra nem kapott engedélyt az államtól. Megrögzött dohányos volt, ez okozta halálát is: 2006-ban, 57 éves korában tüdőrák végzett vele.

Zoia szüleivel az indiai Tádzs Mahal előtt 1969-ben

Zoia szüleivel az indiai Tádzs Mahal előtt 1969-ben

A legkisebb Ceausescu-gyermek Nicu volt, aki 1951-ben látta meg a napvilágot. Apja külügyminisztert akart faragni belőle, ezért a párt két zseniális politikusát, Ștefan Andreit és Cornel Pacostét bízta meg, hogy ügyeljenek az ifjú tanulmányaira. Nicu ki nem állhatta az iskolát, s állítólag senki sem látta őt fiatal korában könyvet olvasni. Végül fizikából szerzett diplomát, majd egyből bekapcsolódott a kommunista párt munkájába: előbb a kommunista fiatalok uniójának első titkára, majd 1982-ben ifjúsági miniszter lett. Később a KB tagja, majd Szeben megye első titkára volt, apja utódjaként tekintett rá.

Nicu Ceausescu

Nicu Ceausescu

Nicu nagy ivó és mulatozó hírében állt, apjának nem egy közúti balesetre, valamint nemi erőszakra vonatkozó vádat kellett elsimítania. Az aranyifjúnak is nevezett Nicu jó barátságban volt Szaddam Husszein egyik fiával, akivel egy alkalommal végigdorbézolták Svájcot és Monacót, s szerte a világban hatalmas összegeket vesztettek szerencsejátékon. Ceausescu fia alkoholizmus-problémáját úgy akarta megoldani, hogy egyre több munkával látta el. A forradalmat követően az állam pénzével való visszaéléssel, valamint egyéb bűncselekményekkel vádolták, s húsz évet kapott. 1992 novemberében májcirrózisa (májzsugor) miatt kiengedték a börtönből, de négy évvel később belehalt a betegségébe.

Szaddám hatalommániás fiai

Szaddám Husszein iraki diktátornak két fia (Udajj és Kuszajj) és három lánya (Rana, Ragad és Hala) született. Fiai mindent megtettek, hogy a vezér közel 30 éven át megtarthassa rémuralmát a közel-keleti országban. Mindketten apjuk utódjaként szerették volna látni magukat, azonban ez egyikőjüknek sem sikerült, ugyanis Szaddam 2006-os kivégzése előtt három évvel Moszulban az amerikai erőkkel vívott harcok során meghaltak.

A 39 évesen elhunyt idősebb fiú, Udajj rajongott a sportkocsikért, a cowboy csizmákért és az olasz divatért. Sokáig ő volt az apja kedvence, azonban miután hozzá vezettek a diktátor egyik fontos tanácsadójának halála kapcsán a szálak, kegyvesztett lett. Miután pedig 1996-ban Bagdad utcáján egy merényletben igen súlyosan megsérült, s alig bírt lábra állni, esélye a vezetésre még jobban lecsökkent. Ennek ellenére ő irányította a Fedayeen nevű félkatonai szervezetet, miközben modorával és tetteivel kiérdemelte a „legutáltabb ember Irakban” címet.

Szaddam fiai: Udajj (bal) és Kuszajj

Szaddam fiai: Udajj (bal) és Kuszajj

Az iraki Nemzeti Olimpiai Bizottság és az ország labdarúgó szövetségének vezetője is Udajj volt, s állítólag megkínozta azokat a sportolókat, akik nem győztesként jöttek le a pályáról. Még a barátai szerint is rögeszméje volt a nők megerőszakolása, naponta érkeztek 12-13 éves lányok erotikus freskókkal díszített és ízléstelenül berendezett palotájába.

Udajjal szemben két évvel fiatalabb öccse, Kuszajj minden ízében egy komoly, családos férfi benyomását keltette. Ugyanakkor ő is ugyanolyan könyörtelen igazságosztó hírében állt, mint bátyja, akinek kiszámíthatatlan viselkedése Kuszajj malmára hajtotta a vizet. Őt bízták meg Bagdad, valamint Szaddam szülővárosa, Tikrit védelmével, továbbá ő irányította az elit egységnek számító Köztársasági Gárdát, Irak legjobban kiképzett és legjobban felszerelt hadseregét is, amelynek fő feladata az elnök védelme volt. Mindemellett a belső biztonsági és hírszerző szerveket is Kuszajj vezette. 2003-as halála előtt egyre nagyobb szerepet játszott Irak külpolitikájának alakításában, s a politikusok tőle várták, hogy újjáépítse a szomszédos országokkal való, megromlott kapcsolatokat.

Diktátorok gyermekei

Aktuális számunkat keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő itt!

2019. tavasz: A vörösterror 133 napja

Ízelítő a Magazinból

Legolvasottabb cikkeink

Facebook Twitter Tumblr

 

Váltás az asztali verzióra